top of page
Pink Lotus 2.png
Pink Lotus 2.png
VƯỜN THƠ TUỆ GIÁC

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Tác giả: Sa-Môn Thích Minh Tân

ĐT: 8-481-616-9696

451

Nguyện cho Tăng chúng đức tài

Hoằng truyền giáo pháp, mỗi nhà nở hoa.

Hương thơm đức hạnh bay xa

Người người tu niệm, cho ta an bình.

452

QUEN NHAU

Quen nhau không phải vì tiền

Quen nhau vì bởi, bạn hiền tâm giao.

Quen nhau có trước có sau

Quen nhau giúp đỡ, ta vào cửa tu.

453

Gian ác cũng chỉ một thời

Danh xấu tiếng chê, để đời mai sau.

Nhân quả đến thật đớn đau

Trăm cay nghìn đắng, đưa nhau xuống hồ.

454

MỪNG NGÀY PHẬT ĐẢN

Mừng đấng giác ngộ xuống trần

Ngày nay nhân loại, tu lần tâm an.

Phật Đà cứu khổ muôn ngàn

Đản sinh khắp chốn, hân hoan tươi cười.

455

Đường đời ôi lắm chông gai
Dùng gươm thiền định, đắng cay không màn
Pháp sanh trí huệ bình an
Cho ta ngày tháng, nhẹ tan não phiền.

456

Ít nghe, ít nói, ít nhìn

Để tâm niệm Phật, cho mình thảnh thơi.

457

PHẬT VỀ 
Ngày rằm tháng tư Phật Đản
Hân hoan chào đón, vô vàn niềm vui.
Đầu trên xóm dưới ngược xuôi
Đón mừng Phật Đản, nụ cười đẹp xinh.
Năm châu bốn biển hòa bình
Dân lành no ấm, tâm Kinh sáng lòng.

458

Tam Bảo xuất hiện trần gian.

Phá mê khai ngộ, muôn ngàn chúng sanh.

Giúp cho phiền não tiêu tan

Tiêu trừ nghiệp chướng, thoát đàn trầm luân.

459

VẠN SỰ TÙY DUYÊN

Vạn vật xưa nay vậy mà
Sự đời thay đổi, ta bà bước qua.
Tùy thời tùy thế la cà
Duyên đâu sống đó, thật thà chơn tu.

460

Rảnh rang niệm Phật Di Đà
Sanh nhiều công đức, hằng hà lạc an. 
Lúc rảnh nói chuyện xóm làng
Gây nhiều nghiệp chướng, muôn ngàn khổ đau.

461

Tịnh tâm bớt nói ai ơi !

Tâm luôn niệm Phật, thảnh thơi nhẹ nhàng.

462

TÀ DÂM 
Dục vọng tham đắm thân này
Cuồng si tâm trí, đọa đày khổ thay.
Quen mùi tham sắc hằng ngày
Vợ mình chưa đủ, muốn xài người ta.
Đâm đầu vào cảnh tà ma
Trầm luân bể khổ, đi vào diêm vương.

463

Đời người ngắn ngủi không dài

Nếu không tu niệm, đoạ đày khổ thân.

Xuống địa ngục khổ muôn phần

Quỷ sứ hành hạ, toàn thân rụng rời.

464

TU CÁI MIỆNG

Đắng cay miệng lưỡi ở đời

Khi thương khi ghét, nói lời điêu ngoa.

Phật dạy miệng nói như hoa

Sao ta lại học tà ma làm gì?

Cho sanh nhiều chuyện li bì

Các cô các cậu thị phi đầy đàng.

Hỡi ơi! sanh chúng các hàng

Buông bỏ một chuyện, an lành đến nơi.

Từ nay chẳng nói việc đời

Nói Kinh nói pháp, cho người tu theo.

465

BIẾT ĐỦ

Nhìn xuống khi ta có đủ

Còn nhiều người không có của mà xài.

Buồn chi ta có tiền tài

Mà vẫn chưa cảm thấy là biết đủ.

Đủ ăn, mặc đừng ủ rủ

Tâm ta nhàn lạc, biết đủ là tiên.

466

Thật lòng hãy sống sạch trong

Yêu thương đùm bọc, như con một nhà.

Không nên chia rẻ Á Âu

Cùng là con Phật, trao nhau trọn tình.

467

BUÔNG DANH

Bạn ơi sống ở trên đời

Chớ vì danh lợi, xa rời đường tu.

Hưởng một chút, khổ lu bù

Ngạ quỷ, địa ngục, mai chiều ta đi.

Muốn an thì phải hành y

Tâm ta an lạc, hưởng vui trọn đời.

468

Vui thay hôm nay hữu duyên

Gặp được Tam Bảo, ở miền trần gian.

Tâm con như vớt được vàng

Những lời Phật dạy, bừng sáng hồn con.

469

ĐẦU XUÂN

Đầu xuân lễ Phật cúng dường

Nguyện cầu tất cả, mười phương an lành.

Nguyện cầu tất cả chúng sanh

Năm châu bốn biển, an khang thái bình.

Mọi người hãy ráng giữ gìn

Năm giới Phật cấm, trọn bình an tâm.

470

Đạo đức ngàn năm còn hoài
Sống đời lương thiện, hằng ngày an vui. 
Giả danh giả nghĩa chôn vùi
Hại người khổ lụy, bùi ngùi tháng năm.

471

TƯỞNG NIỆM ĐỨC TỔ SƯ MINH ĐĂNG

QUANG

Nhớ ngày mùng một tháng hai
Quay về tưởng niệm, chung tay tạo thành.
Là ngày vắng bóng cách xa
Không còn thấy được kim thân của Ngài.
Một y một bát qua ngày
Hoá duyên khắp trời đông tây rạng ngời.
Ôi! hình bóng quý cao vời
Chúng con nối gót, cuộc đời thanh cao.
Tu hành ôi quý biết bao !
Nối truyền chánh pháp, Thích Ca muôn đời.
Vâng hành lời dạy của Tổ
Đó là báo đáp công ơn của Thầy.
Ngài đã thị hiện ta bà
Đem đuốc tuệ toả sáng khắp năm châu.
Thật tu sẽ thấy nhiệm màu
Phiền não nghiệp chướng, càng xa với mình.

472

Nguyện cho toàn thể chúng sanh
Bồ đề tăng trưởng, bình an cõi lòng.
Cùng nhau xây dựng non sông
Ở cõi ô trược chuyển thông tịnh nhàn.

473

Cùng nhau là một giống nòi
Cớ sao hãm hại, móc moi làm gì?
Thương nhau nắm lấy từ bi
Dựng xây Tam Bảo, quy y cửa thiền.

474

SEN VÀNG NIỆM PHẬT

Hai tay chắp búp sen vàng
Tặng người tâm Phật, vô vàn kính yêu.
Quay về niệm Phật sớm chiều
Di Đà hiển hiện, như diều gặp mây.
Ngày sau ta sẽ về tây
Tịch tịnh an lạc, bồng lai nhiệm màu.

475

Cất bước vào tận rừng sâu
Tọa thiền an định, không sầu âu lo.
Sắc không, không sắc tâm thông
Bát nhã ba la, gieo trồng Phật tâm.

476

NGÀY TÁM THÁNG BA

Nhân ngày quốc tế phụ nữ
Thân chúc các cô, mãi vui hồn nhiên.
Tâm hồn cô không đảo điên 
Trí minh giác ngộ, lưu truyền tâm pháp.

Tam Bảo hiện hiển ta bà
Phụ nữ đức tin chánh pháp rộng xa.
Nương theo nguyện lực Di Đà
Vãng sanh liên đài, về nhà Như Lai.

477

Xem Kinh nghiên cứu pháp hành
Soi đường chỉ lối, làm lành chánh chơn. 
Suốt thông các pháp chơn thường
Tâm ta là Phật, mở đường Như Lai.

478

GIỚI ĐỊNH TUỆ

Học tu GIỚI luật giữ gìn

Thiền ĐỊNH niệm Phật, sáng bừng Phật tâm.

Trí TUỆ ngày một thậm thâm

Tinh thần sáng suốt, tịnh tâm thanh nhàn.

479

Duyên trần nhẹ phủi sạch trong

Tâm không vướng bận, vấn vương bụi trần.

Chí thành niệm Phật Di Đà

Tây phương sáng trong, phóng quang nhiệm màu.

480

DANH LỢI

Danh mà chi lợi mà chi

Thế quyền cho mấy trắng tay lìa đời.

Tranh cãi nhau chi từng lời

Nhịn nhau một tiếng, có gì chết đâu.

Tu hành buông từ tâm sâu

Không gì vướng bận, lo sầu thở than.

481

Bạn ơi hãy sống thật thà
Yêu thương đùm bọc, chan hoà với nhau.
Bỏ qua những chuyện khổ đau
Từ bi hỷ xả, trao nhau nụ cười.

482

TỈNH THỨC

Giàu sang nhớ lúc nghèo hèn

Cơm không no bụng, áo quần tả tơi.

Cha mẹ bà con bơ vơ

Không ai nương tựa, thẫn thơ hằng ngày.

Mai kia làm ăn phát tài

Phung phí chỉ biết, ăn xài mua vui.

Đến khi phước hết hoạ xui

Nghèo vẫn lại nghèo, tới lui tên mình.

Bạn ơi ! hãy ráng giữ gìn

Làm phước tu hành, an bình thảnh thơi.

Khi thác hồn về Tây Phương

Gặp Phật Di Đà, cố hương đều mừng. 

Mừng ngày đoàn tụ tưng bừng

Ai cũng hào quang, chiếu xung quanh đầu.

Thành Phật không còn cách xa

Lên ngôi chánh giác, cứu an muôn loài.

483

Ít mong cầu, sống được yên

Hãy sống hai chữ, tuỳ duyên bớt phiền.

Giúp người khó, chớ cất riêng

Phước báu tự đến, luân phiên mà xài.

484

Khi có phước hãy gieo thêm

Đừng chỉ biết hưởng, ưu phiền mai sau.

485

QUY Y

Ngày nay biết đi quy y

Là do kiếp trước, đã đi vào chùa.

Gieo mầm giống huệ từ xưa

Đến kiếp hiện tại, có dư mà xài.

486

Đi tu thì phải thật hiền

Hiền nhân cứu thế, độ miền trần gian.

Nhiều người vì bởi chữ sân

Một phút nổi giận, tan tành công tu.

487

TỈNH MỘNG

Cuộc đời mộng huyễn như không

Sao ta còn mãi long đong tháng ngày.

Tranh danh, đoạt lợi, tiền tài

Nó là xiềng xích, quay ta luân hồi.

Biết bao giờ ra ba cõi

Chốn hồng trần nhiều lầm lỗi dễ gây.

Chí thành sám hối từ đây

Con nguyền quyết chí, tu ngày tu đêm.

Không dám tạo ác nghiệp duyên

Sau này về cảnh, Phật tiên an nhàn.

488

MẸ TÂM LINH

Quán Âm ví như mẹ hiền

Các con kêu cứu, mẹ liền đến nơi.

Thành tâm niệm niệm khắp nơi

Bồ tát sẽ cứu, tiếng khổ muôn loài.

489

Ai ơi! nhớ lấy câu này

Sống không tu học, đọa đày khổ thân.

Làm người phải biết ăn năn

Trao tâm sửa tánh, liên đài ắt lên.

490

FACEBOOK

Facebook rất tuyệt vời

Cho những ai biết tìm về đường tu.

Mặc ai danh lợi bôn xu

Ta vẫn lên "phây" tìm điều học hay.

Cho tâm hồn không đổi thay

Một lòng kiên cố, từ nay không lùi.

Giáo pháp vào sâu tâm người

Con đường học đạo, huyền cơ nhiệm màu.

Từ nay buông bỏ chuyện sầu

Quay về Tam Bảo, mau chầu Như Lai.

491

KHẤT SĨ

Một nhà Sư đi khất thực

Tay ôm bình bát, vũ trụ bao la.

Bước chân khoan thai từng nhà

Ung dung tự tại, như là Phật xưa.

Ba đời chư Phật sớm trưa

Cùng là khất thực, để mà nuôi thân.

Gieo duyên cho khắp chúng sanh

Phước điền quý báu, ngày sau được nhờ.

Không phân biệt giàu, nghèo khổ

Tâm bình đẳng từng bước hoá thiện duyên.

Toạ thiền nhập định sớm khuya

Minh tâm kiến tánh, cùng khuyên tu hành.

Chúng sanh giác ngộ lần lần

Quay đầu chánh pháp, vãng sanh liên đài.

492

Đừng nên thấy ác mà làm

Đừng nên thấy thiện nhỏ mà buông lơi.

Tu nhân tích đức gieo đời

Mặc sức mà hưởng, cao vời mai sau.

493

Nếu lỡ bước hãy dừng chân

Buông xuống lòng tà, quy chánh mà đi.

Đời an vui thoát sầu bi

Tịnh Độ vĩnh hằng, là nơi ta về.

494

ĐỘI SỚ MÊ TÍN 
Học Phật nhiều chuyện lạ kỳ
Viết sớ chữ Hán, lạy quỳ dâng lên. 
Xin Phật Tổ chứng lòng trên
Cho con an lạc, lập nên nhà lầu.

Đức Phật ngồi chẳng gật đầu
Vậy mà dâng chúng, cứ hầu cứ dâng. 
Không tin nhân quả dương trần
Làm nhiều điều ác, muốn gần Phật tiên.

Tu nhân tích đức làm liền
Tạo nhiều phước báu, đồng tiền chạy vô. 
Thực hành giáo pháp nam mô
Thì bề yên tịnh, tâm thông sáng ngời.

495

Làm nghề bất chánh kiếm tiền
Vài năm hưởng thụ, ưu phiền kiếp trăm.

496

BUỒN

Chưa tu buồn vẫn là buồn

Tu rồi mới biết, nỗi buồn từ tâm.

Dại gì mà buồn chi thâm

Thôi thì hãy niệm, lâm râm cả ngày.

Niệm Phật diệt tội phước sanh

Cho ta an lạc, xoá tan nỗi buồn.

497

Dòng đời cứ mãi cuốn trôi
Sự sanh, sanh sự, ôi thôi quá nhiều. 
Nghiệp duyên xoay chuyển liêu xiêu
Vào vòng lao lý, quỷ yêu xuống trần.

498

HỐI LỘ

Phật nào hối lộ ai ơi ? ? ?

Xin đừng nghĩ Phật, là người phàm phu.

Phật là giác ngộ nhiệm màu

Không cần sử dụng, chi trăm ba ngàn.

Kính Phật hãy làm việc Phật

Giữ gìn thân-khẩu-ý ba nghiệp trong.

Ngày sau sẽ được thong dong

An nhiên tịnh lạc, tâm không khổ sầu.

499

Đời khổ tâm ta đừng khổ

Niệm Phật an nhiên, thảnh thơi theo đời.

500

NGỦ MÊ

Dậy dậy sớm đi con ơi!

Đàn gà gáy ò ó o lâu rồi.

Ngày giờ qua mau không chờ

Con còn ở đó ngủ khò khò chi?

Hãy mau ngồi dậy mà đi

Lạy Phật, toạ thiền, tụng kinh mà nhờ.

Ngủ nhiều làm tâm mê mờ

Mất đi trí tuệ, lu mờ tối tăm.

Con muốn sáng hãy lâm râm

Niệm Phật đêm ngày, bình tâm thanh nhàn.

Vọng tưởng thì bị buộc ràng

Luân hồi khổ não, biết đàng nào ra.

Chỉ có tâm định bao la

Hồn về Phật quốc, lìa xa luân hồi.

501

Hãy buông xuống đi bạn ơi!

Níu kéo làm chi, chẳng lợi ích gì.

Tam ác độc tham-sân-si

Chất chứa trong lòng, càng mãi khổ đau.

502

Cúi đầu sám hối sáu căn
Từ nay sửa đổi, giới răn nghiêm trì. 
Hành lời Phật dạy từ bi
Con nguyền từ bỏ, sân si trong lòng.

503

VÔ THƯỜNG

Đẹp cũng chết, giàu cũng chết

Từ xưa nay không bỏ sót một ai.

Luật này sẽ mãi không phai

Luân hồi sáu cõi chẳng sai chút nào.

Bạn ơi! hãy sớm quay đầu

Cùng nhau tu niệm quy chầu về Tây.

504

Nhân lúc còn sống trên đời

Hãy mau niệm Phật, xa rời đường mê.

Trần gian khổ lắm ê chề

Mau mau gấp rút, ta về Tây Phương.

505

HÃY TU ĐI

Con ơi! hãy ráng công phu

Chỉ tu một kiếp, hưởng vui trọn đời.

Không còn sanh tử luân hồi

An vui tự tại, thảnh thơi Niết Bàn.

506

Đừng tự xưng tôi theo Phật
Gây tạo nhiều điều, đi lạc đường chơn. 
Thực hành giáo pháp hằng thường
Bát chánh - tứ đế, con đường Thích Ca.

507

NỖI LO

Đời người sao cứ mãi lo

Lo mình lại lo con, lo cháu chắt

Lo cho đến khi nhắm mắt

Mà vẫn chưa được, ấm áp cõi lòng.

Cứ khóc than một giọt hồng

Tại vì sao con quá khổ Phật ơi?

Phật bảo rằng này hỡi con

Ái là bể khổ, long đong trập trùng.

Con muốn thoát khỏi hãi hùng

Hãy may quay gót, phục tùng đường tu.

Ngày sau con được im ru

Sanh về cõi Phật, thiên thu vĩnh hằng.

508

QUAY VỀ

Về chùa kính Phật trọng Tăng

Lắng nghe pháp nhủ, khuyên răn lời Sư

Ăn chay niệm Phật công phu

Hằng ngày nhập định, đường tu sáng ngời.

Địa ngục ngóng trông từng giờ

Một người tu thành, cả họ đều nhờ.

Sư đây khuyên nói hết lời

Chỉ có tu hành mới thoát lưới ma

Ngoài ra nổi dậy phong ba

Địa ngục, ngã quỷ, súc sanh tên mình.

509

Cõi đời là tạm bợ 
Nên sống thật với nhau
Đừng vì lợi ích nhỏ
Mà hãm hại đớn đau
Năm mới ta cũng mới 
Thay đổi trước đến sau 
Cho đời thêm mới mẻ
Đó mới đáng tự hào
Con Phật tử quy y.

510

NGUỒN MẠCH CHƠN LÝ
Quay về bổn tánh xưa nay
Phật tâm hiển lộ ở ngay nơi mình. 
Nguồn chơn pháp nhiệm huyền vi
Minh tâm tỏ rạng, chung qui an bình. 
Định tâm yên tịnh hành y
Thích Ca đắc đạo, buông đi não phiền.

511

Ai còn cha mẹ hiện tiền
Ráng lo phụng dưỡng, ngay liền dương gian.
Lỡ mai người đã xa ta
Không có hối hận, khổ đau trọn đời.

512

TÂM SEN

Thân ta xuống chốn hồng trần

Tu công tích đức, cứu nhân độ đời.

Khuyên người niệm Phật nam mô

Nguyện sanh về Cực Lạc quốc Di Đà.

Sen vàng có sẵn tên ta

Thác về Tịnh Độ, cùng làm bạn sen.

513

Quán Âm ban rải cam lồ
Ra tay cứu độ những người thật tâm. 
Giúp đời thoát khổ lặng thầm
Chuyển xoay tâm tánh, mọc mầm Mâu Ni.

514

TÍCH ĐỨC MAI SAU 
Tâm người tích đức thiện lành
Bản thân an lạc, phước dành mai sau.
Con cháu học hạnh với nhau
Theo gương cha mẹ, cùng nhau giúp đời.
Cả dòng cả họ đều nhờ
Hưởng an vĩnh phúc, tôn thờ Thích Ca.
Lòng lành rộng mở bao la
Thế giới hòa hảo, gần xa thái bình.

515

Sáng sớm con lạy Phật Đà

Nguyện cho tâm hồn, con mãi bao la.

Phiền não đoạn diệt lánh xa

An nhiên tự tại, Niết Bàn là đây.

516

CÚI ĐẦU 
Cúi đầu lạy Phật mười phương
Tâm con ban rải, tình thương muôn loài.
Cúi đầu lạy Phật Thích Ca 
Cứu cho nhân thế, khổ đau xa lìa.
Cúi đầu lạy Đức Di Đà 
Hào quang phóng tỏa, vãng sanh liên đài.

517

Còn sống mạnh khỏe không tu
Hại người lường gạt, tai ương đến mình.
Khi chết hồn đọa diêm đình
Đầu thai nghiệp báo, súc sinh đọa vào.

518

TU PHƯỚC 
Cho tôi xin chút của người
Tánh tình keo kiệt, bo bo giữ tiền. 
Trong tâm bỏn sẻn không yên
Gom vào đầy túi, rước phiền âu lo.

Giàu có cần phải ấm no
Thân tâm an lạc, phước cho giúp đời. 
Gieo nhân bố thí cao vời
Gửi tiền kho báu, phước trời mai sau.

Các con, các cháu tự hào
Ông bà cha mẹ, biết vào tu tâm. 
Có của bố thí lặng thầm
Tu nhân tích đức, phước âm còn hoài.

Gia đình con cháu sum vầy
Ấm no hạnh phúc, công này thí cho. 
Gieo bòn phước đức để đời
Truyền về hậu thế, mọi người hành theo.

519

PHẬT ĐẢN SANH 
Hôm nay con đi vào chùa
Nhân ngày Phật đản, tháng tư vui vầy.
Toàn dân háo hức vui ca
Là ngày hội lớn, Thích Ca giáng trần.

Cứu an thoát chốn dương gian
Chuyển bánh xe pháp, bước sang liên đài.
Độ nhiều đệ tử thật hay
Xá lợi, Ca Diếp,... hành thay lời Ngài.

Năm châu bốn biển dựng xây
Kết tình bạn đạo, tu ngay định thiền.
Trong tâm trong sáng bình yên
Bồ đề tăng trưởng, không phiền sầu lo.

520

Nguyện cho già trẻ gái trai

Cùng nhau thức tỉnh, tu hành lìa mê.

521

CHUYỂN TÂM
Nguyện cho đất nước quê mình
Sanh nhiều hiền đức, nhân tình đổi thay.
Ấm no, tu đạo hằng ngày
Không còn đau khổ, tâm này Thánh nhân.
Kính Phật, hành Pháp, trọng Tăng 
Noi gương đức hạnh, tâm thăng Phật Đà.

522

Vào rừng sâu thẳm công phu
Hạnh tu thoát tục, đoạn trừ tham sân.
Lìa xa trần cảnh buộc ràng
Tìm về bến giác, vô vàn niềm vui.

523

TIẾC CỦA
Ra đi gánh đủ thứ điều
Nào con, nào vợ, của nhiều đầy kho.
Gặp nghèo chẳng thí chẳng cho
Bo bo mà giữ, đói no kệ người.

Thần chết báo mộng đến nơi
Mà còn tiếc của, lệ rơi đêm ngày.
Hồn về âm cảnh đọa đày
Tánh tình keo kiệt, chẳng sài được chi.

Đầu thai vào cảnh ngu si
Làm chó giữ của, cho đi ngay liền.
Luân hồi chuyển kiếp không yên
Làm người gian ác, tạo nên nghiệp dày.

524

Làm người được xin hãy tu

Không tu kiếp sau làm người khó thay.

525

BỎ CON CỔNG CHÙA 
Sanh con trách nhiệm phải mang
Nuôi dạy khôn lớn, leo thang từng ngày. 
Sanh ra đem trước chùa thầy
Bỏ bê bổn phận của này tạo ra. 
Nhà tu chỉ giữ tâm phàm
Chuyển phàm thành thánh, trái ngang không còn. 
Nào ngờ mang nghiệp lòng thòng
Chăm lo con trẻ, ngóng trong tháng ngày. 
Bao giờ ta mới về nhà
Sợi dây tình ái, thoát ngay kiếp này.

526

Năm mới ta cũng đổi mới 
Ăn năn cải sửa, phơi phới tâm hồn.

527

PHẬT NGAY TÂM

Ta đi, đi mãi phương trời

Tìm đường tuệ giác, nào ngờ trong ta.

Trong ta sẵn có Phật Đà

Thiền định tuệ sáng Phật ra nhanh liền.

Trong tâm nhiều chuyện não phiền

Bao giờ có Phật xuất liền tâm ta.

Đừng hỏi có Phật hay ma

Mà ta tự hỏi Phật ma tại mình.

528

Cung kính chắp tay lạy Người 
Vị Phật tương lai nụ cười đẹp xinh.

529

NGHIỆP DUYÊN
Kiếp xưa ta cũng tu hành
Do tâm luyến ái chưa thành Như Lai.
Kiếp này rong ruổi trần ai
Tình yêu nhân thế khó phai trong lòng.
Buông đi ái nhiễm xích còng
Nó quay ta mãi lòng vòng khổ đau.
Thôi thôi thiền định đi nào
Sao còn quay lại chạy vào tâm ma.
Tâm Phật không có cách xa
Chỉ là nhất niệm ta bà sẽ qua.
Hoa sen ngàn cánh nở hoa
Rước người tỉnh thức đưa vào Tây Phương.

530

VAY TRẢ

Cảnh đời thế sự trả vay
Vay vay trả trả ngày dài tháng năm.
Luân hồi sáu cõi tối tăm
Lặng nhìn cuộc sống dư âm buông liền.
Chấp chi giọt lửa não phiền
Hồn về cảnh Phật nghiệp liền tiêu tan.

531

Hoa sen bảy đóa diệu huyền
Dắt dìu nhân loại, hương thiền muôn năm.
Ra đời tháng tư trăng rằm
Năm châu bốn biển, học tầm Thích Ca.

Pink Lotus 2.png

532

MỘNG 
Mộng đời mộng ảo hư vô
Trần gian giả tạm mộng mơ đêm ngày. 
Thức tỉnh giấc mộng từ nay
Quay về nẻo chánh từ rày tĩnh tâm.

533

Việc tu nên nhớ nằm lòng
Kiểm soát ý niệm diệt trong tánh phàm
Nói ít quan trọng ta làm
Ba nghiệp chuyển đổi Thánh phàm từ đây.

534

Vui cười thoải mái niềm vui
Tâm an nhiếp niệm xuôi hồng trần.

535

CHÙA SƯ

Ngôi chùa nơi đến thập phương

Bao nhiêu phật tử có thương mới về.

Chùa tuy cảnh ở nhà quê

Nhưng tình nghĩa nặng sơn khê đón chào.

536

Am tranh nhỏ bé công phu

Quay về tỉnh thức mờ lu chẳng còn.

Sáu căn đóng lại tâm không

Nhất tâm niệm Phật trong lòng tuệ đăng.

537

TÂM TU

Bạn ơi! Ta hãy tu hành

Cho tâm an lạc, phước dành mai sau.

Đi tu đừng có núng nao

Hẹn lần hẹn lựa cho bao não phiền.

Công phu quyết chí cho bền

Vững tâm kiên cố làm thuyền vượt qua.

Cõi này là cõi ta bà

Khổ đau nhiều lắm cho ta buồn lòng.

Ráng tu đừng có ngồi sòng

Cờ bạc đen đỏ vào còng như chơi.

Sư đây khuyên bảo đôi lời

Không tu thì khổ tả tơi khổ sầu.

Ai nghe thì hãy qua cầu

Nương về Tam Bảo mà chầu Như Lai.

Trong tâm tam nghiệp đổi thay

Không còn vướng bận trần ai làm gì.

538

Còn gặp nhau ta cứ vui
Vui câu Kinh kệ, tiếng cười đẹp tươi.
Cho đời thêm sắc hoa trời 
Bình an ta có, vạn ngời thơ ca.

539

Chúng sanh khổ não luân hồi

Gây bao nghiệp chướng, nghiệp đòi khắp nơi.

Sư đây hướng dẫn ra khơi

Tìm về bến giác xa rời đường mê.

540

Gặp nhau an lạc vô vàn
Cớ gì gay gắt tự làm khổ đau.

541

GIEO NHIỀU CÔNG ĐỨC

Cuộc đời như một giấc mơ

Sớm còn tối mất lặng lờ hoá không.

Thôi thì! đừng có ngóng trông

Tu tâm dưỡng tánh gieo công thật nhiều.

Khi chết hồn sẽ được siêu

Về nơi Tịnh Độ tiêu diêu thanh nhàn.

542

Trời thanh gió mát trong reo

Sáng sớm đàn chim hót kêu leo nheo

Hoà nhịp âm vang vui theo

Tỉnh thức lắng lòng vui theo tháng ngày.

543

MẸ VỀ CHÙA

Hôm nay cõng mẹ đến chùa

Thắp nhang lạy Phật vào mùa vu lan.

Mẹ tươi cười tấm thân an

Chuông chùa vang vọng bình an cõi lòng.

Gặp Sư giảng pháp chân không

Thiền định niệm Phật gieo trồng Tây Phương.

Cõng mẹ đi khắp bốn phương

Đông tây nam bắc vào trường chân tâm.

Cho dù đường có xa xăm

Con đây vẫn quyết nhất tâm cõng về.

544

LÒNG THAM CHIẾN TRANH

Chiến tranh bao nỗi ưu phiền
Con người lòng tham, của tiền mà ra
Chúng giặc gặp ai không tha
Tác oai tác quái, thành ma cô hồn.
Ai ai cũng muốn sinh tồn
Sợ đau sợ chết, lòng còn tham sân.
Cái si nó luôn dẫn đàn
Gây bao nghiệp chướng, hai hàng lệ rơi.
Mau mau tỉnh thức người ơi!
Quay đầu giác ngộ, về nơi Phật đài.

545

Người tu thiền định ít ôi!
Chạy theo trần cảnh, lôi thôi quá nhiều.

546

NGƯỜI CON PHẬT

Nguyện cầu giáo pháp Thích Ca 
Hoằng truyền Phật pháp, cả nhà năm châu.
Chánh pháp soi rọi nhiệm màu
Người người thức tỉnh, muôn sầu thoát ly.
Làm Tăng ôm bát đắp y
Giữ trì pháp bảo, hành y Phật Đà.

547

Xem Kinh nghiên cứu pháp hành
Soi đường chỉ lối, làm lành chánh chơn. 
Suốt thông các pháp chơn thường
Tâm ta là Phật, mở đường Như Lai.

548

HÒA HỢP

Nam-Bắc Khất Sĩ một nhà

Cùng chung nguồn cội, Thích Ca Phật Đài.

Giải thoát chỉ một không hai

Ta bà hoá độ muôn nhà an tâm.

Giáo pháp màu nhiệm thậm thâm

Quay về Tam Bảo cốc am tu hành.

549

Mặc dù đời có đắng cay
Một lòng hướng Phật, lời Thầy khắc ghi
Thường hay giảm bớt sân si
Tham lam cũng bỏ, từ bi với người.

550

WC

Tống tống cho ra thật nhiều

Phiền não uế trược, lắm điều thị phi

Ngồi đó hãy chánh niệm đi

Đừng có hai niệm, làm phiền trong tâm.

Chỉ cần một niệm lăm răm

Di Đà lục tự, thậm thâm diệu huyền.

66

Xuất gia xuất thế ta bà
Dựng xây Tịnh Độ cả nhà tâm an. 
Cùng nhau cất bước lên đàng
Nối truyền chánh pháp cứu ngàn chúng sanh

551

Trước tu thì phải thật hiền
Thật thà chất phát, phước điền ráng tu.
Mặc ai cứ lu xu bu
Ta tu ta hưởng im ru trong lòng.

552

MỘT CÂY THÔI

Đốt nhang nghi ngút khắp trời
Dâng lên Đức Phật, tỏ lời cầu xin.
Nguyện cầu Phật tổ chứng minh
Ban ân nhỏ phước, tâm linh nhẹ nhàng.
Nào ngờ tổn phước vô vàn
Tượng đen, ô nhiễm, khói tàng bay ra.
Tu tâm tích đức bay xa
Một cây đã đủ, cho ta an lòng.
Đâu cần một bó lửa hồng 
Phí tiền, phí của, mà lòng chẳng an.

553

Chúc cho năm mới nhẹ nhàng
Thân tâm an lạc, vô vàn niềm vui.

554

KHẤT SĨ

Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
Nối truyền chánh pháp, âm vang khắp trời.
Trì bình khất thực muôn nơi
Ai ai nhìn thấy, phát khởi tâm thành.
Mỗi hành giả luôn thực hành
Những lời pháp ngữ, Tổ ban giáo truyền.
Minh Đăng Quang sáng diệu huyền
Cứu nhân độ thế, lưu truyền mai sau.

555

Bạn ơi hứa phải giữ lời
Chữ "tín" quan trọng, đừng hờ hững nhau.
Lường gạt rước họa vào ta
Trăm cay nghìn đắng bủa vây khắp trời.

556

GIẢ KHỜ

Tiền, tài, danh vọng xá chi
Chết về một đống đường đi lờ mờ
Thôi thì ta hãy giả khờ
Có tai như điếc, miệng lờ như câm
Con mắt nhắm lại lặng thầm
Tâm tâm niệm Phật lầm bầm Nam mô.

557

Bảy ngày thiền tọa nam mô
Di Đà sáu chữ niệm vô an lành
Nhiếp tâm niệm Phật chí thành
Ta là Phật, Phật cũng là tâm ta.

558

VUI TRONG CHÁNH PHÁ

Hoá giải tu hành có khổ lại vui.

Trần gian nhiều khổ bùi ngùi

Tâm không an lạc vui cười chẳng không.

Tu tâm sửa tánh vào không

Tâm an cảnh lạc tiên bồng nhiều vui.

559

Quan Âm cứu khổ hồng trần

Thoát chốn mê đồ cho gần Phật tiên.

Hằng ngày tạo chút phước điền

Gieo bòn công đức nghiệp duyên tốt lành.

560

DUYÊN ÂM

Nàng ơi! xin hãy buông tha
Cho tôi tìm chút, thanh thản cuộc đời.
Nghiệp duyên lấn áp tơi bời
Cũng vì tình ái, lỡ lời hứa nhau.

Nhân quả sẽ đến về sau
Chạy đâu cho thoát, lo âu tháng ngày.
Nàng đã chết quá lâu dài
Sao không tu niệm, về đây làm gì.
Tình ái thật quá ly kỳ
Dương gian cách biệt, còn tìm gặp nhau.
Nàng ơi! hãy nhanh tu mau 
Tây phương Cực Lạc, cùng nhau ta về.

561

TRỒNG NHÂN ĐỨC

Trồng cây chơi kiểng dễ dàng
Trồng người hiền đức, vô vàn khó khăn.
Trăm năm xuất hiện Thánh nhân
Cứu dân độ thế, an nhàn lo tu.
Hằng ngày ai nấy công phu
Tu tâm dưỡng tánh, mờ lu không còn.

562

Hằng ngày giảm bớt lo âu
Trì Kinh niệm Phật, về lâu về dài.
Ăn năn tu sửa hằng ngày
Dứt trừ tam nghiệp, sinh ngay an lành.

563

PHƯỚC BÁU CÚNG DƯỜNG 
Dạy con các cháu cúng dường
Hai tay thành kính, vui mừng tâm an.
Bánh mì, trái chuối ân cần
Để vào bình bát, chúng Tăng phước điền.

Gieo mầm hạt giống thêm lên
Ruộng xây tiền của, giàu thêm lên lần.
Con cháu ăn học đạt thành
Tương lai đất nước, để dành các con.

564

Mỗi ngày chuyển hóa sân si
Tinh tấn thiền định, xả ly não phiền.
Tâm phàm an tịnh nhẹ yên
Gần kề Phật Tổ, bay lên Niết Bàn

565

GIỮ TRÂU 
Nhìn trời buổi sáng tinh sương
Bình yên một cõi, yêu thương quê mình.
Con trâu cơ nghiệp chúng sinh
Dắt chăm sáu thức, tâm linh nhẹ nhàng.
Đừng để sáu trần chuyển sang
Phục tùng theo chúng, trái ngang đến liền.
Trâu tôi mũi xỏ dây kiềng
Làm ông chủ nhỏ, xích xiềng cột tâm.

566

Dòng đời nghiệp chuyển xoay vần
Thiền tâm chánh niệm, nợ nần đều buông. 
Tu ngay ở tại nơi lòng
Gương soi trí huệ, bề trong chóng thành.

567

NGÂM THƠ 
Ngâm thơ đừng có vội vàng 
Suy tầm chơn lý vô vàn pháp hay.
Học lời pháp bảo từ nay 
Hành theo bát chánh, an ngay kiếp này.

Đọc suông cho có lướt “phây”
Lợi ích rất nhỏ, từ nay xa lìa.
Thơ vần lục bát sẻ chia
Giúp cho sanh chúng, làm bia mà nhờ.

568

Thế gian nhiều chuyện để vui
Vui say rượu thịt, tình yêu mặn nồng.
Ta là tu sĩ thong dong 
Niềm vui thiền định, khắp trong xóm làng.

569

DÂNG Y

Hôm nay dâng lễ ca sa
Là ngày chư Tăng, tuổi đạo thêm hoa.
Công đức, công hạnh thoát ra
Làm cho Phật tử, hân hoan nương về.
Thuyền từ bến đỗ hoá mê
Quay về Tam Bảo, sớm chiều định tâm.

570

Đời người sống chẳng bao lâu
Hơn thua phải quấy, ghét nhau làm gì. 
Thôi thì học hạnh từ bi
Thân tâm đều xả, sân si không còn.

Pink Lotus 2.png

571

VI DIỆU

Hai tay con chắp sen vàng
Kính dâng đức Phật, vô vàn niềm tin.
Giáo pháp Ngài thật cao minh
Có tu có chứng, làm tin cho đời.
Trần gian nhiều cảnh tơi bời
Nhân duyên gặp Phật, tâm đời bớt đi.
Thay cho lời Phật khắc ghi
Viết vào tâm thức, hành y lời Ngài.

572

Buồn chi cho đời thêm khổ
Hãy vui lên đi, không lỗ bao giờ.
Niệm Phật an tâm tuyệt vời
Cho ta an lạc, cho đời thêm vui.

573

ĐỨC HẠNH

Con ơi! hãy ráng giữ gìn
Đẹp người đẹp nết, đẹp hình Thánh nhân.
Phận gái phải giữ lấy thân
Đừng cho ong bướm, lăn tăn khắp người.
Học ăn học nói tươi cười
Đã là Phật tử, như tươi sen hồng.
Gần bùn mà chẳng hôi nồng
Hương thơm đức hạnh, bay trong khắp trời.

574

Ta đi ngàn dặm phương trời
Cũng không tìm được, những lời Như Lai.
Giải thoát chỉ một không hai
An tâm định tánh, bồng lai ta về.

575

TÂM TRUNG

Làm việc phải có lương tâm 
Giúp đời giúp đạo, âm thầm tạo nên.
Đừng nghĩ lương tháng mà quên
Gieo nhân quả xấu, cõi trên biết liền.
Tuy ta có thật nhiều tiền
Tâm luôn lo sợ, ưu phiền ngày đêm.

576

Oai nghi tế hạnh xuất gia
Khi ăn, lúc nói, ta bà thế gian
Khi đi, khi đứng nghiêm trang
Làm gương sanh chúng hai hàng quy y.

577

BIẾT ĐỦ
Nhìn lên ta chẳng bằng ai
Nhìn xuống ta đã, bay xa nhiều người.
Trong tâm biết đủ mọi nơi
Bình an đem lại, ra khơi nhẹ nhàng.
Vâng theo pháp bảo lời vàng
Phật dạy buông xả, trăm ngàn an vui.

578

Mừng ngày đức Phật hạ phạm
Hướng đời thoát khỏi diệt tham đoạn phiền.
Thoát vòng sanh tử bình yên
Niết bàn an lạc lập nên cõi này.

579

CẢM ƠN 
Cảm ơn trời đất bao la 
Cho ta sự sống tháng ngày bình an.
Cảm ơn Phật tử cúng dàng 
Cho Sư yên ổn không màn lo âu.
Cơm canh, bánh trái, dương châu 
Mùng mền, chiếu gối đâu đâu đủ đầy.
Cho Sư bồi đắp dựng xây
Công trình Tam Bảo từ nay sáng liền.
Không còn nhiều cảnh ưu phiền
Người người khai mở lập nên pháp thiền.
An tâm tịnh lạc luân phiên
Bồ đề tăng trưởng bình yên nhiệm màu.

(* Chú thích: ở Miền Bắc gọi cúng dàng là cúng dường.)

580

QUÉT TÂM 
Dùng pháp Phật dạy quét tâm
Dẹp trừ phiền não, dư âm không còn.
Bồ đề thanh tịnh thần thông 
Bụi trần quét sạch sáng trong Phật đà.
Quét trừ dơ bẩn tâm ta
Không còn vọng tưởng đến gần Như Lai.

581

Bánh xe chuyển pháp từ nay 
Xoay vòng chơn lý, hành ngay Phật truyền.
Cứu an sanh chúng nương thuyền 
Rước người tu thật, về miền Tây Phương.

582

Ở TRỌ
Lang thang trong cõi Ta bà
Tây Phương là chốn quê nhà xa xăm.
Khéo tu sẽ được về thăm
Quê hương ta đó ngàn năm vĩnh hằng.
Vụng tu rớt xuống cảnh trần
Ta bà đau khổ, ngàn lần con ơi!

583

Tâm ma cột trói người tu
Danh lợi, tình ái võng dù khó qua.
Muốn ra khỏi chốn đồ lao
Dùng gươm, trí tuệ dẹp ma trong lòng.

584

CHÁNH TÍN - MÊ TÍN
Chánh tín là bước đầu tiên
Thực hành tám đạo, sáng liền Phật tâm.
Mê tín càng họa thậm thâm
Mây mù che phủ, tối tăm thân này.
Luân hồi xoay chuyển nghiệp dày
Càng mê càng khổ, đọa đày tấm thân.

585

Gieo mầm giác ngộ bồ đề

Thiền định niệm Phật, sớm chiều công phu.

Thân tâm hiện tại nhàn thu

Vị lai an lạc, chu du Phật trời.

586

NGẠ QUỶ 
Tham lam, bỏn sẻn, sân si
Sanh vào ngạ quỷ, đường đi tối mờ.
Bụng to, cổ nhỏ ốm o
Đói la rên rỉ, không người thấy nghe.

Nhân xưa gây tạo đôi điều
Hại người được của, tiền nhiều túi tham.
Không biết tội phước cứ làm
Đến khi đọa lạc, khóc than kêu trời.

587

Chúc cho cô bác cuối tuần
Tâm thông trí sáng, nghiệp trần nhẹ buông.
Nhiếp tâm chánh niệm chơn thường
Bồ đề tăng trưởng, con đường vãng sanh.

588

TAI - MẮT - MIỆNG 
Có tai như điếc không nghe
Ai chửi, ai mắng, im re không màn.
Lỗ tai hãy để bình an
Nghe Kinh, nghe pháp, cho ta thanh nhàn.

Con mắt nhìn ngắm vô vàn
Sự đau, sự khổ khóc than dương trần.
Ra tay cứu độ trái ngang 
Khắp cùng thoát chốn, đưa sang Phật Đà.

Cái miệng ăn nói thiệt thà
Nói ra giáo pháp, ngọc ngà nghĩa chơn.
An vui hòa ái hiệp nhơn
Chung nhau mà sống, nguồn cơn tỏa bày.

589

Nhẹ nhàng hơi thở vào ra

Tâm tâm niệm Phật cho ta yên lòng.

590

NÉT ĐẸP
Đẹp người đẹp nết thật thà
Bên trong tâm tánh, mới là đẹp tươi.
Bề ngoài sắc đẹp rạng ngời
Trong lòng nội thất, dối người lừa nhau.

Nét đẹp thùy mị nết na
Công dung ngôn hạnh, đó là tánh chơn.
Đẹp ngoài đến tận trong lòng 
Đó là nét đẹp, ta trồng Phật tâm.

591

Tâm phàm thay đổi vô chừng
Lúc này lúc khác, tưng bừng đổi thay.
Buồn vui thương ghét làm hoài 
Do tâm tạo tác, là bài vô minh.

592

CHĂN TRÂU 
Thiên nhiên cảnh đẹp tuyệt vời 
Ngồi thiền thanh tịnh, cõi trời hỷ hoan.
Sáu căn tiếp xúc lục trần
Ráng lo gìn giữ, tu lần tiến xa.
Giống như chăn trâu bao la
Lấy dây cột mũi, kiểm tâm trâu nhà.
Dùng cương giới luật Như Lai 
Cột tâm vào giới, trời mây yên bình.

593

Thời gian nay lại trôi đi

Cứ lo tranh đấu chỉ vì tiền ơi

Chết rồi tay trắng bỏ lơi

Không mang theo được ra nơi nấm mồ.

594

TU NIỆM CHUYỂN KIẾP
Chắp tay, quỳ lại bảo tòa
Cầu cho con được, thoát lò sát sanh. 
Chuyển kiếp con học điều lành
Không còn khổ não, nghiệp trần vương mang.

Kiếp này con gặp Phật Tăng
Sám hối tội lỗi, nhiều lần tạo gây. 
Đầu thai làm chó giữ nhà
Trong tâm mê tối, la cà tháng năm.

Nguyện chư Phật ở xa xăm
Cho con thoát khỏi, nghiệp trăm khổ sầu. 
Giáo pháp Phật dạy lãnh thâu
Tu niệm công đức, chuyển mau làm người.

Làm người vẻ mặt tươi cười
Con ráng niệm Phật, giữ mười giới nghiêm. 
Chuyển phàm hóa Thánh lên thềm
Bước chân chánh giác, là niềm vui tươi.

595

TẮM PHẬT 
Con nay tắm gội Như Lai 
Nhìn vào bản thể, thắm nhuần nghĩa chơn.
Tắm là nước chơn thường
Diệt trừ tam độc, trên đường đi tu.

Rửa sạch rác rưởi ngục tù
Xóa tan đêm tối, âm u không còn.
Tâm thành quán tưởng cho thông 
Gội rửa phiền não, bên trong tâm mình.

596

Phật nhìn xuống cảnh trần gian
Nhiều người tâm ác, chuyển sang tu hiền. 
Lòng không còn chút đảo điên
Minh tâm sáng suốt, bình yên hằng ngày.

597

PHẬT ĐẢN 
Mừng vui khánh đản đã về 
Người người náo nức, sáng chiều hân hoan.
Đèn lòng rực rỡ cờ hoa
Tâm hồn an lạc, cho ta thái bình.

598

Kiếm tiền gian xảo lừa người 
Sau này đau khổ gấp mười con ơi!
Làm ăn chất phác có lời 
Thân tâm an lạc tươi cười tháng năm.

599

PHÙ DU 
Thân ta chỉ là phù du
Mộng đời, mộng ảo thiên thu
Đừng nhìn đời giác ngộ
Ta thức tỉnh phù du.

600

Dùng tâm nghe pháp Như Lai 
Thực hành tứ đế, đổi thay tâm phàm.
Chuyển xoay nghiệp xấu lòng tham
Từ bi bố thí, tâm an nhẹ nhàng.

bottom of page