top of page
Pink Lotus 2.png
Đại Lễ An Vị Phật Thích Ca Mâu Ni và Lễ Xuất Gia - Renunciation Ceremony
Lễ Thọ Giới Sa Di - Novice Ordination Ceremony
Lời Cảm Tạ

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Trước tiên, chúng con muốn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc nhất đến Đức Phật và Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang vì đã cho chúng con sự kiên nhẫn và lòng dũng cảm để đi theo con đường của Phật Giáo Trung Đạo và của Hệ Phái Khất Sĩ. Hơn nữa, có nhiều qúy ân nhân mà chúng con muốn bày tỏ lòng tri ân của chúng con. Sự xuất gia của chúng con, để theo đuổi trên con đường giác ngộ và xây dựng Tịnh Xá Thông Trí II, có được phần lớn là nhờ từ tấm lòng rộng lượng hỗ trợ mà nhiều qúy ân nhân dành cho chúng con, bao gồm cả, những qúy vị cố vấn, đồng nghiệp, bạn bè và thành viên trong gia đình.

 

Chúng con xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc nhất đến Đại Lão Hòa Thượng, Thượng Giác Hạ Lượng, Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Gìa Khất Sĩ Thế Giới, viện chủ Pháp Duyên Tịnh Xá, Đoàn Du Tăng Thế Giới (The World Itinerant Monk Congregation) về từ Fresno, California, Ngài đã quang lâm chứng minh và ban phước và được sự hỗ trợ cho Đại Lễ An Vị Phật Thích Ca Mâu Ni và Lễ Xuất Gia Ni Cô Liên Hạnh và Ni Cô Liên Ngọc. Chúng con đặc biệt tri ân sự giúp đỡ, hướng dẫn và cai quản của Thượng Tọa Thích Minh Thông và Đại Đức Thích Minh Tân đã sắp xếp các chương trình nghi lễ. Chúng con ghi nhận sự giúp đỡ do Đại Đức Thích Minh Tân đã hộ trở trong buổi lễ xuất gia và Ni Sư Thích Nữ Tiến Liên đã hướng dẩn trương trình trong buổi lễ xuất gia. Lời cảm ơn đặc biệt của chúng con được gửi đến Đại Đức Thích Giác Diễn vì đã tụng kinh và trang trí Tịnh Xá cho ngày lễ. Sự cảm kích được dành cho Sư Cô Thích Nữ Trung Thảo đã giúp cắm hoa và chuẩn bị cho ngày lễ.

 

Sự quang lâm và tham dự chứng minh của Chư Tôn Đức Tăng Ni cho buổi Lễ Xuất Gia tại Santa Clara, CA, Ngày 15 Tháng 8 Năm 2019.

 

Đại Lão Hòa Thượng, Thượng Giác Hạ Lượng, Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Gìa Khất Sĩ Thế Giới, Thượng Tọa Thích Minh Thông, Đại Đức Thích Minh Tân, Đại Đức Thích Giác Diễn, Đại Đức Thích Giác Chơn, Ni Sư Thích Nữ Trì Liên, Ni Sư Thích Nữ Tiến Liên, Sư Cô Thích Nữ Liên Trâm, Sư Cô Thích Nữ Liên Thiện, Sư Cô Thích Nữ Liên Hiếu, Sư Cô Thích Nữ Chơn Duyên, Sư Cô Thích Nữ Trung Thảo, Sư Cô Thích Nữ Nguyên Minh,

 

Sự quang lâm và tham dự chứng minh của Chư Tôn Đức Tăng Ni cho buổi Lễ Thọ Giới Sa Di tại Fresno, CA, Ngày 11 Tháng 11 Năm 2019.

 

Đại Lão Hòa Thượng, Thượng Giác Hạ Lượng, Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Gìa Khất Sĩ Thế Giới, Thượng Tọa Thích Minh Thông, Đại Đức Thích Minh Tân, Đại Đức Thích Giác Chơn, Ni Sư Thích Nữ Hạnh Liên, Ni Sư Thích Nữ Trì Liên, Ni Sư Thích Nữ Hiếu Liên, Sư Cô Thích Nữ Hộp Liên, Sư Cô Thích Nữ Phượng Liên, Sư Cô Thích Nữ Tấn Liên

 

Những Người Hổ Trợ

 

Sự hành trình xuất gia của chúng tôi và để trở thành đệ tử của Đức Phật và xây dựng Tịnh Xá Thông Trí II sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ tài chính, thời gian, năng lực, những lời cầu nguyện và khích lệ của tất cả qúy vị ân nhân tình nguyện và công quả.

 

Lòng tri ân sâu sắc nhất đến người bạn Trọng Hiếu, cũng là người hướng dẩn chương trình bằng tiếng Anh (Mỹ) trong buổi lễ xuất gia và đã hiến tặng ngôi nhà để được chuyển đổi thành một ngôi Tịnh Xá và sự hỗ trợ tài chính của Trọng Hiếu cho việc tu sửa và đã dành tình thương và sự hỗ trợ tinh thần của chú. Tương tự như vậy, lời cảm ơn chân thành của chúng tôi gửi tới hai con Felix Tran và Christopher Tran, vì tình thương của hai con, sự hỗ trợ tình cảm và mặt tinh thần và cảm xúc của hai con, đã giúp và khuyến khích chúng tôi để đối phó với nhiều khó khăn trong thời kỳ chuyển từ Phật tử sang làm người tu sĩ. Chúng tôi thực sự tri ân sâu sắc đến gia đình của Kim Phạm vì tình thương, sự hỗ trợ tình cảm và sự hỗ trợ về tinh thần, tài chính, thời gian và đi đường xa để đến tham dự buổi Đại Lễ An Vị Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Lễ Xuất Gia. Chúng tôi cũng tri ân tình thương và sự hỗ trợ từ Anthony và Dũng Phạm.

 

Lòng biết tri ân sâu sắc nhất của chúng tôi dành đến Phật tử Minh Thức (Trí Phạm) vì sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc thiết kế ngôi Tịnh Xá, chuẩn bị tu sửa của ngôi nhà, dọn dẹp đồ đạc trong nhà, tu sửa nhỏ trong nhà, và vận chuyển đồ tới lui giữa hai địa điểm (Tịnh Xá Thông Trí I và Tịnh Xá Thông Trí II). Dự án này không thể thực hiện được nếu không có sự cống hiến và hỗ trợ của Phật tử Minh Thức. Ngoài ra, chúng tôi rất trân trọng tri ân Phật tử Thiện Nhân đã bỏ rất nhiều thời giờ và công sức công quả để giúp xây dựng bàn thờ Phật, lót sàn nhà, vận chuyển đồ tới lui và đưa đón Quý Tăng Ni.

 

Chúng tôi tri ân gia đình và tất cả Phật tử bạn của Phật tử Kim Vinh vì sự hỗ trợ tài chính mà họ đã cung cấp để ấn tống Kinh sách và mua một số bàn, và sự công quả che mái hiên. Tri ân đặc biệt đến vợ chồng Phật tử Dân vì sự giúp đỡ của họ trong việc che mái hiên. Tương tự như vậy, chúng tôi rất biết ơn người Phật tử Nhật Truyển (Vinh) đã phục vụ thức ăn trong buổi Đại Lễ An Vị Phật và Lễ Xuất Gia và sự công quả thời gian của chú ấy ở cả hai Đại Lễ Xuất Gia và Thọ Giới Sa Di. Chúng tôi may mắn có được Phật tử Lộc Lê chuyên nghiệp quay phim và ghi lại những tài liệu trung thực kỷ niệm quý gía này. Hơn nữa, chúng tôi tri ân một người bạn là Nga (Vivian) Than vì sự hỗ trợ về mặt tinh thần, tình cảm và sự đóng góp tài chính.

 

Chúng tôi tri ân Phật tử Thiện Giác vì sự đóng góp bức tượng Quang Thế Âm Bồ Tát và quạt và đã giúp đỡ rất nhiều trong ngày Đại Lễ, và chú đã dành thời gian và du lịch của mình để đến tham dự. Sự cảm kích được dành cho những qúy Phật tử Tâm Ngọc Quang và Thiên Hạnh, vì sự giúp đỡ tuyệt vời của họ trong ngày Đại Lễ. Rất cám ơn đến Phật tử Bổn, người họa bức tranh Bồ Đề tuyệt vời của chú ấy mà chúng tôi đã trả tiền.

 

Những người tham dự cho buổi Lễ Xuất Gia tại Santa Clara, CA, Ngày 15 Tháng 8 Năm 2019

 

Chúng tôi muốn bày tỏ sự cảm kích và tri ân của chúng tôi đối với tất cả những qúy vị tham dự vì tình thương và sự hỗ trợ của tất cả.

 

Gia đình của Kim Phạm, Thành (Brent) Tran, Aaron Tran, Mary Pham, gia đình Phật tử Kim Vinh và tất cả Phật tử bạn Kim Vinh, Phật tử từ Santa Ana – Nga Phung, Phật tử Diệu Hằng và mẹ Diệu Hằng, bạn đồng thiền – Aparna Vijay, và tất cả Phật tử Đạo Tràng Tịnh Xá Ngọc Hòa.

 

Giám đốc bộ phận Success Services tại UCSC Silicon Valley Extension ở Santa Clara, Mr. Dave Van Unen và Phó Hiệu trưởng, Mrs. Therese Ammiro.

 

Đồng nghiệp Manasee Bhandekar, Monica Gandhi, Miko Garcia, Kathy Harrington, Cynthia Hernandez, Soo Ji Kim and Jennifer Pittman.

 

Xin trân trọng cảm ơn Họa sĩ đa phương tiện Eli Africa về tài năng nghệ thuật, thời gian và lòng hảo tâm giúp đỡ, chỉ dạy và hợp tác để tạo ra trang website của Tịnh xá Thông Trí!

 

Tịnh Xá Thông Trí II không thể được hoàn thành nếu không có sự giúp đỡ và hỗ trợ từ nhiều qúy vị ghi nhận sâu sắc và biết ơn ở đây. Khi hai nghi lễ đã nhộn nhịp với các hoạt động và những qúy vị đã đến tham dự và đi vào trong những nhiều thời điểm khác nhau, chúng tôi xin cáo lỗi nếu chúng tôi không đề cập đến tất cả những qúy vị tham dự.

 

Cầu mong quý vị thoát khỏi đau khổ và tất cả những nguyên nhân của đau khổ, và đạt được niềm vui và bình an.

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Lễ Thọ Giới Sa Di - Novice Ordination Ceremony
Lễ Thọ Giới Sa Di - Novice Ordination Ceremony13.webp
Emerald Lotus.png
Emerald Lotus.png
Emerald Lotus.png
Emerald Lotus.png
bottom of page