top of page
Pink Lotus 2.png
Pink Lotus 2.png
VƯỜN THƠ TUỆ GIÁC
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Tác giả: Sa-Môn Thích Minh Tân

LỜI NÓI ĐẦU

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

Kính bạch chư Tôn Thiền Đức!

Kính thưa quý vị Phật tử!

     Nhân ngày Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn nhằm ngày Rằm tháng hai âm lịch, con (trò) xin mạn phép cho ra tác phẩm nói về thể thơ Phật giáo được mang tên “Vườn Thơ Tuệ Giác” cúng dường lên Đức Thế Tôn.

     Cuộc sống ngày một khó khăn bôn ba ngoài đời tìm miếng cơm manh áo, không vì thế ta lãng quên đi vần thơ câu kệ, ca dao làm ấm áp lòng người trong khi tâm ta mệt mỏi muốn gục ngã vào vòng xoáy cuộc đời. Cho nên Sư cố gắng tâm huyết viết vài dòng thơ gửi gắm đến quý bạn đọc tác phẩm mới, khi vui hay buồn đều lấy ra đọc vài đoạn cho những tâm tư buồn khổ thay vào những niềm vui an lạc trong giáo pháp, làm cho cuộc sống hằng ngày thêm nhiều ý nghĩa tốt đẹp hơn.

 

  VƯỜN tâm toả ngát hương sen
  THƠ     lòng nhẹ bước hồn thiêng Phật Đà
  TUỆ      khai trí sáng sâu xa
  GIÁC    mê tâm kệ ta bà vượt qua.

 

     Xin đem chút lòng thành từ tập thơ nhỏ này, chan rải cho tất cả những người bạn trên thế giới. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, công đức và phước báu do pháp thí này đến tất cả chúng sanh người người đều thức tỉnh tu hành, thân tâm thường an lạc, cùng nhau vãng sanh Tịnh Độ, chứng thành Phật đạo. Rất mong chư Tôn Đức Tăng Ni và các bạn đọc hỷ xả trước những thiếu sót mà tập sách này khó tránh khỏi.

 

     Xin chân thành cảm ơn và bần đạo xin trân trọng đón nhận những ý kiến bổ khuyết.

 

Nam mô hoan hỷ Tạng Bồ Tát ma ha tát.

 

Trân trọng!

 

Phật lịch: 2561 – dương lịch: 2018

Sa-Môn: Sư Thích Minh Tân

Tịnh Xá Hoằng Truyền

Đường T12, Tân Quý Tây, 

Bình Chánh, Sài Gòn

ĐT: 093 989 6655

01

HOẰNG hoá độ sanh ta bà
TRUYỀN đăng cứu thế tâm an cho đời
PHẬT giáo tươi đẹp rạng ngời
PHÁP âm vi diệu vạn lời chơn tu.

02

CHÊ CƯỜI KHÔNG TU 
Không tu chớ vội cười người 
Nhân quả báo ứng, gấp mười đến trăm.
Con đường âm phủ lặng thầm 
Thở ra không vào, ta trầm âm ty.

Bởi do lúc sống bị si 
Không tin trời Phật, quy y chẳng màn.
Ăn chơi cờ bạc huy hoàng 
Bia ôm tửu sắc, lạc đàn quỷ môn.

Chết rồi tay trắng sạch trong 
Nghiệp ác chúng đến, quay vòng khổ đau.
Rên la thảm thiết kêu gào
Địa ngục mười tám, rớt vào trầm luân.

03

Gặp nhau là một chữ duyên
Xin hãy trân trọng pháp duyên sáng ngời. 
Tu hành là bước cao vời
Thắp sáng ngọn đuốc soi đường ta đi.

04

Tu hành buông bỏ lợi danh
Trở về tự tánh lặng thanh đêm ngày
Đừng ham tranh đấu đọa đày
Khổ đau nhiều kiếp ngày dài trầm luân.

05

TRẢ NỢ

Trả hết cho đời nợ vay
Gây bao oan trái đắng cay khổ sầu. 
Lấy gươm trí huệ nhiệm màu
Biến thù thành bạn gom thâu sĩ hiền. 
Từ nay gần với thần tiên
Phật tâm sáng suốt vô phiền âu lo.

06

Tránh đi nói lưỡi hai chiều 
Khen người trước mặt, sau nhiều đổi thay.
Cái miệng vì họa nạn tai
Gây bao nghiệp chướng đắng cay tại mình.

07

TÍCH PHƯỚC

Đã sanh trong cõi đời này

Nào ai tránh khỏi trả vay nghiệp trần. 
Gieo nhân phước báu lập thân
Tu bòn công đức lần lần an tâm. 
Không còn nghiệp oán thù ngầm
Cho ta thanh tịnh phúc âm nhẹ nhàng.

08

Sống hạnh bố thí ân cần
Cúng dường Tam Bảo tu lần mau ra.
Đừng làm những việc gì sai
Học theo gương hạnh Như Lai sáng ngời.

09

VÀO RA 
Chung vào rồi lại chui ra
Luân hồi lục đạo ta bà trầm mê.
Đường về cảnh Phật lê thê
Bao giờ con mới về quê Di Đà.
Ráng tu công đức hằng sa
Đắp bồi châu báu dựng xây tịnh bình.
Tâm phàm dẹp bỏ không sinh
Một lòng hướng Phật tâm linh nhẹ nhàng.

10

Đàn ông là đấng nam nhi
Bảo vệ phái yếu lại đi đánh nàng.
Hổ cha cả mẹ họ hàng
Cười chê khắp xóm anh chàng vũ phu.

11

CÚNG TIỀN GIẢ 
Phật trời đâu có dùng tiền 
Tay bưng tay xách chùa chiền làm chi
Đô la tiền giả thôi đi
Hãy dùng tiền thật tạo nhiều phước to.
Tránh làm nhà cửa lầu kho
Đốt bỏ vô ích, không cho được gì.
Có đốt bay xuống cung đình
Diêm Vương bắt lỗi, tội tình nặng thêm.
Trần gian mày đã gạt êm
Bỏ vào túi bự, lim dim hưởng rồi.
Cớ sao tiền giả cúng bồi
Ta còn muốn gạt, người ngoài không tha.
Tội này phạt nặng gấp ba
Lôi vào hỏa ngục, cho ra hành hình.

12

NGHÈO MÀ CÓ TU
Nghèo mà lòng dạ không hèn
Tránh xa điều tội, không phiền người ta. 
Lo làm chăm chỉ siêng năng
Dựng xây nghề nghiệp tiền tăng lên dần. 
Ngày sau thoát cảnh cơ bần
Thân tâm an lạc tu lần đổi thay. 
Nhân quả tuy đã an bày
Nhưng mà số mệnh trong tay của mình.

13

Nụ cười hé nở trên môi
Bình an ta đến lôi thôi không còn. 
Sắc không, không sắc bên trong
Bồ đề tự tánh thần thông nhiệm màu.

14

NGHIỆP BÁO 
Tranh nhau từng cắt từng đồng
Đến khi nhắm mắt ra đồng phơi thây.
Nào tiền nào vợ đẹp thay !
Không đem theo được bỏ ngay tại nhà.
Khi sống không chịu thật thà
Lường gạt dương thế, la cà xỉn say.
Diêm vương mở ngục thứ hai
Cho vào tâm tối xử ngay tên này.
Không tin nhân quả xưa nay
Chạy đâu cho thoát trả vay nhãn tiền.
May mà có vợ tu hiền
Hằng ngày thiền định tội liền chuyển xoay.
Thành tâm sám hối đêm ngày
Cầu về Cực Lạc liên đài Tây phương.

15

RU CON 
Ầu ơi! con hỡi con hời!
Mai này con lớn nghe lời Phật xưa
Dấn thân cất bước vào chùa
Xuất gia tầm đạo cho vừa mẹ cha.
Hoằng truyền phật pháp Thích Ca 
Khuyên đời tu niệm về nhà Như Lai.

16

Đường đời nhiều lắm chua cay
Gian nan cách mấy tu ngay bây giờ.
Không tu thì khổ muôn đời
Xoay qua trở lại luân hồi đến nơi.

17

TÂY PHƯƠNG 
Một câu A Di Đà Phật 
Phương tiện khéo léo gieo hạt Mâu Ni.
Gom thâu giáo điển chung quy
Quay về cội gốc thịnh suy không còn.
Bồ đề tưới tẩm pháp thường
Lục tự Di Đà công trường liên hoa.
Gieo mầm tuệ giác hằng sa
Tây Phương Cực Lạc ta bay về nhà.

18

Vui trong cảnh dục là khổ
Hóa giải tu hành không lỗ bao giờ. 
Con ơi ! tu đừng chần chờ
Thời giờ sắp đến bàn thờ chờ con.

19

TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG 
Pháp đăng tỏ rạng ơn Thầy
Công người hoằng pháp chuyển xoay dương trần.

Tay ôm bình bát pháp thân
Độ cho dân chúng bình an miên trường.
Tổ Sư truyền pháp bốn phương
Kết duyên sanh chúng về nương Phật Đà.
Hương bay pháp tỏa ta bà
Công dày đức hạnh nhà nhà nêu gương.

20

Đừng nên thấy khó mà lùi.
Cũng đừng nhục chí, chôn vùi tấm thân!!!

21

NHƯỜNG NHỊN

Nhịn một bước trời lên cao
Mặt trăng huyền diệu sáng sao nghìn trùng.
Không nhẫn không nhịn não nùng
Gia đình lục đục như khùng như điên.

22

Xuất gia dòng giống Thích Ca
Noi gương đức Phật vượt qua ta bà. 
Ở trần không nhiễm mùi trần
Thiền định tâm sáng đến gần Như Lai.

23

Mỗi người có một chữ duyên
Không duyên cố níu lắm phiền xảy ra.

24

HỌC TU 
Hôm nay Phật tử về chùa
Tạo nhiều công đức Phật thừa tốt thay.
Tụng Kinh, niệm Phật đêm ngày
Chuyển tâm khai ngộ, dẹp ngay lòng tà.
Gái trai nam nữ hằng hà
Quy y cửa Phật tiến vào thiền môn.
Hành theo pháp bảo ôn tồn
Những lời Sư dạy, con luôn giữ gìn.

25

Kiếp người ôi thật mong manh
Buông xuống tham đắm đấu tranh nhẹ lòng. 
Càng tham càng nặng khó thông
Tâm mê dục nhiễm lông bông khổ sầu.

26

HÃY NHÌN VÀO

Bận chi nhìn ngóng chuyện người
Chuyện mình không nói, lỗi người đem ra. 
Phật dạy con ơi nhìn xa
Xét vào bản tánh, tâm ta thế nào. 
Việc người đừng có cho vào
Nhất tâm niệm Phật làu làu sạch trong. 
Tâm an mọi sự đều thông
Không còn phiền não, thong dong đất trời.

27

Nét phấn thành kính vẽ Ngài
Kim Thân Phật tổ từ bi rạng ngời.
Khi bé, lớn biết vâng lời
Học theo Phật dạy về nơi thiền hành.

28

NHÂN QUẢ

Con ơi! học câu nhân quả
Gieo nhân nào chịu quả từ đây. 
Nghiệp xưa gây tội đắng cay
Đến kiếp hiện tại tội này trổ ra. 
Nhanh chân sám hối hằng sa
Từ đây cải sửa cho qua luân hồi.

29

Tọa thiền trí huệ phát sanh
Chuyển nhiều nghiệp chướng trái ngang không còn. 
Bỏ thiền trí huệ mỏi mòn
Gây sầu bi não mịt mờ tối đen.

30

Sen hồng sắc thắm đẹp xinh
Tâm thanh tinh khiết lung linh nhẹ nhàng. 
Ở trần không nhiễm mùi trần

Bồ đề tăng trưởng bình an cõi lòng. 
Tọa thiền vắng lặng sạch trong
Không còn nhiễm bẩn, tây đông làm gì.

31

Trong rừng ngồi chỉ một mình
Một mình một bóng an bình trong tâm. 
Ngồi đây quán tưởng lặng thầm
Nhất tâm vô niệm dư âm không còn.

32

LỬA SÂN 
Hãy học tánh không sân giận
Bình an thanh thản, lận đận cuộc đời.
Cho dù gặp phải nặng lời
Trong tâm niệm Phật, tuyệt vời con ơi!
Mặt mày đẹp đẽ vui tươi

Chớ này sân giận, nhiều người tránh xa.
Khi sân vẻ đẹp nết na
Không còn thùy mị, mà ma nhập vào.
Làm cho mặt ngày càng già

Cũng vì sân giận cháy tan cửa nhà.
Trăm ngàn công đức tạo ra 
Lửa sân nổi dậy, biến thành ra tro.

33

HÒA BÌNH

Nguyện cầu thế giới hòa bình
Quay về Tam Bảo công trình Thế Tôn.
Chuyển mình tâm tốt xóa buồn
Cùng nhau đoàn kết xây đường Như Lai.
Bỏ lòng ích kỷ từ nay
Nghĩ về chánh đạo tươi hay nhiệm màu.
Không còn tranh đấu với nhau
Từ bi hỷ xả năm châu một nhà.

34

Nhìn trời nhìn đất nhìn mây
Vui cười theo gió loay hoay hết đời. 
Thong dong tự tại thuyền khơi
Chơi chim với nước mây trời tâm an.

35

CHÚC MỪNG PHỤ NỮ BIẾT TU 
Thương thay phụ nữ nước ta
Dù cho nghịch cảnh trốn nhà đi tu.
Đàn ông tham đắm làm mù
Chỉ lo tiền của lù lù khó ra.
Luân hồi thay đổi không tha
Sáu đường tăm tối, tà ma nhiều bề.
Quý bà khi chết dễ siêu
Sanh về xứ Phật gặp nhiều bạn tu.

36

Cuộc đời sắc sắc không không
Đừng tranh nhau nữa, nặng lòng làm chi.
Vô thường chớp mắt là đi
Có đem theo được của gì thế gian.

37

CHÙA XƯA

Tôi về nhớ lại chùa xưa
Bình yên thanh vắng mến ưa đêm ngày.
Nhìn vào trang nghiêm Phật đài
Ba mươi hai tướng tốt Đức Ngài Bổn Sư.
Tâm thanh an lạc chơn như
Tìm về Phật tánh lặng khư Niết Bàn.

38

Phật nhìn xuống cõi trần gian 
Nhiều người tu ít, ác gian đầy đường.
Nguyện cầu sanh chúng bốn phương
Quay về giác ngộ, tai ương không còn.

39

TÙY DUYÊN 
Tùy duyên ta chẳng buộc ràng
Thong dong tự tại vô vàn an nhiên.
Sống đời không có lụy phiền
Chung vui khắp chốn, tùy duyên thanh bình.

40

Nghiệp duyên sanh chốn bụi hồng
Ở nơi thiếu nước nhân trồng khổ thay.

Những ai có nước đủ đầy
Đừng phung phí nước, để dành mai sau.

41

Ăn cũng hết, mặc cũng mòn
Cúng dường bố thí vẫn còn mai sau.

42

SEN TÂM
Sen tâm nở giữa hồng trần
Sống trong cảnh dục, không gần nhiễm ô.

Dòng đời thay đổi sắc không
Tâm ta kiên cố sống trong cõi phàm.
Chuyển mê khai ngộ lòng tham
Tây Phương chờ đón, ta làm Phật tiên.

43

Muốn cho tâm được bình an
Phải tu công đức trái ngang không còn.
Thiền định chuyển nghiệp tâm thông 
An nhiên tự tại tâm không não phiền.

44

TIẾN TU

Càng đi càng ngộ nhiều điều
Trần gian giả tạm ác nhiều lắm thay.
Công phu là phải tu hoài
Không thì bị chúng phân thây giữa chừng.
Yêu ma quậy phá đầy đường
Giữ gìn giới luật can cường bước qua.
Vượt qua cảnh khổ ta bà
Quay về chân Phật ngồi tòa Thích Ca.

45

Là Phật tử ráng sửa mình
Đừng theo chúng bạn tập tành quỷ ma. 
Muốn tu thoát khỏi ta bà
Chơn tu thành Phật, Phật là người tu.

46

TIỀN CHÙA 
Tiền chùa tín thí bá gia

Không tu lo hưởng thành ma không nhà.
Xem thường tiêu xài buông lung
Sau này đau khổ khó qua ngục tù.

47

Chắp tay một xá kính người
Tương lai thành Phật, giúp đời an vui.
Tu hành thiền định sớm khuya
Chóng mau đạo quả, thiên thu Niết Bàn.

48

Bồ đề ở tại nơi tâm 
Ráng lo mài giũa tối tăm không còn.

49

ĐI TU 
Đi tu không phải trốn đời
Đi tu là để chuyển dời si mê.
Đi tu không phải bỏ bê
Đi tu là để trở về Phật tâm.
Đi tu không phải lặng thầm
Đi tu là để độ ngầm chúng sinh.
Đi tu không phải thất tình
Đi tu là để quên mình thoát ra.

50

Giúp người bị bệnh nguy nan
Gieo nhân quả tốt, trái ngang không còn.
Chuyển xoay dòng nghiệp sạch trong
Đừng vì nước đục không thông chánh tà.

51

THOÁT TỤC 
Dấn thân vào chốn bụi trần
Giúp đời thoát khỏi nợ nần oan khiên.
Luân hồi khổ não triền miên
Thoát vòng tục lụy bước lên sen vàng.
Hồn về cảnh Phật siêu thăng
Gần kề có Phật, Thánh Tăng tu trì.
Chóng thành quả Phật từ bi
Trở về dương cảnh cứu nhiều sanh linh.

52

Cuộc đời có lúc thịnh suy
Được thua mất mát chung qui số phần.

Gieo nhân nghiệp quả tỏ phân
Buồn chi phiền não rước ngàn khổ đau.

53

SÂN GIẬN

Tức giận là cục than hồng
Bỏng tay đau nhói, nghiệp trồng tu-la. 
Muốn tu thì hãy tránh xa
Tâm sân nổi dậy, cháy tan công dày.

Gieo bòn hạt giống từ bi
Rưới nước cam lộ sân si không còn.

54

Trần gian là cõi tạm thời
Buông đi phiền não, học lời Phật xưa.
Trong tâm đừng để bị lừa
Chánh niệm từng phút cho vừa lòng nhau

55

NGỘ GIÁC 
Duyên đời đã hết từ đây
Thân này giả tạm trả vay cảnh trần.

Hỏa thiêu cháy rụi tro tàn
Chỉ còn hư ảo vô vàn tử sanh.
Ham chi cặn bã lợi danh
Tranh nhau quyền lợi ghét ganh tị hiềm.
Ta đi lặn lội kiếm tìm
Trở về Phật tánh im lìm chuyển tâm.

56

Vô duyên tình cảm vợ chồng
Không duyên không nợ bóng hồng chi chi.
Làm Tăng ôm bát đắp y
Nghiêm trì giới luật ta đi nhẹ nhàng.

57

NƯƠNG VỀ

Con người chìm đắm si mê 
Gây bao tội lỗi hả hê não phiền.
Khổ đau quằn quại triền miên 
Nương về Tam Bảo lặng yên nhiều bề.
Thuyền từ cứu độ sông mê
Vĩnh an nhàn cảnh ta lên Di Đà.

58

Dạo chơi trong cảnh ta bà
Vân du tứ hải hằng hà kết duyên. 
Khuyên đời cởi bỏ não phiền
Dựng xây công đức làm thuyền về Tây.

59

SEN ĐỨC HẠNH
Sen vàng tặng bạn tri âm
Tình thương lan tỏa ươm mầm từ bi

Đức thơm tặng bạn tương tri
Tinh thông giáo pháp huyền vi Phật đà.

Hạnh người khoác áo cà sa

Cứu nhân độ thế độ an muôn loài.

60

Cuộc đời như vở kịch dài
Ta là vai chính, cả hài lẫn bi.
Cuộc đời là nẻo trường thi
Đưa về Cực Lạc sân si không còn.

61

THOÁT TỤC 
Cuộc đời tu sĩ ta bà
Vân du tứ xứ quê nhà khắp nơi. 
Thân tâm nhàn lạc thảnh thơi
Nhất tân niệm Phật hoa rơi núi rừng. 
Cây xanh, suối nước vui mừng
Có Sư đến tịnh, bạn cùng cỏ cây. 
Một mình, một bát cà sa
Tâm an trong định tháng ngày với trăng.

62

Cúi đầu lạy Phật Thích Ca
Sám hối tội lỗi từ rày ăn năn. 
Gieo nhân xấu thành súc sanh
Nguyện khi con chết trở thành người tu.

63

THẦY BÓI 
Mấy cô rủ nhau coi bói
Gặp thầy xem tay nói dối lại siêu.
Con bị ma nam theo yêu
Phải cúng hai triệu tưới tiêu tổ bà.
Không thì nó lại la cà
Nhập vào quậy phá cả nhà khó yên.
Thầy ơi con nghèo không tiền
Có một trăm chẵn cúng liền được không.
Ô kìa! con muốn cúng ông
Phải lo chạy chọt tây đông mà làm.
Về nhà bất an càm ràm
Quên ăn mất ngủ không làm gì nên.
Gặp Sư ta chỉ tay trên
Nhân quả báo ứng khóc rên khổ sầu.
Phật dạy tu học nhiệm màu
Mà không chịu sửa đi hầu tà ma.
Thầy bói lường gạt các nàng
Nhẹ dạ tin tưởng cúng "dàng" cho ông.
Hôm nay tỉnh thức minh thông

Không còn coi bói ngóng trông làm gì.
Vâng lời Tam Bảo quy y
Hành theo Phật dạy cùng đi thanh nhàn.
Gần kề Sư giảng tâm an
Làm con giác ngộ nhẹ tan não phiền.

64

Đẹp thay chiếc áo bạch y
Mặc vào thoát tục sân si không còn. 
Từ nay vào cửa thuyền không
Bát nhã tâm Kinh, sạch không bụi trần.

65

TRẦN GIAN VÔ THƯỜNG 
Bon chen chìm đắm lợi danh
Cái gì cũng nắm để dành khắp nơi. 
Gặp ai kêu gọi làm ngơ
Chỉ lo tích của mộng mơ cửa nhà. 
Đến khi bão tố phong ba
Nhấn chìm tất cả khóc la não nùng. 
Con thơ chồng vợ chết trùng

Gia đình tan nát như khùng như điên. 
Chỉ có tội phước làm thuyền
Cứu người ra khỏi huỳnh tuyền ngục môn. 
Tìm về cảnh Phật dựa nương
Chuyển hóa tâm tánh đau thương không còn. 
Không tu khổ não mỏi mòn

May nhờ giáo pháp làm đường ta đi. 
Ngày mai cất bước quy y
Hành theo lời dạy pháp Ngài Thích Ca. 
Đưa người giác ngộ sông qua
Thuyền từ an lạc bước qua liên đài.

66

Xuất gia xuất thế ta bà
Dựng xây Tịnh Độ cả nhà tâm an. 
Cùng nhau cất bước lên đàng
Nối truyền chánh pháp cứu ngàn chúng sanh

67

Ở không vào rừng làm thơ
Gửi cho sanh chúng mộng mơ không còn. 
Nhìn vào bản thể tâm không
Nhiều của trân báu thần thông diệu huyền.

68

LÀM NI
Nhìn cô thiếu nữ xuất gia
Bỏ nhiều nhung lụa, mặc vào cà sa. 
Tâm dõng mãnh bước chân ra
Vợ chồng con cái không sanh não phiền. 
Làm ni ôm bát khắp miền
Độ sanh dân chúng không phiền âu lo. 
Kết gom công đức càng to
Đặng về Cực Lạc ngồi tòa liên hoa.

69

Thiền trà vui vẻ sum vầy
Cùng nhau ngẫm lại lời thầy khuyên răn. 
Câu Kinh tiếng kệ như trăng
Giúp người mê mộng phá tan đêm mù.

70

DỪNG CHÂN

Đi đâu mà vội mà vàng
Bình tâm nán lại an nhàn từ đây.
Pháp Phật ôi quá thiệt hay!
Cho ta an lạc giúp bay não phiền.
Những ai nhiều bệnh đảo điên
Dừng chân về lại tọa thiền Phật tâm.

71

Tay lần chuỗi hạt minh châu
Nhiếp tâm niệm Phật nguyện cầu vãng sanh
Di Đà tiếp dẫn chúng sanh 
Sáu cõi quay về Phật tâm sáng ngời.

72

HOAN HỶ PHẬT ĐÃ VỀ 
Hôm nay cung thỉnh Phật về
Cả làng hoan hỷ tỏ nhiều niềm vui. 
Có bà giọt lệ bùi ngùi
Sau này có Phật nụ cười hân hoan. 
Gái trai biết giữ chu toàn
Giữ gìn năm giới thiên đàng là đây. 
Sư dạy nhiều cái thật hay
Chúng sanh nương tựa nhẹ bay tâm hồn. 
Mong cho Phật pháp trường tồn
Muôn loài an lạc gieo trồng thiện duyên. 
Trần gian chuyển biến tu thiền
Đổi thành Tịnh Độ khắp miền an khang.

73

CHỦ NHẬT
Cuối tuần ai cũng đi chơi
Đi ăn, du lịch khắp nơi phố phường. 
Hôm nay trở về tình thương
Thương mình lặng lẽ lo đường ta đi. 
Tại nhà thiền định trì Kinh
Vâng lời Phật dạy sân si dứt dần.

Oan gia nhiều kiếp nợ nần

Hồi hướng công đức, oan lần dang ra.

74

Xuân này khác hẳn xuân xưa
Phúc lộc đua nhau mến ưa từng nhà. 
Vài lời năm mới xuân sang
Vạn sự như ý an khang khắp trời.

75

VẮNG BÓNG TỔ SƯ 
Minh Đăng Quang bóng an bình
Tỏ rạng miền Tây độ sinh ta bà.
Gom thâu tinh túy Thích Ca 
Hoằng truyền Phật pháp bao la nhiệm màu.
Duyên đời vay trả lãnh thâu
Từ nay vắng bóng rạng câu ân tình.
Kế thừa mạng mạch tánh linh
Noi gương đức tổ hành trình giới răn.
Hằng ngày ôm bát làm Tăng 
Một bình bát đất, thanh bần ngày qua.
Cho dù khổ cực đường xa
Con nguyền tu tiến lập thân Phật Đà.

76

SƯ KHUYÊN

Phật tử vâng giữ lời Sư
Tu hành tinh tấn tai ương không còn. 
Tin vào nhân quả cho thông
Không còn lẫn lộn con đường lưới ma. 
Thực hành pháp bảo từ đây
Hành trì chánh pháp đi ngay một đường. 
Nguyện cầu Tam Bảo mười phương
Tây phương Tịnh Độ con nương Phật về.

77

Hằng giờ tinh tấn công phu
Sống đời phạm hạnh đường tu an nhàn. 
Liên hoa sắc nở rõ ràng
Xây đài Tịnh Độ Niết Bàn bình an.

Pink Lotus 2.png

78

NHÀ SƯ KHẤT SĨ

Một y một bát xin ăn

Cơm, canh, bánh, trái cúng dâng phước điền

Nhàn cư cảnh giới thần tiên

Sống đời trần tục không phiền âu lo.

Độ người luôn được ấm no

Tâm khai trí tuệ, nhỏ to quay về.

Dáng đi tướng đứng đề huề

Hạnh tu khất sĩ không chê chổ nào.

 

79

Sáng thức dậy miệng mỉm cười
Cho ta ngày mới niệm hoài Phật tâm.

80

THÍNH PHÁP 
Chú tâm nghe pháp lời Sư 
Vang âm châu báu, dạy khuyên cao vời.
Nhiều người cầu pháp khắp nơi
Đoạn trừ tà kiến, mộng mơ ảo huyền.
Về tu tỉnh giác tọa thiền
Bình an trở lại con thuyền Phật tâm.

81

Đời tôi tu chẳng cô đơn
Mỗi ngày thiền định nguồn cơn nhiệm màu.
An vui chánh đạo không sầu
Tung bay khắp chốn, nơi đâu cũng nhà.

82

CÕI TẠM 
Ta đi ngàn bước phương trời 
Độ trong sanh chúng ra ngoài trầm luân.
Thoát vòng cảnh khổ nợ nần
Tây Phương Cực Lạc có phần tên ta.
Lo gì sanh tử ta bà
Tâm luôn có Phật đường nào chẳng qua.
Cõi Tịnh mới thật quê nhà
Còn đây cõi tạm diễn hài mà thôi.

83

Hằng ngày thiền định nam mô 
Mài giũa tâm tánh, gương soi sáng liền
Giải trừ nghiệp chướng oan khiên
Cho ta thanh tịnh bình yên cõi lòng.

84

GIẢI HẬN THÙ
Oan gia nên giải oán thù
Sợi dây ràng buộc ngục tù vương mang. 
Quay về nương Phật Pháp Tăng

Từ bi hỷ xả trái ngang xa lìa. 
Không tranh tham đắm phân chia
Cùng nhau là bạn sẻ chia vui buồn. 
Liên đài cất bước vào không
Mỗi người tự tại thong dong tháng ngày.

85

Tọa thiền trí huệ phát sanh
Tam tạng Kinh điển vào nhanh tâm mình.
Gom vào ba chánh không sinh 
Lấy giới-định-tuệ làm tin tu hành.

86

GÁI QUAY VỀ

Gái ngoan đã biết tu hành
Một lòng hướng Phật tập tành công phu. 
Nghiệp xưa nay đã giải rồi
Thiện duyên đưa đẩy về chùa quy y. 
Nương vào cảnh Phật từ bi
Cho con cuộc sống đường đi an nhàn.

87

Quán Âm cứu khổ nạn tai
Nguy nan khắp chốn, độ ngay dương trần
Nguyện cầu khắp chốn ai lân
Cùng nhau tu niệm, chuông ngân nhẹ lòng 
Pháp giới trong cõi hư không 
Độ người thức tỉnh bên trong cả ngoài.

88

NGƯỜI VÀ TA

Luân hồi nhiều kiếp trả vay
Sanh sanh tử tử xưa nay khác gì. 
Khác nhau ở chỗ đường đi
Ta về cảnh Phật, còn người cách xa. 
Vạn trường cảnh khổ ta bà
Vay vay trả trả, biết đàng nào ra.

Thôi thì học Phật thiết tha
Cầu về Tịnh Độ vãng sanh kiếp này.

89

Thành tâm niệm Phật sớm chiều 
Hoa sen đua nở vạn điều tâm an.
Tây Phương Cực Lạc cõi bang
Tiếp người thật niệm đưa sang Phật đài.

90

TÂM

Xuân về tìm đến chữ "Tâm"
Nhìn vào bản tánh, thậm thâm diệu huyền.

Cây cong uốn lượn thường xuyên
Sửa cho ngay thẳng, thành tiên Phật liền.

91

Thuyền về sóng lớn nguy nan
Tâm luôn hồi hộp không an trong lòng.
Chắp tay thành kính hư không
Lâm râm niệm Phật con mong đến bờ.

Tai qua nạn khỏi không ngờ
Phật pháp vi diệu tôn thờ khắp nơi.

92

THƯƠNG MẸ

Mẹ tôi tóc bạc lưng còng

Tay chân tiều tụy, răng không còn gì.
Nuôi con khôn lớn không bì

Gian nan khổ cực chỉ vì đàn con.
Nhân mùa báo hiếu vuông tròn
Con đây tu niệm, Nam Mô nguyện cầu.
Cầu cho cha mẹ không sầu
Biết lo niệm Phật nhiệm màu Như Lai.

93

Nguyện về xứ Phật linh thiêng
Tìm về bến giác bình yên cõi lòng.
Tâm phàm cởi bỏ sạch không 
Một lòng hướng Phật thong dong an lành.

94

ĐỐT VÀNG MÃ

Đốt vàng mã, giấy lê thê
Phí tiền phí của chẳng phê được gì.
Phật nào dạy bạn đốt chi? 
Đem tiền của cải cho đi người nghèo.
Bạn gieo khi chết mang theo
Tội phước lúc sống ta đeo những gì.

95

Hiếu thảo động đến trời cao
Chư Thiên hoan hỷ dạt dào ngợi ca.
Ta nên học hỏi người xưa
Đắp tô trang sử mến ưa thảo hiền.

66

Xuất gia xuất thế ta bà
Dựng xây Tịnh Độ cả nhà tâm an. 
Cùng nhau cất bước lên đàng
Nối truyền chánh pháp cứu ngàn chúng sanh

96

KEO KIỆT

Người trần lấy khổ làm vui
Tham danh tham lợi ngậm ngùi tháng năm.
Vui chơi thoả thích xa xăm
Sáng say chiều xỉn đêm nằm co ro.
Trong tay tiền của cả kho
Nhà Sư khất thực bo bo giữ gìn.Đến khi phước hết người khinh
Không tiền của cải mà dinh cái hòm.

97

Quét đi quét những não phiền
Vọng tưởng uế trược, giải liền trong tâm.
Nhập vào thể tánh Quán Âm
Lắng tai nghe niệm tịnh tâm cõi lòng.

98

TẶNG MẸ VU LAN

Vu lan nay đã đến rồi

Con xin tặng mẹ vài lời yêu thương.

Mẹ là cả một con đường

Dắt con đi suốt bốn phương nghìn trùng.

Mẹ ơi! yêu mẹ vô cùng

Bài thơ dâng mẹ kính mừng mẹ tôi.

99

Thiền định gốc cây bồ đề

Diệt trừ phiền não bộn bề trong tâm.

Sư thầm khấn nguyện lâm râm

Nguyện cho sanh chúng xa xăm tịnh lòng.

100

TÌNH CHA BAO LA

Tình cha yêu con vô bờ

Sau này khôn lớn để nhờ tấm thân.

Thương con chẳng quản nhọc nhằn

Thức khuya dậy sớm tảo tần nuôi con.

Thân cha hao gầy mỏi mòn

Đến khi kiệt sức vẫn còn nhớ con.

101

Lau sạch vườn tâm bụi trần

Dẹp trừ phiền não xa lần nhiễm ô.

Nhất tâm niệm Phật Nam Mô

Nguyện về Cực Lạc con ngồi toà sen.

102

SƯ DẠY

Pháp âm Sư viết lên “phây”

Khuyên cho Phật tử điều hay ráng hành.

Nhanh tu đừng có hẹn lần

Vô thường chúng đến không cần hẹn ta.

Sư dạy đừng chơi với ma

Tập tành với chúng bài ca khổ sầu

Diêm vương bắt tội chớ cầu

Ăn chơi xa đoạ lãnh hầu ngục môn.

103

CHÓ QUY Y

Luân hồi xoay chuyển lòng vòng

Xoay qua trở lại vào vòng súc sanh. 
Làm chó gặp Sư quay quần
Cứu con Sư hỡi, nợ nần lánh xa !

Độ cho sanh tử bước qua
Về chùa quy y kiếp sau nhẹ nhàng
Không còn làm thú nghiệp mang
Quay về Tam Bảo trái ngang không còn.

104

Trần gian nhiều cảnh khổ đau

Người tốt thì ít hại nhau thì nhiều.

105

THỈNH PHẬT

Hôm nay thỉnh Phật về chùa
Con quỳ sám hối sớm trưa tu hành. 
Tứ chúng cung kính tâm thành
Tam vô lậu học thực hành nghiêm minh. 
Nguyện trì độ khắp chúng sinh
Bồ đề tăng trưởng tâm linh nhẹ nhàng. 

 

* Chú thích:
- Tứ chúng: bốn chúng đó là xuất gia nam, xuất gia nữ, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. 
- Tam vô lậu học: là giới, định và tuệ.

106

PHẬT NGỌC HÒA BÌNH 
Phật ngọc biểu tượng hòa bình
Thực hành giáo pháp công trình Thế Tôn. 
Chúng sinh an lạc trường tồn

Tâm an trí sáng gieo trồng căn tu. 
Hằng ngày lẳng lặng công phu
Hồi hướng công đức chu du Phật Đà. 
Năm châu bốn biển hòa ca
Thái bình an lạc cả nhà ấm no.

107

Thiền đi, thiền đứng, thiền nằm
Thân tâm chánh niệm không lầm không sai.
Minh tâm kiến tánh Như Lai 
Pháp đăng tỏa rạng Phật ngai hiện tiền.

108

QUYẾT CHÍ TU

Lòng thành niệm Phật thiết tha
Niệm cho bất loạn, tà ma không còn.
Cho dù tâm tánh mỏi mòn
Cũng không gục ngã, cúi lòn trước sau.
Tranh danh đoạt lợi càng lâu
Lao vào khổ ách, đớn đau khổ sầu.

109

Rong chơi một kiếp không tu

Hối hận ngàn kiếp mờ lu dài dài

Luân hồi sáu nẻo đoạ đày

Kiếp người kiếp quỷ hình hài thấy ghê.

110

THÀNH NGƯỜI TỐT

Sống sao cho trọn kiếp người

Gieo nhân quả tốt, tươi cười mai sau.

Con ơi đừng hại người nào

Dù là ý nghĩ đừng vào tâm con.

Giúp người dù có lên non

Không ngại gian khó lòng son đạo vàng.

Pink Lotus 2.png

111

Con ơi hãy ráng miệt mài !

Tu hành trọn kiếp đêm ngày đừng quên

Phật Tăng xưa đã từng khuyên

Kiếp người tu trọn vững bền Phật tâm.

112

THAM ĐẮM

Trần gian ít người chịu tu
Chỉ biết thụ hưởng âm u tháng ngày.
Hại nhiều cảnh khổ nhà tan
Tiền vô đầy túi không màn người ta.

Càng ngày gần với tâm ma
Mặt người tâm thú nhìn ra ngay liền.
Ai đến cũng sợ phát ghê
Thân tâm tiều tụy la rên khắp trời.

113

Hơn thua so với chính mình
Hôm nay ta phải hơn mình hôm qua.

114

PHƯƠNG TIỆN CỨU ĐỜI

Sống đời vui vẻ tháng ngày
Lời Kinh niệm Phật niệm hoài chẳng quên.
Nhất tâm niệm Phật ngân lên
Một câu thuốc quý ta nên lưu truyền.
Pháp màu phương tiện diệu huyền
Cứu người thoát khỏi, đưa thuyền về Tây.

115

Bạn bè thân thiết bao năm
Đừng vị miếng lợi chém đâm nghĩa tình.
Chơi nhau đoàn kết tâm linh
Cùng nhau tu tiến đệ huynh một lòng.

116

SỐNG ĐỜI VUI ĐẠO

Việc đời, việc đạo song song

Luôn luôn chánh niệm lòng không nhiễm trần

Hồng trần nhiều khổ vô ngần

Có tu ít khổ, bước lần mau ra.

Tu đời, tu đạo thế mà

Dòng đời đau khổ, tâm ta an nhàn.

117

Tay ôm bình bát hóa duyên
Kết duyên nhân loại làm thuyền độ qua
Tứ hải bốn biển làm nhà
Cứu cho sanh chúng ta bà về Tây.

118

LỖI TỪ MIỆNG

Thập thò thập thỏm dòm người

Hở răng môi miệng, lo cười người ta.

Không ngờ mình chẳng hơn ai

Mà còn bao tội đọa đày đang mang.

Ba nghiệp không để cho an

Gây bao tội lỗi lại than trách trời.

119

Ngày nay không phải như xưa

Chỉ gieo nhân xấu nó đưa đến liền

Tránh đâu cho khỏi vô phiền

Họa sâu trăm kiếp đọa liền đến nơi.

120

GIỚI ĐỊNH TUỆ

Thế Tôn đã nhập Niết Bàn

Lòng con xao xuyến, muôn ngàn tiếc thương.

Phật dạy lấy Giới mà nương

Dù còn tại thế Phật luôn giáo truyền.

Giữ giới định tuệ phép huyền

Truyền trao mạng mạch chiếc thuyền Như Lai.

Giải thoát, giải thoát bổn lai

Hồn siêu Phật quốc không ai khổ sầu.

121

Nhìn trời trách sao ta nghèo
Ngó xuống nhiều người còn bèo hơn ta.

122

VỀ PHẬT DI ĐÀ

Phật Di Đà tại phương Tây

Độ trong sanh chúng am mây tu trì.

Trần gian là một trường thi

Rước người thức tỉnh, biết quay điều lành.

Niệm Phật cho dứt hồng trần

Trong tâm có Phật tinh thần được an.

Tây Phương tuy ở không gần

Hễ tâm có Phật, ta gần Tây Phương.

123

Làm người trọn cả nghĩa nhân

Những gì đau khổ đừng phân tới người.

124

CHỮ TU

Đi tu không phải trốn đời

Chỉ biết an dưỡng lo bồi tấm thân.

Đi tu buông bỏ ngàn cân

Chẳng màn lợi dưỡng, chuyên cần công phu.

Đi tu giải thoát làm đầu

Niết Bàn sanh tử qua cầu tịnh thanh.

125

Một lòng con hướng Phật Đà

Chuyên tâm tu niệm ta bà vượt qua

Cho dù nghịch cảnh hằng sa

Con quyết gìn giữ cà sa, bát vàng.

126

TỈNH THỨC

Nguyện cho thế giới tu hành

Quay về giác ngộ lòng thành tâm an.

Đã tu xin hãy tu chân

Đừng cho tu giả thế gian buồn rầu.

Mượn Phật làm chuyện phát sầu

Tiền, tài, danh, lợi vọng cầu tội mang.

Khi chết miệng lại khóc than

Sao tu một kiếp bình an không còn.

Oan oan tương báo làm tròn

Quay vòng đi mãi luân hồi khổ đau.

Người ơi người hãy tu mau

Tu hành cho tốt ngày sau được nhờ.

127

TAI - MẮT - MIỆNG

Lỗ tai hãy để thảnh thơi

Nghe lời pháp bảo vào nơi ý mình

Chớ nghe những chuyện âm thinh

Lọt vào tâm trí khó rinh ra ngoài.

Con mắt cửa sổ tâm hồn

Nhìn vào tâm tưởng không còn vô minh

Chớ nhìn vào chỗ đẹp xinh

Dắt lôi ý niệm vọng tình nghiệp ma.

Miệng ta là búa sẵn ra

Nghìn trùng ác nghiệp do ta tạo thành

Chớ vì miệng lưỡi làm manh

Lo mà niệm Phật chúng sanh được nhờ.

128

BÁO HIẾU

Thương con săn sóc năm dài

Mong con chóng lớn thân này khỏe ra

Vuông tròn bổn phận mẹ cha

Giúp đời bớt khổ gần xa đều nhờ

Chữ hiếu con nhớ phụng thờ

Chăm lo cha mẹ chu toàn trước sau.

129

Hai tay chắp búp sen vàng

Thành tâm kính Phật nhẹ nhàng an tâm.

Tặng người vị Phật thậm thâm

Định tâm sẽ có Phật lâm đến liền.

130

XUẤT GIA

Tóc đen nay đã phủi rồi

Xuất gia tầm đạo vun bồi Phật tâm.

Buông đi phiền não tánh phàm

Lo tu thiền định an nhàn từ đây

Giúp đời thoát khổ về Tây

An tâm định tánh lạ hay phi thường.

131

Đã tu thì ráng công phu

Giữ gìn giới luật như mù sáng ra

Tăng, ni mặc áo cà sa

Hành trì giáo pháp Thích Ca rạng ngời.

132

VỀ QUÊ TA

Quê nhà ở cõi Tây Phương

Rong chơi trần thế quên đường đi tu.

Ngày nay con ráng công phu

Chuyển mê khai ngộ âm u không còn.

Chí thành niệm Phật một lòng

Nhất tâm trì niệm tâm không nhiễm trần.

133

Vui lên cho trọn kiếp người

Ủ ê rầu rĩ ngày giờ vụt qua

Tâm an cũng tại lòng ta

Lo gì phiền não, Phật gần bên ta.

134

HIẾU THẢO

Lời nói nhỏ nhẹ dạ thưa !

Học ăn, học nói cho vừa lòng nhau

Kính cha thảo mẹ trước sau

Cha mẹ bị bệnh đớn đau sớm chiều.

135

Thương người đọa lạc nghìn trùng

Luân hồi đau khổ vô cùng đớn đau.

Kiếp này gặp Phật tu mau

Đừng hẹn, đừng lựa để sau mà nhờ.

136

DẠY CON

Dạy con dạy thuở còn thơ
Hiếu thảo cha mẹ, nghe lời người trên. 
Tin sâu nhân quả đừng quên
Dạy con bố thí, làm quen chùa chiền.

137

Nguyện cho đất nước quê mình
Biết lo gìn giữ hòa bình từ tâm. 
Không còn nhiều cảnh chém đâm
Biết lo phụng dưỡng ân thâm đáp đền.

138

NỖI KHỔ SÁT SANH

Giết vật mà muốn được an
Nhân nào quả nấy trái ngang công bằng. 
Vay vay trả trả ngàn cân
Nhân quả báo ứng trăm lần khổ đau. 
Hồn lìa hấp hối lao xao
Địa ngục thảm cảnh đớn đau nghìn trùng.

139

Khó khăn từ thuở ban đầu

Dựng xây Tam Bảo, nhịp cầu bắt qua

Công dày Phật tổ Thích Ca

Cho ta giáo pháp tâm an vô cùng.

140

VUI TRONG NGHỊCH CẢNH

Dòng đời nhiều khổ lầm than

Ta là Phật tử gian nan không buồn

Giáo pháp Phật chỉ tận tường

Tu là cội phúc nhiều đường vượt qua

Chớ nên chùn bước khóc la

Hãy vui vẻ sống dưới làn gió sương.

141

Định tâm trí huệ mở khai

Vô minh tan biến sáng ngai tâm hồn

Thiền tọa buông đi bồn chồn

Giữ tâm an định không còn phân hai.

142

QUẢ NGHIỆP

Xảo trá lường lọc mọi người
Nhét cho đầy túi, lại lười làm ăn. 
Con ơi, đừng có quá hăng !
Nhanh lo quay lại, ăn năn chẳng còn. 
Nghiệp xưa gieo quả mỏi mòn
Ngày nay lo trả không còn chiếu manh.

143

Tuổi nhỏ mà đã biết tu
Gieo duyên Tam Bảo từ xưa sâu dày. 
Kết mầm thiện quả từ nay
Hoa sen tươi nở trời Tây có phần.

144

CÀ SA

Tôi yêu chiếc áo cà sa
Là màu giải thoát vượt qua ta bà. 
Ba đời chư Phật xuất gia
Thoát trần thượng sĩ cà sa ôm bình. 
Một y, một bát độ mình
Độ cho tất cả chúng sinh không sầu. 
Ngàn nhà khắp chốn nơi đâu
Hình bóng sư sãi không sầu âu lo. 
Không phân biệt sư nhỏ to
Phật tử tề tựu chung lo hộ trì.

145

Làm người trọn cả nghĩa nhân

Những gì đau khổ đừng phân tới người.

146

VỀ CÕI CỰC LẠC

Muốn về cảnh Phật Tây Phương
Phải lo gìn giữ, giới cương tu trì. 
Cõi Phật nhiều cảnh lạ kỳ
Đẹp thay vi diệu huyền vi phép màu. 
Không còn một niệm buồn rầu
Ai cũng hoan hỷ, nhiếp vào chánh tâm.

147

Nhà Sư không có bạc tiền
Chỉ có một chút tu thiền mà thôi. 
Góp vào tâm định cho đời
Bình an hiện tại như lời Phật xưa.

148

QUAY ĐẦU

Di Đà sáu chữ Nam Mô
Tâm này quyết chí đi vô Phật Đà. 
Dương trần chìm nổi đường ma
Nhanh chân vượt bước ta bà thế gian. 
Kỳ này Phật trời rãi ban
Cứu nhân thoát khỏi, bình an trở về. 
Không tu đừng trách não nề
Sao con quá khổ không về cứu con.

149

Đọc nhiều câu pháp lời hay

Không hành một chữ pháp này trống không. 
Tuy là đọc ít Kinh thông
Chỉ hành một kệ sang sông Phật Đà.

150

SÁM HỐI LỖI LẦM

Cúi đầu lạy trước Phật Đà
Cho con thức tỉnh ta bà trầm luân. 
Nghiệp con tạo tội nghìn phần
Cho con sám hối tỏ phân đôi đường. 
Từ nay con biết cúng dường
Quy y Tam Bảo nương đường Như Lai. 
Lòng con đã quyết chẳng phai
Tây Phương thẳng tiến đường ngai ta về.

bottom of page