top of page
Pink Lotus 2.png
Dhammapada Sutta
Kinh Pháp Cú

The Buddha Teachings, Translated from the Pali by Acharya Buddharakkhita 

Lời Phật Dạy, từ bản chữ Pali, Dịch Giả (1969):

Cố Hoà Thượng Thích Minh Châu

Lotus_Site.png
bottom of page