top of page
Pink Lotus 2.png
Pink Lotus 2.png
VƯỜN THƠ TUỆ GIÁC

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Tác giả: Sa-Môn Thích Minh Tân

ĐT: 8-481-616-9696

301

SẮC KHÔNG 
Tìm về bên mái chùa quê
Thanh bần đơn giản, không chê chỗ nào.
Tịnh tâm ô nhiễm không vào 
Hư vô tĩnh lặng, Phật nào đâu xa.

Tâm ta đã có Phật mà 
Chạy đâu tìm kiếm lang thang bụi trần.
Không cần của quý xe sang
Chỉ xin hai chữ bình an cõi lòng.

Hồng trần sắc sắc không không
Tiếc chi cõi tạm ngóng trông làm gì.
Về Tây gặp đức Đà Di 
Lo gì sanh tử có đi lại về.

302

HIẾU HẠNH

Mùa hiếu hạnh trên toàn cầu

Quốc gia thịnh vượng buồn rầu tiêu tan.

Ai nấy biết giữ hiếu can

Giữ tròn năm giới bình an đến liền.

Sửa tâm sửa tánh hiện tiền

Làm dân đất Phật, không phiền âu lo.

Tạo phước ngày một ấm no

Dân nghèo đủ sống, đầy bao nghĩa tình.

Người giàu ngày một phước sinh

Biết lo tích phước sửa mình tu tâm.

303

VU LAN

Ngày vu lan đẹp tuyệt vời
Con cài hoa hồng ngàn lời kính yêu.
Mẹ khóc hồn con liêu xiêu
Hai hàng đẫm lệ yêu kiều mẹ cha.

304

Phước duyên con đã tạo thành
Cúng dường bố thí ân cần trải ban.
Nguyện cho khắp cõi các hàng
Đồng lòng niệm Phật bình an thanh nhàn.

305

MẸ TÔI

Lưng còng gánh bó rau lang
Mẹ đem đi bán lang thang hằng ngày.
Nuôi con khôn lớn từng ngày
Cho đi tu học tâm này sáng ra.
Tránh đi gần bạn tà ma
Biết lo tu dưỡng cả nhà đều vui.

306

Vu lan nhớ mẹ thuở xưa
Khổ đau lo lắng tâm chưa yên lòng.
Mẹ ta là cả vườn hồng
Bài thơ dâng mẹ tỏ lòng kính yêu.

307

SỬA LỖI LẦM

Nhớ lời giảng dạy của Sư
Ráng lo giữ giới tịnh tu đêm ngày.
Đừng tưởng mạng sống còn dài
Thở ra không lại, đoạ đày hiểm nguy.
Nhanh tâm sửa lấy điểm suy
Sửa cho ngay thẳng, đường đi sáng liền.
Tịnh tâm ở ngay hiện tiền
Mới mong về được Phật tiên an lành.
Học Kinh học kệ cho rành
Tu tâm dưỡng tánh làm lành thế gian.

308

Tâm an trên nẻo đường trần, 
Giữ tâm thanh tịnh vạn lần huyền vi.

309

TĨNH LẶNG

Trong rừng tĩnh lặng đọc Kinh
Lòng Sư an nhiên, nhiều sinh đức lành.
Đọc sách là phải thực hành
Nghe câu Kinh kệ, thiền hành sớm hôm.
Ngộ nhiều rõ lý nguồn cơn
Tu hành một kiếp, tâm chơn sáng bừng.

310

Cũng vì sự sống trên đời
Tranh giành từng chút, không lời cản ngăn.
Hại nhau ngày một thêm tăng
Dùng mọi thủ đoạn hung hăng hại người.

311

TÌNH CHA
Cha cho con cuộc sống này
Bao công khổ cực, đong đầy chứa chan.
Hy sinh hạnh phúc vô vàn
Miễn con khỏe mạnh, an nhàn tấm thân.

312

Gieo mầm công đức từ nay
Mai sau trí tuệ lai rai hưởng hoài. 
Pháp thông ánh sáng rộng xa
Quang minh trí sáng bao la an nhàn.

313

Mỗi người có sẵn Phật tâm

Nhanh chân thắp sáng pháp âm nhiệm màu.

314

BẤT HIẾU 
Khi con cất tiếng chào đời
Cha mẹ mừng rỡ, như thêm được vàng.
Lệ rơi chảy dài hai hàng
Sanh con đầu lòng, được nàng cô tiên.

Lớn khôn cha mẹ dạy khuyên
Quy y Tam Bảo, nương thuyền tương lai.
Cha mẹ sống được nay mai
Chăm lo con cái chẳng nài kể công.

Khi cha mẹ bệnh lông bông 
Không ai nuôi dưỡng, ngóng trông từng giờ.
Bỏ mặc cha mẹ bơ phờ
Không nơi nương tựa, ăn nhờ người ta.

Làm con bất hiếu khó qua
Đến con nuôi lại, cho ra ngoài đồng.
Ruột rà quặng đau hương nồng
Nhân quả báo ứng, hiện trong kiếp này.

Chạy đâu cho thoát vòng quay
Gieo nhân gặt quả, tội đày khó tha.
Khóc cha khóc mẹ xin tha
Nào còn kịp nữa bóng ma dương trần.

315

Đêm đến chắp tay nguyện cầu
Cầu cho cha mẹ không sầu âu lo.

316

TẤM THÂN GIẢ TẠM

Thân hình đẹp đẽ mỹ miều
Bề ngoài nhan sắc, liêu xiêu nhiều chàng.
Ôi thôi! quán tưởng các nàng
Máu me, đờm dãi hai hàng lệ rơi.

Lớp da kem phấn son môi
Đến khi không có, không lời nào chê.
Dục tình nhiều cảnh lê thê
Cuốn trôi muôn kiếp khó về Tây Phương.

Nhanh chân gom lấy tư lương 
Hành trang ngày cuối về nương Phật Đà.
Mỹ nhân sắc ái vượt qua
Tây Phương ngày ấy cho ta đi về.

317

MÊ TÂM 
Con ơi! ở cõi hồng trần

Ít người tu niệm, nợ nần nhiều ghê.
Tâm trí lúc nào cũng mê

Mê danh, mê lợi lê thê dục tình.

Gặp người tu chúng phát sinh
Chê cười đủ thứ mê tín quá mà.
Người tu ăn nói thật thà
Hiền hậu đức hạnh kệ bà bỏ đi.

Nhân nhân quả quả như y
Chúng không tu niệm, đường đi mịt mờ.
Khổ thân khổ tâm tơi bời
Cũng vì không tin Phật trời ơn trên.

318

ĐỌA ĐÀY 
Đời người khổ cực tháng ngày

Sáng say, chiều xỉn, đoạ đày tấm thân.
Cờ bạc không biết ăn năn
Vô thường chúng đến, bâng khuâng buồn rầu.

Trách ai làm bạn phát sầu
Không lo tu niệm, chỉ hầu đỏ đen.
Tâm hồn ngày một rối ren
Chính ta phải chịu, làm quen nghiệp đòi.

Địa ngục chờ bạn tới rồi
Mười tám cửa ngục, về nơi khổ hình.
Lâu lắm mới được thoát sinh
Theo dòng nghiệp chướng, tội tình phải đeo.

Ngày nay gặp Phật mau theo
Nhanh chân cất bước nương theo Phật Đà. 
Học Phật hành pháp tối tân
Chỉ tu một kiếp tâm an đời đời.

319

Quyết chí tu tâm giúp đời
Chiếc thuyền chánh pháp vạn ngời thế gian.
Độ nhiều sanh chúng bình an
Đưa về cõi Phật nhẹ nhàng thiên thu.

320

Quán Âm Bồ Tát hiển linh
Cứu cho sanh chúng, tâm bình an khang. 
Dân lành không còn lầm than
Bồ đề tăng trưởng, đi sang Phật Đà.

321

ƠN CHA MẸ

Ơn cha nghĩa mẹ sâu dày

Sanh con khổ cực đong đầy tình thương
Cho con ăn học đến trường
Tương lai sự nghiệp tạo đường con đi
Làm con ta phải khắc ghi
Phụng dưỡng cha mẹ là điều Phật tâm.

322

Gánh con gánh cả cuộc đời
Nuôi con khôn lớn vạn lời không than.
Chịu nhiều nghiệp chướng phải mang
Cũng vì sự sống tảo tần nuôi con.

323

NHẤT TÂM

Đốt nén tâm hương Phật Đà

Lòng thành dâng kính, thiết tha nguyện cầu.
Khi con chết lòng không sầu
Nhất tâm niệm Phật, vô cầu chân tâm.
Không còn tham luyến dư âm
Buông đi vạn sự nhẹ tâm cõi lòng.

324

Ngoài đời nhiều kẻ lọc lừa
Trắng đen phải quấy, nói bừa như chơi.
Làm người phải thật ai ơi!
Nhân quả báo ứng đến nơi bây giờ.

325

THẮP ĐUỐC

Cầu khỉ lắc lẻo Sư đi

Sư đi tầm đạo cứu nguy muôn loài.
Đem ánh sáng pháp Ngài
Thích Ca vi diệu tháng ngày phá mê.

Phiền não vọng tưởng lê thê
Càng tu càng bỏ về quê Di Đà.
Quán Âm, Thế Chí độ tha
Tiếp dẫn hóa độ ta bà vượt qua.

326

Làm người tâm tốt hoa thơm
Hại nhau phút chốc, ta ôm não phiền.

327

SỬA TÂM
Phật tử con ơi giữ gìn!

Hiếu thảo làm gốc, chung tình nghĩa nhân.
Làm người đừng có đôi tranh
Nhường nhịn một bước, lòng an ổn liền.

Hại người sẽ bị rước phiền
Nhân quả báo ứng, của tiền phải mang.
Vào tù lắm khổ khóc than
Xì-ke ma tuý, vô vàn khổ đau.

Con ơi! quay lại đi mau
Nhanh chân cất bước, rủ nhau vào chùa.
Vào đây những chuyện hơn thua
Đều phải buông bỏ, như rùa gặp nguy.

Sáu căn luôn phải xét suy
Sáu trần quấy nhiễu, mau quay về liền.
Học Phật ở ngay hiện tiền
Công phu ròng rã, phép huyền hiển linh.

328

Nghèo tiền nghèo bạn không sầu
Nghèo nhân nghèo nghĩa, buồn rầu khổ đau.
Làm người có trước có sau
Học câu chữ "tín" như chầu đế quân.

329

Chúc cô, chúc chú cuối tuần 
Hoan hỷ tịnh lạc chuyên cần công phu.
Thiền định tâm sáng an tu
Di Đà chánh niệm mờ lu sáng liền.

330

AN CƯ KIẾT HẠ

AN tâm tịnh tọa bồ đề

CƯ trần bất nhiễm, quay về chơn như.
KIẾT tường trú dạ an tu
HẠ mãn lòng Sư, nhẹ như pháp thiền.

331

Tâm sân nổi dậy đùng đùng
Ai nghe cũng phải, não nùng bạn tôi.
Công đức ngày một bay hơi
Lửa sân tím mặt sanh nơi “Tu-la”

332

HƯƠNG THIỀN

Hương thiền toả ngát trời Tây
Hoa sen đua nở, thơm ngay dương trần.
Sống gần bùn, hàng Thánh nhân
Chung lo vui hưởng tâm nhàn thảnh thơi.

333

Phóng sanh phóng cả tâm tình
Ba con rắn độc, quanh mình phóng luôn. 
Cá thịt ngày đó quay cuồng
Quay về chay tịnh, phóng luồng từ bi.

334

RUỘNG PHƯỚC

Thành tâm sớt bát cúng dường
Cơm, canh, rau, quả mùi hương thơm nồng.
Cảm ơn Sư cho ruộng trồng! 
Chúng sanh gieo hạt, mùi hương phước điền.
Công phu ngày một thêm ghiền

Nhất tâm tịnh niệm lòng kiên cố nhiều.

335

Trần gian nhiều cảnh thương đau
Đi tu thì ít, hại nhau thì nhiều.
Cửa thiền rộng mở sớm chiều
Địa ngục thảm cảnh mà nhiều người theo.

336

CÚNG DƯỜNG

Lên chùa con cúng bó rau
Với tâm thành kính, khát khao pháp lành.
Thiện duyên con đã gieo mầm
Ăn năn sám hối, lỗi lầm xưa kia.
Tâm con nay đã xa lìa

Dứt đi niệm ác, phân chia đôi đường.
Ngày nay gặp Sư cúng dường
Đó là diễm phúc, tăng cường lòng tin.
Trước tin Phật pháp mới linh
Thiền định niệm Phật, an bình thế gian.

337

Tâm hiếu là hạnh Phật Đà
Chư Thiên hoan hỷ cả nhà đều vui.

338

ĐOÁ SEN
Nguyện cho Tăng chúng đức tài
Hoằng truyền giáo pháp, Như Lai nhiệm màu.
Chúng sanh không còn buồn rầu
Pháp sanh hỷ lạc, đi đâu cũng nhàn.

Năng lượng công đức vô vàn
Ai ai nhìn thấy, ngỡ ngàng đẹp xinh.
Tăng tài ra độ chúng sinh
Gieo mầm giác ngộ, tâm linh nhẹ nhàng.

Đất nước ngày một bình an
Ngũ giới-thập thiện, pháp hành luôn luôn.
Nhìn người ai cũng dễ thương
Hiền hoà đức hạnh, tương đương Thánh hiền.
Tịnh độ ngay ở hiện tiền
Chúng sanh an lạc, vô phiền ấm no.
Không còn buồn rầu phải lo
Dân ta an lạc, phước no đủ đầy.

339

Gặp nhau là một chữ duyên
Ác nhân thì ít, thiện duyên lại nhiều.
Cùng nhau công phu sớm chiều
Cho ta an lạc, như diều gặp phong (gió).

340

Chớ khinh điều ác nhỏ nhoi
Tạo gây lắm tội lôi thôi càng nhiều.
Tuy nghiệp nhỏ đừng làm liều
Nhân quả báo ứng tiêu điều tấm thân.

341

HIẾU THẢO 
Hai vai con cõng mẹ cha
Một bên cõng mẹ, bên kia cha lành.
Hiếu thảo động đến trời xanh
Mùi hương thơm ngát, toàn dân nhớ đời.
Ân cha nghĩa mẹ cao vời

Không bao giờ hết, một đời nuôi con.
Cha nghiêm nghị lòng sắt son
Dạy con từng việc, cỏn con với người.
Mẹ hiền dạy khuyên từng lời
Giữ tròn ngũ giới cho đời tươi vui.

342

Thiền toạ bát nhã hư không
An tâm tịnh lặng sáng trong nhiệm màu.

343

TUỔI THƠ

Mồ côi từ thuở lên năm
Vắng bóng tình mẹ, xa xăm muôn trùng.
Con thơ nhỏ dại não nùng

Buồn buồn tủi tủi, phát khùng trần gian.

Con thơ nào dám thở than
Về ở bên ngoại, thoát đàng khổ đau.
Cho anh em học thật cao 
Phổ thông đại học, ngày sau được nhờ.

Nhân duyên đưa đến làm bờ
Xuất gia xuất giá, tôn thờ Thế Tôn.
Nhờ vậy mà tâm phát khôn
Trí tuệ khai mở, còn hơn học hành.

344

NGÀY RẰM VU LAN 
Hôm nay ngày rằm vu lan 
Cha mẹ dẫn con, vấn an sức Ngài.
Mừng Sư tuổi đạo thêm dài
Công tu đạo hạnh ta bà ráng qua.

Đại hùng bảo điện nguy nga
Chính giữa ông Phật Thích Ca ngồi cười.
Bai mươi hai tướng vạn ngời
Từ bi trí tuệ cho đời an tâm.

Có tu thì phước thậm thâm
Công đức vô lượng Quán Âm hiện tiền
Gieo nhân gặt quả ra liền
Thân an tâm lạc vô phiền âu lo.

Vu lan Sư có đôi lời
Đem dòng sữa pháp, cứu đời trần gian.
Giáo pháp đi khắp muôn ngàn
Chúng sanh an lạc, vô vàn niềm vui.

345

Cha cho con cả con đường
Dắt đi từng bước vạn trường tương lai.

Lời cha nghiêm nghị tháng ngày
Dạy khuyên con trẻ lời hay sống đời.

346

Tình, tiền, tù tội chớ mang
Gông cùm khổ não, lang thang luân hồi.
Nghiệp xưa nay đã trả rồi
Đừng gieo thêm nữa, bồi hồi khổ đau.

347

TÂM SÁNG

Toạ thiền trí sáng tâm an
Hoá giải nghiệp chướng, tiêu tan an bình.
Phiền não nhiều thứ phát sinh
Chỉ cần thiền định, phiền gì cũng qua.

Định sanh hỷ lạc sẽ ra

Pháp Phật vi diệu, cho ta an nhàn.

348

Cuộc đời là những phù du
Hỷ, nộ, ái, ố là điều phải buông.
Buông đi cho nhẹ phố phường
Nghịch duyên bỏ lại, con đường tiến tu.

349

PHỤNG DƯỠNG MẸ

Hãy yêu khi mẹ vẫn còn 
Chăm lo săn sóc, sắc son mẫu từ.
Khuyên mẹ tinh tấn công phu
Nhất tâm trì niệm, âm u không còn.
Nuôi con ngày một hao mòn

Đến con nuôi lại, tính công tháng ngày.

350

Con ơi! chớ có hại người
Cho dù một chút của lời về ta. 
Gieo nhân sẽ gặt quả này
Không phân tôn giáo nghiệp đày đều mang.

351

LỢI DANH

Buông xả bạn ơi buộc ràng!
Tình tiền danh lợi, đeo mang não phiền.
Ham chi sung sướng của tiền
Chết rồi bỏ lại không mang được gì 
Thôi thì bạn hãy quy y

Nương về cửa Phật, đường đi rộng liền.

Hoa sen ngào ngạt hương thiền
Cho ta an lạc, thoát miền trần gian.

352

Ở đời nhiều cảnh khổ đau
Biết tu một chút lao đao không còn.
Nghiệp duyên ngày một hao mòn
Tịnh tâm niệm Phật, trong lòng an vui.

353

ÂN NGHĨA SANH THÀNH

ÂN trời biển rộng sanh thành 
NGHĨA cao non thái, tu hành tiến lên.
SANH con cực khổ lãng quên 
THÀNH nhân chi mỹ, như tên Phật Đà.

353(2)

Đến chùa sám hối tụng Kinh
Ăn năn cải sửa, tội tình nghiệp duyên.
Quay đầu hướng thiện tu thiền
Lo tròn ngũ giới, phước điền ráng gieo.

354

ĐA SỰ

Hằng ngày lo bảy lo ba
Bộn bề công việc, không an trong lòng.
Trong tâm giống như lửa hồng
Sân si nhiều chuyện lòng vòng khó ra.

Thiền toạ bát nhã ma ha
Tâm ta an tịnh ta bà thế gian
Cam lồ tưới tẩm tâm can
Nguồn suối tĩnh lặng hân hoan đời đời.

355

Đời người có xuống có lên
Lên voi xuống chó không yên lúc nào.

356

CẢM ƠN

Cảm ơn hai chữ vô thường
Cho con được ngộ, đoạn đường trần gian.
Sanh già bệnh tử lầm than
Hướng về Tam Bảo, thênh thang bầu trời.

Nghiệp duyên nay đã hết rồi
Quay về hướng Phật, luân hồi đã qua.
Thích Ca - Di Đà chờ ta
Đưa về cửu phẩm liên hoa sắc vàng.

357

Thương người lòng thấy an vui
Ghét người cảm thấy bùi ngùi lệ rơi.

358

BẤT TIN

Cầu xin Phật tổ Quán Âm
Cho con hạnh phúc, bình tâm không phiền. 
Ở đời đi hại luân phiên
Không tin nhân quả, tội liền theo ta.
Khi chết hồn thành tà ma

Khổ đau muôn kiếp, rên la động trời.

359

Trần gian là chốn tạm thời
Đừng vì tham lợi, đánh rơi thiện lành. 
Con người tạo phúc lập thân
Gieo bòn tích đức để dành mai sau.

360

VƯỢT QUA NỖI SẦU

Thời gian ngày nay đã qua
Chỉ còn tưởng nhớ, cho ta nỗi sầu.
Thôi thôi ta hãy quên rầu
Cố lo tu niệm, nhiệm màu có ngay.

Tình người luôn mãi chung tay

Góp vào công đức, dựng xây Phật trời.

361

Chồng vợ âu cũng là duyên
Ráng lo mà sống, chung thuyền ra khơi.
Lũng thuyền càng để chơi vơi
Tình yêu rạng nứt, khó bơi vào bờ.

362

TÍCH PHƯỚC

Có phước làm chủ thế gian
Cuộc đời kém phước, cơ hàn xót xa.
Vô thường điệp khúc ngân nga
Thế gian uống cạn, chén trà sắc không.

Đời người tay trắng tay trong
Tham chi danh lợi, tay không về nguồn.

363

Chữ tâm nằm ở tấm lòng

Yêu thương đùm bọc, giúp trông giúp ngoài.

Trọn tình trọn nghĩa hằng ngày

Trao nhau tâm Phật, tương lai rạng ngời.

364

GIEO NHÂN GẶP QUẢ

Ác tâm muốn hại người hiền

Tạo gây lắm tội, khổ liền đến nơi.

Gieo người một, quả ta mười

Đến khi trái chín, lên trời không tha.

Địa ngục ngạ quỷ hằng sa

Trần gian khắp chốn, ta bà khắp nơi.

Chạy đâu cho thoát bạn ơi!

Nhanh chân giác ngộ, tìm nơi tu hành.

Tu một kiếp hưởng an lành

Luân hồi lục đạo, thoát ngàn khổ đau.

Muốn tu đừng hẹn trước sau

Vô thường chúng đến, lo mau tu trì.

Định tâm là pháp vô nghì

Phiền não đoạn diệt, pháp gì cũng thông.

365

Hãy thôi oán trách do trời!
Buồn vui sướng khổ ở đời do ta. 
Tại mình gieo nhân mà ra
Hôm nay có quả, đắng cay khổ sầu.

366

Sống đời gặp cảnh sầu bi
Làm ăn gian dối, số suy trăm bề. 
Mạng sống càng giảm mà nên
Gây nhiều tội chướng, khó lên làm người.

367

LUÂN HỒI

Ngày nay lại qua một ngày

Một ngày như thế, một ngày lại qua.

Tâm tu bạn chẳng thiết tha

Không lo tu niệm, con ma dắt liền.

Vọng tưởng ngày một thêm phiền

Gây bao oan trái, người hiền không tha.

Nhà Sư ôm bát đi qua

Không màn bố thí, trái na cúng dường.

Keo kiệt nổi tiếng phố phường

Ai nghe danh tiếng, chán chường phát ghê.

Khi chết thần hồn lê thê

Đoạ vào ngạ quỷ, u mê tối ngày.

Kiếp này kiếp khác lâu dài

Trải bao nhiều kiếp, hình hài chưa phai.

Luân hồi chìm nổi vào thai

Khổ đau muôn kiếp, đoạ đày trầm luân.

368

Đời người sống chẳng là bao
Tịnh tu niệm Phật, công lao đức dày. 
Mai này vui sướng sum vầy
Vãng sanh Cực Lạc, cả nhà hân hoan.

369

Trồng nhiều nhân đức tốt tươi 
Hoa thơm đẹp mãi nụ cười bình an.

370

THỰC HÀNH

Lạy nhiều Bồ Tát cầu xin

Không bằng hành pháp, niềm tin đức Ngài. 
Dựng xây Tịnh Độ trần gian

Dân lành no ấm, an khang vạn ngời. 
Đối nhau xử thế tốt tươi
Gieo mầm nhân đức nụ cười trên môi.

371

Đoàn kết chung tay dựng xây

Góp cho Phật giáo, ngày nay sáng ngời

Âm vang bủa khắp phương trời

Hoa thơm vẫn nở, tươi cười trần gian.

372

TÌNH VÀ TU

Một đường đi đến Niết Bàn

Một đường đi đến vô vàn khổ đau.

Bạn ơi! hãy chọn trước sau

Tu là hạnh phúc, tình mau đoạ đày.

Lạy Phật niệm Phật hằng ngày

Sám hối nghiệp chướng, tội này tiêu tan.

Tình tiền tù tội chứa chan

Gây bao oan nghiệt, liên can cho đời.

Tu hành một bước cao vời

Như diều gặp gió, lên trời bay xa.

373

LIÊN ĐÀI NỞ HOA

Kiên cố vững tâm bồ đề

Dù cho cách trở, không hề lãng xao.

Tâm Sư không hề lao đao

Vạn sự an lạc, không nao núng lòng.

Tu hành không có lòng vòng

Một đường thẳng tiến, ta trồng sen Tây.

Cõi tịnh đã ghi tên ta

Minh Tân sen nở, hằng hà sáng tươi.

Cuộc đời mãi đẹp tươi cười

Tâm ta an lạc, giúp đời đẹp tươi.

374

VƯỢT QUA

Quay đầu sẽ mãi là bờ

Hơn thua phải quấy, bơ phờ tâm can.

Phật luôn độ người sang

Qua sông tiếp bước lòng Tăng niệm lành.

Ráng tu niệm Phật tập tành

Như hương sen nở, du hành khắp nơi.

Ở trần tuy mới ra khơi

Lòng con quyết chí về nơi Phật Đà.

Dù cho khó khăn hằng hà

Nhất tâm niệm Phật, ta bà vượt qua.

375

HƯỚNG TU

Tu tâm tích đức an bình

Thảnh thơi an lạc, tâm tình hỷ hoan.

Con cháu ngày một thêm ngoan

Biết lo tu niệm, tạo an cho mình.

Hạnh phúc toàn thể gia đình

Ăn chay niệm Phật, làm tin cho đời.

Hương hoa đức hạnh sáng ngời

Hiện tại tương lai, vạn người nể kiêng.

Tu hành ráng bỏ xích xiềng

Ba con rắn độc, làm phiền tâm ta.

Phàm phu lúc Phật lúc ma

Dùng pháp niệm Phật, cột ma trừ tà.

Sớm hôm niệm Phật thiết tha

Lâm râm Phật hiệu, cả nhà về Tây.

376

Lấy chồng tôi nghĩ giàu sang

Nào ngờ cuộc đời, tan hoang tháng ngày.

Tâm xác tôi bị đoạ đày

A tỳ địa ngục, hình hài đớn đau.

377

Thế gian hai chữ vô thường

Trầm luân khổ ải, trên đường tử sanh.

Mỗi người tu sửa về lành

Ăn năn sám hối, ân cần sớm hôm.

378

CỘT TÂM

Tâm phàm nhiều việc đổi thay

Lúc này lúc khác, khỉ nhảy chuyền cành.

Kiểm tâm kiềm ý ráng canh

Khi bay khi nhảy, giảm phanh xuống liền.

Cột tâm lục tự vô phiền

An nhiên tâm định, làm hiền Thánh nhân.

379

Chúc cho các bạn đầu tuần

Pháp sanh hỷ lạc, vạn lần chân như.

Sống an bình chẳng hơn thua

Làm trong chánh niệm, tâm ưa thiện lành.

380

NHÂN DUYÊN

Nhân duyên quá khứ có tu

Đến kiếp hiện tại, vào chùa làm Sư.

Gìn tâm giữ giới đừng lu

Hoa khai trí sáng, âm u không còn.

Công tu chẳng bị hao mòn

Tinh tấn hành trì, bảo tồn Phật tâm.

Pink Lotus 2.png

381

Quán âm cứu khổ nguy nan

Cứu giúp hồng trần, lang thang ta bà. 

Nghiệp duyên quá nặng ái hà

Rưới nước cam lộ, cho ra mê tình.

382

GIA ĐÌNH ĐỀU TU

Chúng ta cùng nhau quy y

Giác ngộ tự tánh ta đi về chùa.

Học Phật hành pháp đại thừa

An tâm tu niệm, cho chừa tâm ma.

Tụng Kinh bát nhã- ma- ha

Tâm con thức tỉnh, cho ra si tình.

Con về dẫn cả gia đình

Một lòng hướng Phật, an bình tại gia.

Niệm Phật ngày một thiết tha

Nhất tâm bất loạn, ta bà vượt qua.

383

HÃY CÙNG GIÚP NHAU

Buồn cho đời nhiều khổ lụy

Cùng là người sao ganh tị với nhau.

Chẳng giúp chớ làm đớn đau

Gây thêm oan trái, lo âu thêm phiền.

Tu hành xin tháo xích xiềng

Bao nhiêu nghiệp chướng, trả liền kiếp nay.

384

Con người sống chẳng bao lâu
Cớ sao gian xảo hại nhau làm gì. 
Thôi thì học hạnh Thích Ca
Tránh những đều ác, làm lành khắp nơi.

385

TỪ BI

Sống nhau chan rải từ bi
Thương người giúp vật đường đi nhẹ nhàng. 
Lòng người chớ có ngang tàn

Để lại âm đức huy hoàng từ nay. 
Gieo nhân gặp quả chẳng sai
Bình an khổ lụy cũng ngay tại mình.

386

Đi tu gác bỏ việc đời

An tâm tịnh niệm, lo thời công phu.

Già trẻ gái trai đều tu

Rủ nhau niệm Phật, định cư trong chùa.

387

TU MAU KẺO TRỂ

Tuổi già sức yếu mòn hơi

Mau mau tu niệm, ra khơi mà nhờ.

Buông đi nhung nhớ việc đời

An tâm niệm Phật, lo rời tấm thân.

Ngàn kiếp mới có một lần

Không lo thức tỉnh, nợ nần khó tha.

Đời này nhiều quỷ nhiều ma

Tu mau kẻo trể ta bà phải qua.

388

Dừng đua đòi, dừng ham tranh
Để tâm thanh tịnh, bình an cõi lòng.

389

THỰC HÀNH

Vui thay gặp được bạn hiền

Khuyên lo tu niệm bỏ phiền ưu bi.

Trần gian là một trường thi

Chuyển mê khai ngộ, ta đi an lành.

Có học thì phải có hành

Toạ thiền niệm Phật lục căn đóng liền

390

Con người nên sống thật tâm
Chớ đừng giả dối, lặng thầm khổ đau. 
Chơn thật an lạc trước sau
Hại người quả báo, đi vào ngục môn.

391

TRAI GÁI THỜI @

Dòng đời nghịch cảnh trớ trêu

Thuận vui thì ít, liêu xiêu thì nhiều.

Nhọc tâm nhiều chuyện tiêu điều

Không lo tu niệm, sớm chiều công phu.

Khi ăn khi ngủ lu bù

Lúc say lúc tỉnh, vào tù lại ra.

Đàn bà tâm sanh tà ma

Có chồng mà lại, không tha nhân tình.

Trốn chui trốn nhủi cực hình

Mèo mở ăn vụn, chính mình khổ đau.

Mày râu tâm càng xuyến xao

Phụ nữ đẹp đẽ, tâm mau xiêu lòng.

Lén lút mời gọi vườn hồng

Âu âu yếm yếm cho còng vào tay.

Tâm người mau quá đổi thay

Không còn chung thuỷ, như bài thuở xưa.

243

Tu hành học tánh từ bi
Thân tâm bình đẳng, chung quy một gò.

392

Nguyện cho dân chúng hiền lành
Bớt đi tham đắm, si sân nhiều bề. 
Chúng sanh tạo ác quay về
Chuyển mê khai ngộ, sớm chiều quy y.

393

DỨT CHIẾN TRANH

Lòng tham người một lớn nhanh

Chiến tranh khổ lụy, tan tành khắp nơi.

Mẹ cha chết con bơ vơ

Dứt lìa ruột thịt, lệ rơi tuôn trào.

Nhân quả không biết khi nào

Mà dân ta khổ, đớn đau muôn trùng.

Có người tra tấn bị khùng

Chịu đau chịu khổ, não nùng ruột gan.

Tâm ta ngày một bất an

Tu hành mà lại, lầm than thế này.

Chúng đánh chúng đập đêm ngày

Khổ đau tiều tụy, hình hài ghê thay.

Quán thân bất tịnh đêm dài

Minh tâm kiến tánh, Như Lai diệu huyền.

Thân tuy chết hồn an thiền

Niết Bàn tịch tịnh, vô phiền trong tâm.

246

ĐOẠN LÌA

Tóc vừa cạo rớt ưu phiền
Nợ trần khổ ải, bay liền theo mây. 
Tâm nay lập lại trời Tây
Bồ đề thanh tịnh, ăn chay hóa lòng. 
Sư đây đã bước cửa không
Dây tơ tình ái, đoạn trong tâm phàm.

394

Tâm ai giác ngộ tu hành

Pháp sanh hỷ lạc, lòng thành hân hoan.

Xác ở trần, tâm ở Tây Phương

An tâm nhàn tịnh, chứa chan Phật Đà.

395

THÀNH TÂM

Đốt nhang nghi ngút khắp trời

Dâng lên Đức Phật, tỏ lời van xin.

Nguyện cầu Phật tổ chứng minh

Ban ân nhỏ phước, tâm linh nhẹ nhàng.

Nào ngờ tổn phước vô vàn

Tượng đen, ô nhiễm khói tàn bay ra.

Tu tâm tích đức bay xa

Một cây đã đủ, cho ta an lòng.

Đâu cần một bó lửa hồng

Phí tiền phí của, mà lòng chẳng an.

396

MUA CHUỘC PHẬT

Muốn được an phải công phu

Cầu xin Phật tổ, an vui cho mình.

Bao nhiêu nghiệp chướng tội tình

Cúng dâng nãi chuối, Phật xin hết liền.

Có người mua chuộc bằng tiền

Phật nào hối lộ, chức quyền cao sang.

Nhân quả nghiệp xấu đã mang

Phải chịu quả báo, mới qua nghiệp lành.

Nhanh chân tạo phước dương trần

Công phu tinh tấn, hoá lần Phật Tiên.

397

CHẤP

Chấp không chấp có mãi còn

Bao giờ hết chấp có tồn tại đâu.

Tâm ta chứa bao nỗi sầu

Bao giờ buông được, mới vào Như Lai

Phật tâm chỉ một không hai

Phàm tâm lộn xộn, múa may tối ngày.

66

Xuất gia xuất thế ta bà
Dựng xây Tịnh Độ cả nhà tâm an. 
Cùng nhau cất bước lên đàng
Nối truyền chánh pháp cứu ngàn chúng sanh

398

Hãy thôi oán trách do trời
Buồn vui sướng khổ, ở đời do ta. 
Tại mình gieo nhân mà ra
Hôm nay có quả, đắng cay khổ sầu.

399

Ý CHÍ

Cuộc sống sao nỡ buông xuôi

Khó khăn cách mấy, cho tôi vững lòng.

Ý chí nghị lực kiên cường

Cùng vui an lạc, thoát vòng khổ đau.

Yêu thương đùm bọc với nhau

Mỗi khi bệnh hoạn, lao đao cuộc đời.

400

Ta đi ngàn dặm phương trời

Cũng không tìm được, những lời Như Lai.

Giải thoát chỉ một không hai

An tâm định tánh, bồng lai ta về.

401

ĐI TU

Đi tu không phải chán đời

Đi tu vì bởi cho đời thêm vui.

Đi tu không phải vì tui

Đi tu vì bởi, lo xuôi giúp đời.

Việc tu không phải xa vời

Ở ngay hiện tại, tâm vơi nỗi sầu.

402

Nhất tâm niệm Phật Di Đà

Tâm ta là Phật, Phật là tâm ta.

Đi, đứng, nằm, ngồi tâm an

Sinh ra công đức, chứa toàn hạt châu.

403

TÍCH PHƯỚC

Để của cải sẽ hao mòn

Tu nhân tích đức, mãi tồn về sau.

Hằng ngày giảm bớt lo âu

Trì Kinh niệm Phật, về lâu về dài.

Ăn năn tu sửa hằng ngày

Dứt trừ tam nghiệp, sinh ngay an lành

404

Ta đi trong cõi ta bà

An vui một chút, khổ đau muôn phần.

Thiểu dục tri túc tu hành

Nhất tâm niệm Phật, an nhàn về Tây.

405

TÌNH MẪU TỬ

Mẹ già như trái chín cây

Mắt mờ răng rụng, như dây tơ hồng.

Các con vẫn chưa có chồng

Đàn con nhỏ bé, tồng ngồng bơ vơ.

Một mai mẹ lỡ sa cơ

Thần chết dẫn dắt, ra khơi về trời.

Tro cốt con để bàn thờ

Vào chùa tụng niệm, hai thời công phu.

Khi còn sống mẹ có tu

Vào chùa công quả, công phu chuyên cần.

Thác rồi mẹ sắp đến gần

Làm dân đất Phật, tảo tần sớm hôm.

406

DUYÊN TU

Tuổi trẻ mà đã có duyên

Quy y cửa Phật, vô phiền âu lo.

Gieo nhân nhiều kiếp cả kho

Đến kiếp hiện tại, ấm no vào chùa.

Xuất gia buông bỏ hơn thua

Toạ thiền niệm Phật, sớm trưa an lành.

407

Quán Âm ví như mẹ hiền

Cứu khổ cứu nạn đến liền hiểm nguy

Một giọt cam lồ hết si

Giác ngộ tự tánh, muốn đi Niết Bàn.

408

TRANH GIÀNH

Kiếp trước có phước mới giàu

Kiếp này hưởng phước, ta lao vào tiền.

Quên đi tạo chút phước điền

Gieo nhân quả báo, ưu phiền đến ta.

Vô thường chợt đến chẳng tha

Không đem của cải, cho ta được gì.

Tranh giành hại nhau được chi

Cũng vì một chút, tham si trong lòng.

Giết nhau ruột thịt tương đồng

Tranh danh đoạt lợi, máu hồng chẳng tha.

409

CẢI SỬA

Hai tay dâng hoa mẹ hiền

Kết tràng hạt ngọc, tỏ niềm tri ân.

Con cố gắng vượt khó khăn

Ăn năn cải sửa, khuyên răn cháu hiền.

Mẹ đau con phải làm liền

Không chờ không đợi, rước phiền âu lo.

Làm con chí hiếu phải lo

Sớm khuyên cha mẹ nam mô Di Đà.

Trần gian không phải ngọc ngà

Khổ đau oằn oại, ta bà thế gian.

410

ANH EM

Tranh nhau tất đất tất vàng

Cha mẹ nhìn thấy, hai hàng lệ rơi.

Máu mủ ruột thịt tả tơi

Đánh đập thưa kiện, động trời rung rinh.

Làm anh thì phải hy sinh

Nhường nhịn một bước, đệ huynh tương hoà.

Anh em chung sống thật thà

Thương nhau đùm bọc, chan hoà với nhau.

Em thì nhẫn nhịn trước sau

Chịu thương chịu khổ, ta mau tu hành.

Một người giác ngộ làm lành

Ăn chay niệm Phật, cả nhà nhiều vui.

411

NHIỀU CHUYỆN

Đến chùa "bà tám" tía lia
Cái miệng không ngớt, lia chia đôi đường.
Thị phi đi khắp phố phường 
Ở đâu cũng có, vạn trường người nghe.
Đúng sai phải quấy đều chê
Bả nghe một tiếng, lê thê ngoài đường.

Học Kinh học pháp vô thường
Dạy khuyên dân chúng, tỏ tường điều hay.
Ăn nói cho thẳng cho ngay
Đừng cong đừng vẹo, lòng này sạch trong.

412

Sanh ra đã mang nghiệp dày
Ráng tu niệm Phật, công này vãng sanh.

413

XÂY CHÙA

Tạo lập chùa viện khắp nơi

Gieo duyên bá tánh, những lời pháp xưa.

Ngàn năm muôn thuở mến ưa

Công phu công quả, sớm trưa tu hành.

Khó khăn từ thuở xây thành

Tuy là gạch nhỏ, phước dành mai sau.

414

Giảng lời pháp nhủ Thích Ca
Hành theo Phật dạy, ta bà vượt qua. 
Luân hồi đóng cửa tâm ta
Không còn lẩn quẩn, vào ra dòng đời.

415

VÔ THƯỜNG 
Chết đến là chuyện hiển nhiên
Không ai tránh khỏi, được yên bao giờ.
Có tu mới được lên bờ
Đi về cõi Phật, học lời Như Lai.

Không tu địa ngục khổ thay
Đoạ vào ngạ quỷ, hình hài quá ghê.
Do ta chọn lựa đường mê
Càng đi càng tối, ê chề âm u.

Người khôn hãy chọn đường tu
Chuyên tâm tu luyện, mờ lu chẳng còn.
Tu tu xin ráng bảo tồn
Pháp thân huệ mạng, là hồn người tu.

416

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO 
Cảm niệm con đã hộ trì 
Phát tâm hỷ cúng, số tiền dựng xây.
Chung tay góp sức tạo gây
Ngôi nhà Tam Bảo, am mây tu trì.
Chư Tăng, Phật tử lạy quỳ

Kim thân Phật tổ, ly kỳ đẹp thay.
Quý ở chỗ tâm ngay
Cúng dường "bát nhã" lai rai làm hoài.
Trăm dân đang đứng ở ngoài
Quy y cửa Phật, lòng này cúng dâng.
Toàn tâm toàn lực báo ân
Công phu công quả, tạo tăng nghiệp lành. 
Khi thác hồn về cửu phần
Tây phương chín phẩm, lần lần đi lên.

417

ĐI VỀ

Gặp nhau là một chữ duyên
Gieo nhân kết quả, đưa thuyền qua sông.
Nhân duyên nay đã trổ bông
Đơm hoa kết trái, vào dòng Như Lai.

Tu hành cho trọn thẳng ngay 
Một đường tu tiến, bồng lai ta về.
Trái đất này quá ê chề
Đau thương thảm kịch, ê hề trần gian.

Bạn ơi! đừng có lang thang
Đời là cõi tạm, dương gian não nề.
Di Đà đang đón ta về
Tây Phương Cực Lạc, lời thề năm xưa.

Hiện tại bạn muốn về chưa
Hay còn ở lại, đung đưa nghiệp đời.
Tôi đây rất muốn di dời
Sanh vào cõi Phật, cho đời an tâm.

Pink Lotus 2.png

418

Cúi đầu lạy Phật Thích Ca

Cho con giác ngộ, ta bà thế gian.
Đường trần ôi quá gian nan

Không mau tu niệm, lang thang luân hồi.

419

Vui say trong cõi ta bà
Làm ác một phút đoạ đày trầm luân.

420

CẢ NHÀ HẠNH PHÚC

Gia đình hạnh phúc nhỏ nhoi
Yêu thương đùm bọc, là nơi ta về.
Tình cha nghĩa mẹ nhiều bề 
Ân cần dạy dỗ, sớm chiều lo tu.

Siêng năng tinh tấn công phu
Cả nhà cùng hưởng, vui cười cùng nhau.

421

Nhịn ăn nhịn mặc của tiền
Cúng dường bố thí, luân phiên tháng ngày.
Phước tăng tận hưởng dài dài
Toạ thiền niệm Phật, đêm ngày định tâm.

422

HÀNH Y

Dòng đời cuộc sống gian nan
Từ bi trí tuệ, soi đàng ta đi.
Phật dạy hãy ráng hành y
Tu là cội phúc, tình duyên nghiệp dày.

Nghiệp xưa tuy chứa đủ đầy
Ăn năn sám hối, tội này hoá không.

423

Sinh thời niệm Phật hết đời 
Tạo nhiều công đức, Phật trời thương cho. 
Mai này thân xác thành tro 
Hồn về Cực Lạc, chẳng lo muộn phiền.

424

SẠCH TÂM

Bạn ơi! Hãy sống thật lòng
Dẫu đời cay đắng, đục trong thế nào.
Ác niệm đừng để chứa vào
Tâm tâm niệm Phật, làu làu sạch trong.

Hơn thua phải quấy đều không
Tâm ta nhàn lạc, thong dong tháng ngày.

425

Tục rằng lưỡi bén hơn dao
Thốt ra một tiếng, đoạn bao nghĩa tình. 
Khi nói phải kiểm soát mình
Người nghe vui vẻ, an bình trong tâm.

426

NGHIỆP DUYÊN

Sáng sớm tinh sương sạch trong
Lòng ta phơi phới, tâm không sáng ngời.
Một lòng niệm Phật không rời
Cho ta an lạc, sống đời thong dong.

Người chửi tâm ta vẫn không
Di Đà lục tự, nghe trong khắp trời.
Nghiệp duyên phải trả tơi bời
Gieo nhân kiếp trước, ở đời phải mang.

427

Sinh thời niệm Phật hết đời 
Tạo nhiều công đức, Phật trời thương cho.
Mai này thân xác thành tro 
Hồn về Cực Lạc, chẳng lo muộn phiền.

428

CẮT ĐỨT

Dù là cư sĩ, xuất gia
Nếu không tu niệm, đoạ đày thân ta.

Hằng ngày cách Phật quá xa
Cũng vì vọng tưởng, tâm tà nhiều ghê.
Toạ thiền mà tâm bị mê
Tâm ma tâm Phật, lê thê tối ngày.
Hành thiền cần phải lâu dài
An tâm định tánh, hiện bày Phật tâm.

429

Đọc Kinh niệm Phật tâm thành 
Nhất tâm trì niệm, thực hành sớm khuya.
Giáo pháp biết được sẻ chia
Cùng nhau niệm Phật, dứt lìa tâm ma.

430

DẠY CON

Nghèo tiền chớ nghèo đạo đức
Tu nhân tích phước, để đức cho con.
Dạy con từ thuở còn son
Biết nhân báo ứng, vững lòng tu tâm.
Sớm chiều quán tưởng thậm thâm
Hào quang toả sáng, xoá màn vô minh.

431

Gieo nhân suy nghĩ đàng hoàng 
Sẽ có quả báo bình an tâm này. 
Gieo nhân đau khổ cho ai
Tức thì hưởng quả đoạ đày khổ đau.

432

Đừng bảo tuổi già không sai
Thân tuy cằn cỗi, tâm này là ma.

Phật tâm không luận trẻ già
Thân tuy trẻ tuổi, tâm này thẳng ngay.

433

Còn trẻ hãy lo tu hành
Chớ đừng đợi mãi tuổi già mới tu. 
Lúc này tâm trí âm u
Khó thông đạt lý đường tu khó thành.

434

Ngồi thiền nhiếp định trong tâm
Buông đi vọng tưởng lăng xăng trong lòng. 
Phật tâm ở ngay bên trong
Cần gì tìm Phật tây đông làm gì?

435

Ta bà cảnh khổ liên miên 
Chỉ có Cực Lạc bình yên nhẹ lòng.

436

Người ngay không sợ điều gì
Nghiệp duyên đã định ưu phiền lo chi. 
Kẻ ác mới sợ đảo điên
Nhân quả báo ứng rước liền mà thôi.

437

Tuổi trẻ ăn chơi sa đà
Phí đời tươi trẻ tương lai sau này. 
Vui say đắm nhiễm rừng gai
Hố sâu cạm bẫy đoạ đày tấm thân.

438

Một y bá nạp vân du
Hoằng truyền Phật Pháp xoá mù trầm mê. 
Tổ Sư khai sáng sĩ thuyền
Lập nên Tịnh Độ bình yên cõi này.

439

Gần kẻ ác sanh sầu đau
Càng thêm ân oán với nhau hoài hoài. 
Gần người tu sanh từ bi
Nụ cười hoan hỷ sân si không còn.

440

Biết rõ căn nguyên nghèo khổ
Do từ keo kiệt bo bo giữ tiền.

Muốn không sầu oan khiên
Thực hành bố thí làm thuyền tương lai.

441

Sắm sanh vàng mã đủ đầy 
Chất cao một đống phơi thây ruộng đồng. 
Cho rằng người chết hưởng thông 
Bao nhiêu của cải để trong quan tài.

Do mê nghiệp chướng hành sai
Chẳng được phước báo, đoạ ngay khổ sầu. 
Đem tiền bố thí tháp lầu
Xây chùa tạo tượng, phước hầu siêu thăng.

442

Chạy rong khắp cõi hồng trần
Tìm về an lạc, xa gần tầm tu.
Nào ngờ chúng tại công phu
Tâm ta thanh tịnh, chạy đâu làm gì.

443

MẸ ĐI LẤY CHỒNG

Mẹ ơi ! mẹ đã theo chồng

Bỏ con lại đứng, tòng ngòng bơ vơ.

Người ta vui hát vui hò

Mà sao tâm con lại chơi vơi giữa dòng.

Đời người có sạch có trong

Số con duyên nghiệp, long nhong tháng ngày.

Thôi thì, con khoác ca sa

Làm chú tiểu nhỏ, cắm hoa trong chùa.

Kiếp này con thoát ngục tù

Làm dân đất Phật thiên thu thái bình.

444

TU MAU KẺO TRỂ

Lời Sư phụ dạy khắc ghi
Tạo gây nghiệp ác, đường đi mịt mờ.
Tuy ít cộng lại rất lời
Bao nhiêu nghiệp chướng, cho đời khổ đau.
Con ơi! hãy ráng tu mau
Tạo nhiều phước đức, ngày sau được nhờ.
Ăn chay, niệm Phật không dời
Tâm tịnh trí sáng, Phật trời rước lên.

445

Thành kính dâng y ca sa
Nhân mùa hiếu thảo Thích Ca lưu truyền.

446

MIỆNG HOA

Cùng nhau tu học pháp hành

Tâm tâm niệm Phật, Di Đà hiện ra.

Miệng ta nói năng như hoa 

Hương thơm đức hạnh, bay xa phương trời.

Tu hành là quá tuyệt vời

Quay về giác ngộ, phương trời thong dong.

447

Tam độc hại ta rất nhiều
Hãy mau gấp rút, sớm chiều công phu.
Nương về giáo pháp cộng tu
Nhanh chân quay gót, ngục tù trần gian.

448

ĐƯA KHÁCH

Ta xuống trần đưa khách qua

Khách còn lần lựa, cho ta gạt người.

Nhưng tâm ta chẳng biếng lười

Làm sao sanh chúng, tươi cười ta vui.

Lặng thầm phương tiện thuyền xuôi

Vớt người chìm đắm, Sư đưa Niết Bàn.

449

Đời tôi cứ học cứ tu

Hằng ngày công quả, công phu đêm ngày.

Đến khi chết có mà xài

Di Đà tiếp dẫn, về nhà Như Lai.

450

NHÂN DUYÊN

Nay ta có duyên với nhau

Duyên trong Phật pháp, trao nhau nụ cười.

Chung tay dìu dắt mọi người

Quay về Tam Bảo, sáng ngời Phật tâm.

bottom of page