top of page
Pink Lotus 2.png
Pink Lotus 2.png
VƯỜN THƠ TUỆ GIÁC

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Tác giả: Sa-Môn Thích Minh Tân

ĐT: 8-481-616-9696

601

Hãy yêu thương và tha thứ 
Góp cho đời bằng nụ cười an vui.

602

MỒ CÔI
Con còn nhỏ dại mẹ ơi!
Trên vai gánh nặng cuộc đời bão giông.
Tình cha nghĩa mẹ không còn
Nấm mồ trước mặt, trong lòng sầu đau.

Hai tay chắp lạy trời cao
Cầu cho cha mẹ, sanh vào Phật tiên.
Về miền Cực Lạc bình yên
Con xin nguyện bước cửa thiền ẩn tu.

603

Ta chỉ là khách hồng trần
Tạm nương cõi tục, tu sang Phật đà.
Nương thuyền giáo pháp Thích Ca 
Hành pháp bát chánh, độ tha dương trần.

604

THƠ TÌNH MẸ CHA
Công ơn cha mẹ cao vời
Dù cho giông tố, đất trời đổi thay.
Tay ôm, vai cõng hằng ngày 
Nuôi con khôn lớn, hao gầy tháng năm.

Tình cha nghĩa mẹ trăng rằm
Luôn tròn trí sáng, thì thầm tai con.
Giữ gìn đạo đức vuông tròn
Tin sâu nhân quả, theo đường Thích Ca.

605

Đừng đợi giàu mới tạo phước
Nhà nghèo cúng ít, âm đức còn hoài. 
Tâm thành bố thí tạo gây
An vui ta có, cả nhà cười tươi.

606

KHUYÊN CÚNG CHAY

Đám giỗ nên nhớ cúng chay
Đừng ham ăn uống, đọa đày hương linh. 
Giết heo cúng kiếng linh đình
Người chết đau khổ, mặc tình mẹ cha. 
Oan oan tương báo nợ nần
Gieo nhân gặt quả, chung phần trầm luân.

607

Thực hành gương sáng Thích Ca 
Tam y, một bát bước qua tháng ngày.
Đi xin khất thực bao la
Gieo mầm giống tốt, cả nhà bình an.

608

TỰ TẠI

Thong dong tự tại an nhàn
Bầu trời vũ trụ, đều nhà của ta.
Tay ôm bình bát cà sa
Diệt trừ tam độc, cho ra thái bình.
Du Tăng khất sĩ quên mình
Độ mình, sau đó độ linh ta bà.
Thoát vòng phiền não bao la
Bồ đề giác ngộ, bước qua liên đài.

609

Từng bước chánh niệm thảnh thơi
Ung dung tự tại, chuyện đời buông xuôi.
Ra đi cứu độ giống nòi 
Chuyển bánh xe pháp, mỗi thời bình an.

610

TU ĐI

Thời gian thắm thoát trôi qua
Thân người suy yếu, báo ta đã già.
Nhanh chân niệm Phật Di Đà
Nhiếp tâm thiền định, về nhà chơn như.

Lo nhiều mà chẳng lo tu
Vô thường chúng đến, ngục tù mở ra.
Trần gian nhiều cảnh bôn ba
Lo tu đi chứ, đừng phan duyên trần.

Tây Phương Cực Lạc lạc bang
Sen vàng chín phẩm, bình an cõi lòng.
Hương thiền bát ngát trời đông
Thích Ca giáng thế, sang sông Niết Bàn.

611

XIN DỪNG TAY

Thú kia cũng một mạng mà
Biết đau, biết khổ, khóc than rầu buồn.
Ai người ăn thịt nhổ lông
Giết đau chúng nó, gieo trồng đau thương.
Nhân nhân quả quả vạn trường
Hôm nay ăn chúng, gieo đường khổ đau.

612

Lúc khổ thì ít ai nhìn
Phất lên một cái mấy nghìn anh em.
Dòng đời trần thế ngó xem
Buồn vui thoáng chốc, lắm lem cười đùa.

613

BÌNH MINH TÂM TỊNH

Sáng sớm thức tỉnh nam mô
Niệm thầm niệm mãi, tâm không não phiền.
Cõi trời ngũ sắc chư Thiên 
Tán dương ca ngợi, tâm yên cảnh trần.
Lòng phàm chuyển hóa Thánh nhân
Phật tâm ta có, bình an thanh nhàn.

614

Ngồi thiền nhìn lại nơi lòng
Định tâm thần sáng, tâm thông nhẹ nhàng.
Không cần tìm chốn thiên đàng
Mà ngay hiện tại, bình an nơi mình.

615

PHÁP DUYÊN

Cho dù xa cách phương trời
Có duyên có nợ, nhiều lời trao nhau.
Lời vàng tiếng pháp nghe vào
Pháp âm vi diệu, dạt dào chuyển tâm.
Tâm phàm thay đổi lòng tham
Trần gian khổ ải, sửa phàm Thánh nhân.

616

Một bát cơm hạt ngọc ngà
Chứa đầy vũ trụ, bao la tấm lòng.
Cơm, canh, bánh trái thơm nồng
Ươm mầm bát đức, gieo trồng Phật tâm.

617

VÔ VI

Khất đầy chứa đựng từ bi
Gieo duyên sanh chúng, hữu tình chánh chơn.
Cà sa mảnh ruộng chơn thường
Phước điền thêm lớn, rộng đường ta đi.
Trở về Tam Bảo huyền vi
Nhiệm màu tự tánh, pháp thiền an tâm.

618

Tu hành nhẫn nhục tháng ngày
Nhẫn điều khó nhẫn, là bài học xưa. 
Nhẫn thân, nhẫn ý cho vừa
Vượt qua thử thách, sớm trưa định thiền.

619

THỰC HÀNH

Nam mô Phật, Pháp và Tăng
Chắp tay cung kính, thực hành chánh chơn. 
Giác ngộ hiểu lý vô thường
Hành pháp Phật dạy, một đường ta đi. 
Giải thoát hiện tại kiếp này
Vãng sanh cõi Phật, liên đài có tên.

620

Cùng là Phật tử với nhau
Đừng moi, đừng móc, trước sau đau lòng. 
Thương yêu giúp đỡ khắp trong
Hướng về Tam Bảo, như con một nhà.

621

NHÂN QUẢ

Chúng sanh đều phải chết đi
Để lại nỗi niềm, khổ bi trong đời. 
Ai làm việc thiện cao vời
Thân tâm an lạc, thảnh thơi về trời. 
Ai làm việc ác hại người
Về sau đau khổ, lạc nơi ngục tù.

622

Có khi lỡ hẹn kiếp này
Lần sau khó gặp, duyên may đến rồi. 
Tu nhất kiếp ngộ nhất thời
Hữu duyên ta có, đừng chờ đợi chi.

623

GIEO DUYÊN LÀNH

Oai nghi từng bước ung dung
Sáng sớm khất thực, gieo từng chúng sanh. 
Sư đi hóa độ duyên lành
Ươm mầm phước đức, tuệ căn sáng liền. 
Bồ đề hạt ngọc thêm lên
Cho cây tươi tốt, không phiền âu lo.

624

Nghiệp duyên con đã gieo nhiều
Gây bao tội lỗi, tiêu điều tấm thân. 
Hôm nào sám hối ăn năn
Cầu xin Phật tổ, cứu an thanh nhàn.

625

TÍCH THIỆN BỎ ÁC

Hai tay thành kính cúng dường

Gói xôi chút bánh, gieo đường thiện căn.

Mai này duyên phước có phần

Nhất tâm niệm Phật, vãng sanh liên đài.

Vô thường chợt đến chợt đi

Tấm thân giả tạm, có gì bền lâu.

Chỉ có tội phước cạn sâu

Đem theo mãi mãi, mai sau được nhờ.

626

Tu hành nhẫn nhục tháng ngày
Nhẫn điều khó nhẫn, là bài học xưa. 
Nhẫn thân, nhẫn ý cho vừa
Vượt qua thử thách, sớm trưa định thiền.

627

ĐỜI GIẢ TẠM

Ngày mai mơ mộng làm chi
Cuộc đời là giả, không gì của ta.
Tranh danh, đoạt lợi cửa nhà
Đó là mầm khổ, đưa ta ngục tù.

Tỉnh đi giấc mộng thiên thu
Quay về nẻo chánh, không thù với nhau.
Gặp ai ta cũng tự hào
Mình là Phật tử, đề cao thật thà.

628

Phật ma cũng tại do ta
Khác nhau cũng bởi tâm ra cả mà.
Nghiệp duyên xoay chuyển hôm nay
Bởi vì quá khứ gieo ngay khổ sầu.

629

VỀ VỚI PHẬT

Bình minh ánh nắng mặt trời
Đón chào ngày mới tươi cười hân hoan.
Mỗi người lòng dạ vuông tròn
Từ bi trí tuệ tâm hồn thanh cao.
Cửa Phật từng bước đi vào
Cho ta an định, thoát rào vô minh.

630

Ngồi thiền giữa núi sương mờ
Trợ duyên pháp định, tâm thường lạc an.
Quay về chánh đạo kim cang
Bồ đề bất thoái, dẹp tan não phiền.

631

BÀN TAY

Bàn tay năm ngón khác nhau 
Ngón dài, ngón ngắn, trước sau một bàn.
Anh em cùng một mẹ cha
Mỗi người tánh khác, nết na trong lòng.
Nhường nhau chung sống sạch trong
Gia đình hạnh phúc, thong dong tháng ngày.

632

Sống đời ban rải tình thương
Cho đời thêm đẹp, tai ương nhẹ nhàng.
Vườn hoa nẻo đạo thế gian
Góp vào pháp vị, bình an nhẹ lòng.

633

DUYÊN TU

Kiếp này mặc áo cà sa
Bởi vì kiếp trước, gieo mầm Như Lai.
Hoằng khai giáo pháp của Ngài 
Ta đi đúng hướng, tương lai an nhàn.
Cùng người chia sẻ đôi đàng
Kết duyên giải thoát, siêu thăng liên đài.

634

Cha mẹ cho con cuộc đời
Lo từng giấc ngủ, những lời dạy khuyên. 
Đến khi con lớn thêm lên
Cho con phụng dưỡng, ân trên sanh thành.

635

THƯƠNG - GHÉT

Thương ai thương cả con đường
Ghét ai ghét cả, đời thường quanh ta.
Thương ghét là chuyện cả nhà
Bận chi phiền não, rước vào thân tâm.
Vô tư niệm Phật âm thầm
Mặc người nhân thế, lầm bầm ngày đêm.

636

Là Phật tử tỏ tường đạo lý
Tin vào nhân quả, pháp thí an lành. 
Buông đi mê tín phân tranh
Đó là trí huệ, phước phần đến ta.

637

GIÀU TÍCH ĐỨC

Đừng nên thấy xấu chê bai
Cũng đừng ỷ lại, giàu hoài nghe con.
Không ai giàu mãi vuông tròn
Ăn ở không đức, khó lường mai sau.
Nghiệp duyên gây tạo nhiều vào
Đến khi trổ qua, hồn ma đến đòi.

638

Nguyện cho Phật pháp thịnh hành
Già trẻ gái trai, tu lần đến nơi.
Thuyền từ cứu độ khắp trời
Dân lành no ấm, nghe lời hành chơn.

639

CỬA KHÔNG

Bước vào thiền môn thoát trần
Từ nay buông xả, buộc ràng thế gian.
Tay lần hạt chuỗi kim cang
Nhất tâm niệm Phật, đò sang đưa về.
Trở vào bản tánh nương thuyền
Hư vô ảo ảnh, diệu huyền Phật tâm.

640

Hiếu thảo động đến trời xanh
Người trời ca ngợi, phước phần đến nơi.
Bất hiếu tội lỗi cao vời
Không gì sánh được, nhiều lời khổ đau.

641

VỀ CÕI DI ĐÀ

Đường đời ta ráng vượt qua
Tu hành chân chánh, cõi này nhẹ bay.
Niệm Phật thiền tọa hằng ngày
Gìn giữ giới luật, chớ sai thời nào.
Lo gì chẳng gặp Di Đà
Trở về bổn tánh, xưa nay khác gì?

642

Gặp Sư khất thực cúng dường
Bỏ ra chút ít, làm đường tương lai.
Có phước gặp thuận duyên may
Thân tâm an lạc, ở ngay tại mình.

643

CẢNH AN TÂM AN

Sáng sớm tinh sương đẹp trời
Chim ca múa hót, rạng ngời bao la.
Ngủ dậy tinh tấn thiền na
Thân ngồi yên tịnh, tâm ta nhìn vào.
Quán sát nhịp thở vào ra
Cho ta an định, nghiệp xoay chuyển dần.

644

Quán Âm biến hóa nhiệm màu 
Cứu nhiều sanh chúng, quay đầu tu chơn.
Sám hối tâm tánh tội mòn
Tịnh tu an lạc, chơn thường Như Lai.

645

TÂM TỪ

Kết giao bằng hữu xa gần
Tâm tánh lương thiện ta cần có nhau. 
Gặp người lường gạt trước sau
Lựa lời khuyên giải, dạt dào tình thương. 
Không xoay sửa đổi đôi đường
Từ đây cắt đứt, vạn trường tôi đi.

646

Nếu mình hiếu thảo mẹ cha
Mai sau con hiếu với ta khác gì. 
Ăn ở bất hiếu lầm lì
Nhân quả báo ứng, li bì khổ đau.

647

TÌNH YÊU NHÀ SƯ

Ai bảo người tu không yêu
Chỉ lo Kinh kệ, tịnh tu hằng ngày. 
Yêu nhiều yêu cả trời mây
Đất, nước, lửa, gió vòng xoay dương trần. 
Yêu bao la cả chúng sanh
Con người, vạn vật, rất cần yêu nhau.

648

CHÁNH TU

Lang thang trong cõi ta bà
Tây Phương là chốn quê nhà xa xăm
Khéo tu sẽ được về thăm
Vụng tu chìm nổi, ngàn năm luân hồi.

Quê hương cảnh đẹp tuyệt vời
Có Phật Di Đà, cõi trời giảng Kinh.
Nhìn ai thân tướng đẹp xinh 
Hóa thành chư Phật, tâm linh nhiệm màu.

649

Muốn cho Phật pháp thường còn
Mỗi người giữ giới, như tròng mắt ta.

650

HƯƠNG ĐỨC HẠNH

Có duyên ta mới gặp nhau
Ngôi nhà chánh pháp, không sầu âu lo.
Cùng xây cảnh Phật trần hồng 
Cho đời hạnh phúc, gieo trồng tâm hương.
Thơm bay ngược gió nghìn trùng 
Hương người đức hạnh, ta cùng nhau đi.

651

Muốn cho tội lỗi tiêu mòn
Chuyên tâm một niệm, lý chơn hiển bày.
Nghiệp xấu chuyển thành tốt ngay
Hương thơm tỏa ngát, bay xa nghìn trùng.

652

GIEO MẦM GIỐNG TỐT

Gieo tham lam, hái khổ đau,
Gieo lòng sân hận, hái sầu bi ai.
Đời người ngắn ngủi đêm dài 
Không tu uổng kiếp, đọa đày khổ thân.
Gieo nhân gặt quả công bằng
Tạo nhân gian ác, nợ nần khó thông.

653

Có vay có trả người ơi!
Gieo mầm cay đắng, dòng đời khổ đau.
Nhân quả báo ứng tơ hào
Chạy đâu cho thoát, quả vào đến ta.

654

PHƯỚC QUÁ KHỨ

Có phước ta mới ngồi trên
Kiếp trước hành thiện, tạo nên công dày.
Nhớ về quá khứ từ nay
Ráng lo tích phước, dựng xây sau này.
Nếu không đau khổ từ đây
Cửa nhà tan nát, đọa ngay cảnh trần.

655

Phật tử hai tiếng thân thương
Ai nghe cũng mến, quay đường thiện tâm.

Làm phước, công đức âm thầm 
Từ bi, hỷ, xả, nết đằm thắm nghiêm.

656

LIÊN SANH

Nhân ngày mười tám tháng năm 
Có con mèo trắng, đón thăm dương trần.
Đậu thai bụng mẹ phát sanh 
Sinh Thần Cu Tí, đến gần Phật tiên.

Sau này bé lớn tánh hiền
Xuất gia tầm đạo, cứu liền thế gian.

Đinh mèo ôm bát làm Tăng
Hoằng truyền Phật pháp, bình an tâm hồn.

657

Màn đêm tăm tối hằng sa
Ngọn đèn trí tuệ, phá màn vô minh.

658

CHÁNH TÍN

Ngôi chùa là nơi tu hành
Không phải du lịch, tập tành thế gian. 
Thu tiền của cải tràn lan
Xin xăm, bói quỷ, coi đàn yêu ma.

Gìn lòng giới luật thiền na
Những lời Phật dạy, cho ta an nhàn. 
Đừng làm trái ý Phật Đà
Sau này đau khổ, chúng sanh khóc ròng.

659

Buông đi nhẹ gánh âu lo
Tự ta buông lấy, cửa không an bình.
Chứa nhiều phiền não quanh mình
Đó là chứa độc, tâm sinh nhiều sầu.

660

GƯƠNG SÁNG

Bàn chân Phật tổ Thích Ca 
Chu du khắp chốn, bước qua ta bà.
Độ nhiều sanh chúng xuất gia 
Hoằng truyền Phật pháp, hằng sa nghìn trùng.
Ai nghe nhìn thấy phục tùng 
Vâng theo lời Phật não nùng chuyển xoay.

661

Hoa sen mọc chốn bùn nhơ
Nở hoa tươi thắm, ngát thơm cuộc đời.
Thích Ca Như Lai rạng ngời 
Như sen châu báu giữa trời thế gian.

662

SỐ KIẾP

Trồng nhân tích đức quả dày
Hoa thơm đua nở, công này đẹp tươi. 
Gieo phước báu chẳng biếng lười
Giàu lên phơi phới, có mười thêm trăm.

Số nghèo đêm đến khóc thầm
Là do kiếp trước, không tầm đường tu. 
Kiếp này tập tánh công phu
Chuyển xoay nghiệp chướng, âm u không còn.

663

Chẳng ai biết được ngày mai 
Chẳng ai hiểu rõ tương lai thế nào. 
Chi bằng ta sống thật thà 
Cùng nhau mà sống chung nhà Như Lai.

664

PHẬT ĐẢN SANH

Hôm nay mùng tám tháng tư
Là ngày Khánh Đản, đạo sư Trời người. 
Năm châu bốn biển tươi cười
Chư Thiên hoan hỷ, nhiều lời ngợi ca. 
Trời đất vũ trụ bao la
Tuần hoàn xoay chuyển, cho ta thái bình.

665

KÍNH Phật ra đời trần gian 
MỪNG vui thế sự, đổi sang thanh bình. 
PHẬT về cứu toàn chúng sinh 
ĐẢN sanh thế hệ tâm linh nhiệm màu.

666

THẾ GIAN GIẢ TẠM

Cả đời xây dựng tiền đồ
Cuối cùng rồi cũng, chui vô quan tài.
Trở về ai cũng như ai
Của cải bỏ hết, đầu thai nghiệp này.

Gieo bòn cái nghiệp từ nay
Làm lành tránh dữ, đi xây tiên trần.
Thiền định niệm Phật cho nhanh
Sau này có chết, ta thành Phật tiên.

667

Tháng tư khánh đản vui mừng
Chắp tay lạy Phật, mười phương ba đời. 
Giáo Pháp ban rải khắp nơi
Hành lời Phật dạy, cao vời tâm an.

668

GẶP PHẬT

Nhân xưa ta đã tạo gây
Đến kiếp hiện tại, loay hoay khổ sầu.
Ngày nay ta gặp Thích Ca 
Truyền trao giáo pháp, cho ta tâm nhàn.
Chuyển xoay nghiệp chướng rõ ràng
Không còn đau khổ, đến gần Như Lai.

669

Còn nhỏ mà đã biết tu
Quay về bờ giác, xóa mù trong tâm.
Thiền định giác ngộ nảy mầm
Gần kề Phật tánh, không lầm nghiệp xưa.

670

TRANH ĐẤU

Nhìn đời bể khổ đảo điên
Tham danh đoạt lợi, vì tiền phân tranh. 
Không tin tội phước vào thân
Cứ vui hãm hại, nợ nần chồng lên. 
Phật trời ở cõi bề trên
Nhìn xuống trần thế, gần bên quỷ nhiều.

671

Hại người trần thế chuyển xoay
Mất đi phước đức, đọa đày từ nay. 
Bị bao tâm trí mê say
Tâm thần đen úa, đọa ngay dương trần.

672

BÁO ỨNG

Tạo tội nghiệp báo nhiều điều
Ngày rằm sám hối, nguyện tiêu nghiệp mòn.
Tạo rồi Phật trừ được không 
Nhân quả báo ứng, khắp trong ba đời.
Chạy đâu cho thoát mọi nơi
Đủ duyên trổ quả, tả tơi tâm thần.
Con ơi! đừng tạo nợ nần
Khổ đau khó thoát, chất chồng nghiệp xưa.

673

TRẢ NGHIỆP

Tâm định thì trí sáng trưng

Nghiệp xấu có đến, không ưu não phiền.

Sư cám ơn chúng đến liền

Mau mau trả nghiệp, ta về tây phương.

Di Đà đang trông từng giờ

Tiếp dẫn chúng sanh về với Phật Đà

674

Cuộc đời trăm cảnh khổ đau
Vui sướng thì ít, sầu đau thì nhiều.
Thôi thì hãy ráng tu trì
Tu hành thanh tịnh, liên đài ắt lên.

675

ĐỂ ĐỨC CHO CON

Cuộc đời sống chẳng bao lâu
Tranh dành từng chút với nhau làm gì? 
Tu hành mở rộng từ bi
Noi gương đức Phật sân si không còn. 
Để nhiều của cải cho con
Không bằng để lại đức son tôn thờ.

676

Hành theo giáo pháp Thích Ca

Phiền não đoạn, diệt giúp ta độ đời.
Đến bờ giác ngộ thảnh thơi
Tây Phương Cực Lạc, là nơi ta về.

677

BUÔNG XẢ

Trần gian đầy dẫy thị phi

Nếu không thanh tịnh, tâm mình khổ đau.

Thiền định là phép nhiệm màu

Buông đi tất cả, vọng cầu cũng buông.

Bát-nhã-ba-la viên thông

Cứu khổ muôn loại, về chốn Phật đài.

678

Gặp nhau là một chữ duyên
Xin hãy trân trọng, pháp duyên sáng ngời. 
Tu hành là bước cao vời
Thắp sáng ngọn đuốc, soi đường ta đi.

679

HƯỞNG DỤC LẠC

Nhiều người tạo phước từng ly
Không dám gây nghiệp, nghịch suy cho người.
Còn ta có một kiếm mười
Gây bao tội ác, biếng lười si mê.
Vui say dục lạc hả hê
Sung sướng chút xíu, lê thê đọa đày.

680

Nguyện an lành khắp nơi nơi

Mọi người an lạc, tuyệt vời muôn năm.

Sống đời vui đạo thân tâm

An nhiên tỉnh thức, kiếm tầm đường tu.

681

BUÔNG GIẬN

Phiền giận quá khứ đã qua

Mau mau buông bỏ, tịnh tâm an nhàn.

Chấp chi cho thêm buộc ràng

Chính mình khổ lụy, tan tành tâm can.

Bạn ơi! niệm Phật mau tan

Xoá đi phiền não, thêm an trong lòng.

Pink Lotus 2.png

682

Cúi đầu lạy trước Thích Ca
Cứu cho nhân loại, thoát đa nỗi sầu.
Gương Ngài sáng chiếu năm châu 
Đường giới định tuệ, xuất ra luân hồi.

683

DUYÊN CÓ PHẬT

Kiếp này ta được sanh ra

Nhân duyên phước báu có Phật ra đời.

Ngài đã dạy ta từng lời

Khi ăn lúc nói đứng đi ngồi nằm.

Tu hành là việc nên cần

Giúp ta an lạc, xoá tan buồn lòng.

Không tu bạn đừng có hòng

Hưởng an cõi tịnh, Tây Phương mà về.

684

Tu mau kẻo trễ ai ơi!

Trần gian sụp đỗ vô thường đến nơi.

685

CHẮP TAY

Chắp tay cầu nguyện Phật trời

Độ cho nhân loại, khắp nơi an lành.

Người người thức tỉnh tu hành

Quay về chánh pháp, lánh xa đường tà.

Hôm nay tâm ác đã qua

Ngày nay tu học, nhiệm màu Như Lai.

686

MẸ TÔI

Mẹ tôi quãng gánh dằm mưa
Nuôi con khôn lớn, về trưa một mình. 
Một mình một bóng lặng thinh
Cho dù giông bão, vẫn nhìn bước đi.
Mai kia tiều tụy thân suy
Quay về Tam Bảo, quy y Phật Đà. 
Thành tâm niệm Phật hằng sa
Chờ ngày tiếp dẫn, Di Đà rước đi.

687

Gặp nhau là một chữ duyên
Đừng vì tiền bạc, đảo điên bạn bè.

688

TINH TẤN NIỆM PHẬT

Tam Bảo cửu trụ ta bà
Giúp người thoát khỏi, khổ sầu từ nay.
Hãy mau niệm Phật đêm ngày
Nhất tâm bất loạn, tiêu diêu liên đài.
Hồn về cảnh Phật hoá thai
Xác phàm biến hoá, Như Lai sáng ngời.

539

Chúng sanh khổ não luân hồi

Gây bao nghiệp chướng, nghiệp đòi khắp nơi.

Sư đây hướng dẫn ra khơi

Tìm về bến giác xa rời đường mê.

689

Quyết chí tu tâm giúp đời
Chiếc thuyền chánh pháp, vạn ngời thế gian.
Độ nhiều sanh chúng bình an
Đưa về cõi Phật, nhẹ nhàng thiên thu.

690

BUÔNG RA

Nếu đã biết đời là khổ

Sao ta cứ làm đau khổ người ta.

Muốn tu thì phải buông ra

Càng níu càng kéo, đường ma bước vào.

Gặp được Phật hãy tự hào!

Chỉ tu một kiếp, ta vào Tây Phương.

691

Vui thay phát tâm thiện lành
Cúng dường gieo duyên, công hạnh tròn đầy.
Ăn chay niệm Phật đêm ngày
Lo gì khi chết không sanh cõi lành.

692

THẬP PHƯƠNG DI ĐÀ

Cuối đầu lạy tạ Phật Đà

Cho con biết được, đường tà lánh xa.

Quyết một lòng thoát ái hà

Từ nay con nguyện, ta bà tiến tu.

Sớm chiều tinh tấn công phu

Sáu chữ "vàng" niệm đến cùng từ đây.

Hằng ngày cũng phải sửa sai

Sửa đến khi nào, thành ngay thì nhờ.

Chư Phật, Thánh Chúng đang chờ

Mau mau niệm Phật, con ơi ghi lòng!

Rước người về cõi Tây Phương

Tu hành thành Phật, độ toàn chúng sanh.

693

Còn trẻ hãy ráng công phu

Đừng đợi thân già, mờ lu lắm rồi.

Vô thường không hẹn ngày giờ

Hãy mau tu niệm, luân hồi thoát thân.

694

Lo buồn chẳng được ích gì

Thôi thì ta hãy, vui cười với nhau.

Mặt rầu rĩ cứ âu sầu

Ai nhìn thấy cũng phát rầu bạn ơi!

694

Lo buồn chẳng được ích gì

Thôi thì ta hãy, vui cười với nhau.

Mặt rầu rĩ cứ âu sầu

Ai nhìn thấy cũng phát rầu bạn ơi!

695

NGẮM NHÌN SỰ ĐỜI

Ngồi buồn nhìn nước nhìn mây
Nhìn theo thế sự, trời tây thanh nhàn.
Mỗi người duyên nghiệp trái ngang
Vượt qua chướng nạn, lập trang vở này.

Trách ai trách cảnh đọa đày
Bình an niệm Phật, từ rày ăn năn.
Chuyển phàm thành Thánh làm Tăng 
Hoằng khai chuyển pháp, chúng sanh nương nhờ.

696

Đi chùa lễ Phật đầu năm

Chúc cho Phật tử, nhà nhà yên vui.

697

TÂM CHƠN

Đạo Phật không phải cầu xin

Mà là tu Phật, chính mình lìa mê.

Tu thân khẩu ý quay về

Thành tâm niệm Phật, an nhiên tại lòng.

Tâm tịnh thì trí huệ thông

Khổ vui lạc chính do tâm mình.

Vạn vật ở chốn hữu tình

Quay đầu giác ngộ, tâm linh nhẹ nhàng.

698

Dù ta đi đâu về đâu

Trong tâm mình cũng có câu Phật Đà.

66

Xuất gia xuất thế ta bà
Dựng xây Tịnh Độ cả nhà tâm an. 
Cùng nhau cất bước lên đàng
Nối truyền chánh pháp cứu ngàn chúng sanh

699

TỬ SANH

Đức Phật nhìn xuống trần gian
Nhiều đời nhiều kiếp, lang thang luân hồi. 

Kiếp người kiếp thú rối bời
Sanh đi, tử lại, xa rời Như Lai.

Kiếp này gặp pháp Thích Ca
Hãy mau thức tỉnh, thoát ra khổ sầu. 
Không còn chìm nổi sông sâu
Liên hoa cất bước, nhiệm màu Tây phương.

700

Tu hành là để chuyển tâm

Vô vi bát nhã thậm thâm diệu huyền.

701

NGUYỆN CẦU

Nguyện cho thế giới an bình

Nhà nhà hạnh phúc, thái bình ấm no.

Già trẻ, lớn bé chung lo

Dựng xây đất nước, thơm tho huy hoàng.

Đạo đức ai nấy chu toàn

Lập hạnh phước đức, giàu sang quan quyền.

Ăn chay, niệm Phật ráng chuyên

Quy chánh, bỏ tà, giảng tuyên pháp màu.

702

Vào chùa gieo ruộng phước điền
Mai này mà có, của tiền vinh quang.

703

SỐNG HIỆN TẠI

Hãy sống trong hiện tại

Cùng niệm A Di Đà

Tâm luôn luôn nhớ Phật

Cho đời thêm nở hoa

Tâm an lạc chánh niệm

Giải thoát tại nơi đây.

704

Tình yêu ơi! hỡi tình yêu!

Yêu chi cho lắm, khổ nhiều thân tâm.

Chi bằng niệm Phật lăm răm

Ngày ngày an lạc, thậm thâm diệu huyền.

705

LUÂN HỒI

Lang thang trong kiếp con người
Khổ đau rất nhiều, vui cười ít ôi.
Ai ai cũng muốn ra oai
Ta là trên hết, người ngoài bé ti.
Hơn thua tranh đấu li bì
Khổ càng thêm khổ, tươi cười ít đi.
Chúng sanh hãy ráng mau quy
Quay về Tam Bảo là đi đường lành.

706

Ngồi thiền nhập định trong rừng
Có nhiều báu vật thơm lừng trần gian. 
Tỏa nhiều ánh sáng bình an
Cứu cho nhân loại, đưa sang Niết Bàn.

707

TÌM BẠN

Tìm vàng, tìm bạc dễ tìm
Tìm câu nhân nghĩa, khó tìm ai ơi!
Càng ngày đạo đức lẵng lơ
Không tin nhân quả, Phật trời cũng không.
Khi nghiệp đến mới long đong
Khổ đau oằn oại khóc thương xé lòng.

708

Con cuối đầu đảnh lễ Tăng 
Trong ba ngôi báu, ánh trăng nương về.
Hoằng khai giảng pháp sớm chiều
Cho con giác ngộ, làm điều thiện lương.

709

CÒN TU CÒN ĐẸP

Đời còn đẹp khi ta tu

Hơn thua phải quấy, âu sầu bỏ qua.

Đường đời lắm nỗi phong ba

Không tu là khổ, cách xa Phật Đà.

Ngày nào ở cõi ta bà

Lòng còn quyết niệm, Di Đà nhất tâm.

Phật và con cùng một âm

Phật tánh hiển lộ, minh tâm sáng ngời.

710

Mỗi ngày một câu pháp hay

Giúp cho cuộc sống tràn đầy niềm vui.

711

BẠN TỐT

Ở đời gặp được bạn hiền
Thật thà chất phác như tiền vào ta.
Duyên này hãy ráng tu nha
Lâu năm mới có, gặp mà tu mau.
Phật Thánh Tiên xuống cùng nhau
Khuyên người giác ngộ, buông đao tu hành.

712

Nguyện cho bá tánh nương về
Con thuyền bát nhã, sớm chiều tiến tu.
Mỗi giờ mỗi phút công phu
Quay về Phật tánh, là đường ta đi.

713

BUÔNG CHO NHẸ

Buông được thì ta cứ buông
Ôm chi một đống, lòng thòng khổ đau.
Từ bi hỷ xả với nhau
Yêu thương đùm bọc, cho nhau nụ cười.
Cho một thì ta có mười
Nhân quả nghiệp báo, mọi người đã gieo.

714

Nhiều người nói chuyện cao siêu
Nhưng mà ứng xử buồn hiu tháng ngày. 
Chi bằng ít nói hành hay
Mọi người học cách, lời này an vui.

715

ĐI PHƯƠNG XA

Xa con xa cách phương trời
Sư đi tìm về những lời Phật xưa.
Ngàn năm muôn thuở mến ưa
Phật Tăng xưa vẫn sớm trưa tu hành.

Làm biếng là họa để dành
Địa ngục thảm khóc, tan tành thân tâm.

Tinh tấn là phước thậm thâm
Phật Đà biến hoá, tận tâm độ trì.

Hồn về cảnh Phật liên đài
Thoát chốn hồng trần, khổ ải chiếu mê.
Con ơi! hãy mau về quê
Tây Phương Cực Lạc, hả hê ta về.

716

PHƯỚC HỌA

Phước-hoạ ở tại do ta
Nhân quả báo ứng, hiện ra rõ ràng.
Không tu thân sẽ mau tàn
Địa ngục thảm khóc, chứa chan trong lòng.
Có tu thân sẽ huy hoàng
Về với cõi Phật là toàn ngọc châu.
Sanh lão bệnh tử không sầu
Vô sanh bất nhiễm, lo âu không còn.

717

Tết thì tết, tu thì tu
Mặc ai lu bu, tâm ta vẫn tu.

718

HỘ PHÁP NƯƠNG SƯ

Thành tâm sớt bát cúng dường 
Thức ăn rau củ, muối tương sư dùng.
Các hàng Phật tử dựa nương
Học theo pháp Phật, con đường sáng lên.
Không còn lo nghĩ huyên thuyên
Tịnh tâm niệm Phật, bình yên đến liền.

Pink Lotus 2.png

719

Đời là mộng ảo phù du
Ta chớ chấp chi, phù du theo đời.
Đời khổ buồn chi thêm khổ
Tu đi cho trọn kiếp người thảnh thơi.

720

THƯƠNG NHAU

Kiếp trước có phước mới giàu
Kiếp này hưởng phước, ta lao vào tiền.
Quên đi tạo chút phước điền
Gieo nhân quả báo, ưu phiền đến ta.
Vô thường chợt đến chẳng tha
Không đem của cải cho ta được gì.
Tranh giành hại nhau được chi 
Cũng vì một chút, tham si trong lòng.
Giết nhau ruột thịt tương đồng
Tranh danh đoạt lợi, máu hồng chẳng tha.

721

Từ bi gương mặt rạng ngời
Vị tha là để lòng người thanh cao.

722

Muốn tu thì phải tu liền

Đừng hẹn đừng lựa, mai chiều mới tu.

Ngày sau sẽ được im ru

Thân tâm an lạc, thiên thu vĩnh hằng.

723

Xa lìa hạnh phúc nhỏ nhoi
Tìm về bến giác, sáng soi tâm hồn.
Hương thơm đức hạnh mãi tồn
Gương sáng màu nhiệm, vẫn còn hiển linh.

724

PHÁP THỊNH

Ngôn vàng Phật đã ban truyền
Chúng sanh nương tựa, pháp huyền hiển linh
Hành theo lời dạy vững tin
Cầu cho sinh chúng, tội tình tiêu tan
Pháp âm ngày một vẻ vang
Năm châu bốn biển, hân hoan thực hành.

725

Đêm nay thức trọn canh thâu
Ngồi thiền tâm định, nhiệm màu đẹp thay. 
Buông đi chìm đắm mê say
Trở về tự tánh, chơn ngay tâm mình.

726

TỈNH THỨC

Đời người có mấy mươi năm
Sớm còn tối mất, trăm năm được gì.
Tỉnh thức giác ngộ mau đi 
Di Đà tiếp dẫn về miền Tây Phương.
Về sau ta gặp cố hương
Cùng chung chí hướng con đường vãng sanh.

727

Ta đi trong cõi ta bà
An vui một chút, khổ đau muôn phần.
Thiểu dục tri túc tu hành 
Nhất tâm niệm Phật an nhàn về Tây.

728

NGHÈO MÀ BIẾT TU

Thà nghèo mà sống được an
Còn hơn trộm cắp, tâm can rối bờ.
Ngôi nhà tuy thấy đơn sơ
Tâm thanh an lạc, thảnh thơi đêm ngày.
Tu nhân tích đức lâu dài
Chứa bao công đức, lầu đài Tây Phương.

729

Mỗi ngày cuộc sống trôi qua
Xin cây trí tuệ, nở hoa tâm này. 
Vườn hoa kết trái đủ đầy
Bồ đề giác ngộ vui vầy Phật tiên.

730

GIÚP NHAU

Cuộc sống sao nỡ buông xuôi
Khó khăn cách mấy, cho tôi vững lòng.
Ý chí nghị lực kiên cường 
Cùng vui an lạc, thoát vòng khổ đau.
Yêu thương đùm bọc với nhau
Mỗi khi bệnh hoạn, lao đao cuộc đời.

731

Ở đời nên sống tuỳ duyên
Đừng cố, đừng kéo, ưu phiền trong tâm. 
Nếu có duyên sẽ đến thăm
Người hữu duyên, thật tâm khó tìm.

732

GIẢ TẠM

Cuộc đời như giấc mộng trường
Sớm còn tối mất, đau thương không ngừng.
Sanh già bệnh chết vô chừng
Suy mòn gầy yếu, trong từng phút giây.
Ráng tu để được về tây
Kim thân bất hoại, tội đày hoá không.

733

Để của cải sẽ hao mòn
Tu nhân tích đức, mãi tồn về sau.
Cho dù sanh vào kiếp nào
Cũng có mà hưởng, phước vào thân ta.

734

MỘT MẶT - HAI MẶT

Con người một mặt tốt rồi
Đừng có hai mặt, bồi hồi khổ đau.
Thay lòng đổi dạ trước sau
Tâm không kiên định, núng nao cõi lòng
Nói năng không có lòng vòng

Trước sau như một, tấm lòng thủy chung.

735

Người trí nói ít, nghe nhiều
Lựa lời mà nói, lựa điều hỏi han.
Tâm ta muốn để cho an
Đừng có nhiều chuyện, lang bang ngoài đường.

736

TỊNH KHẨU

Tịnh tâm ít nói là vàng
An tâm định tánh, vô vàn điều hay.
Học theo Phật tổ Như Lai
Tu hành đắc đạo, cứu ngay kiếp này.
Công phu không quản đêm ngày
Nhất tâm trì niệm tỏ bày Phật xưa.

737

Nhất tâm niệm Phật Di Đà
Tâm ta là Phật, Phật là tâm ta.
Đi, đứng, nằm, ngồi tâm an
Sinh ra công đức chứa toàn hạt châu.

738

CHUNG VUI

Thấy người tài giỏi hơn mình
Nhanh chân học hỏi, tâm tình ngợi khen.
Ganh nhau cảnh khổ héo hon
Tâm thần xuống sắc, tối đen não phiền.
Chung nhau xây dựng rồng tiên
Đất nước thịnh vượng, nhiều duyên Phật Đà.

739

Trao nhau bằng những nụ cười
Như hoa sen nở, đẹp tươi giữa đầm. 
Cuộc đời có bấy nhiêu năm,
Hơn thua được mất, cũng nằm xuống thôi.

740

AI RỒI CŨNG CHẾT

Dù là vua chúa quan quyền

Cũng đau cũng chết, xuống liền âm ty.

Làm ác địa ngục phải đi

Ráng lo tu dưỡng, quy y Phật Đà.

Hành tu học pháp bao la

Định tâm chỉ một, cho ta về nguồn.

741

Gian ác cũng chỉ một thời
Danh xấu, tiếng chê để đời mai sau.
Nhân quả đến thật đớn đau
Trăm cay nghìn đắng, đưa nhau xuống hồ.

742

TỈNH GIÁC

Đời người có mấy mươi năm

Sớm còn tối mất, trăm năm được gì.

Tỉnh thức giác ngộ mau đi

Di Đà tiếp dẫn, về miền Tây Phương.

Về sau ta gặp cố hương

Cùng chung chí hướng, con đường vãng sanh.

743

Đạo đức ngàn năm còn hoài
Sống đời lương thiện, hằng ngày an vui. 
Giả danh giả nghĩa chôn vùi
Hại người khổ lụy, bùi ngùi tháng năm.

744

TU KHẨU

Ngày nay người thật ít ôi!

Thiện tâm thì ít, lôi thôi thì nhiều.

Lời nói trau chuốt mỹ miều

Toàn phun lửa độc, yêu kiều phát ghê.

Gieo nhân gặt quả lê thê

Khổ đau muôn kiếp, cho phê dài dài.

745

Từ bi hoá giải hận thù

Sân si chuyển hoá, mờ lu sáng liền.

Tâm tư xin phát lời nguyền

Trăm hạnh chữ nhẫn, đầu tiên ráng hành.

746

CON VẬT BIẾT TU

Thú vật còn biết tu hành
Thành tâm lạy Phật, tu thành thiện nhân.
Làm người sao quá hung hăng
Chẳng lo tu niệm, cho tăng nghiệp lành.
Không tu nghiệp đã sẵn dành
Địa ngục thảm khóc, tan tành thân tâm.

747

Vu lan thắng hội đã về
Là ngày báo hiếu sớm chiều công phu.

Tụng Kinh, niệm Phật cầu siêu
Cầu cho cha mẹ âm siêu liên đài.

748

BỐ THÍ

Có chút ít tiền để dư
Hãy mau bố thí kiếp sau mà nhờ.

Cha già là Phật Thích Ca
Cho con nương tựa vượt qua ta bà.
Thuyền từ giáo pháp bao la
Sông mê giải thoát, tâm hành Thế Tôn.
Già trẻ lớn bé đến thôn
Đều biết niệm Phật lớn khôn tu hành.

749

Tâm thành niệm Phật từ nay
Hương bay khắp tỏa trời Tây tên mình.

750

NHỚ NGÀY VU LAN

Dù ai đi đâu về đâu
Nhớ ngày cha mẹ ân sâu đáp đền.
Là ngày lễ hội đảo huyền

Vu lan hiếu thảo làm thuyền độ qua.
Cúng dường phước báu hằng sa

Hoằng truyền Phật pháp ta bà chuyển luân.

bottom of page