top of page
Pink Lotus 2.png
  • Thong Tri Temple

LEAVING THE FATHER IN THE FOREST ---- BỎ CHA VÀO RỪNG

Updated: May 30, 2022Ngày xưa, có hai vợ chồng sống với một người cha già và một cậu con trai nhỏ. Một hôm, người vợ nói với chồng:

Once upon a time, there was a couple who lived with an elderly father and a young son. One day, the wife said to her husband:


Gia Đình ta nghèo khó quá, làm lụng cực nhọc vất vả suốt quanh năm nhưng cũng không đủ ăn. Giờ đây, người cha già không làm được việc gì nữa, và là gánh nặng cho gia đình. Xin hãy đóng một chiếc xe chở cha bỏ vào rừng để gia đình ta vơi bớt đi gánh nặng. Dù sao, cha anh cũng không còn sống được bao lâu nữa.

Our family is so poor. We work hard all year round, but we don't have enough to eat. Your elderly father can't do anything anymore, and it's a burden for the family. Please build a wagon to take your father to the forest, so that our family's burden will be relieved. Your father doesn’t have much longer to live anyway.


Người chồng nghe vợ bàn như thế, vội đi tìm gỗ đóng xe, định đưa cha bỏ vào rừng. Nhìn thấy cha loay hoay đóng xe, cậu bé nhỏ hỏi:

The husband listened to his wife’s words. He quickly found wood to build a wagon, intending to take his father to the forest. The little boy, seeing his father struggling to build a wagon, asked:


Cha đóng xe làm chi vậy?

Why do you build a wagon?

Người cha nói: Để chở ông nội con vào rừng.

The father said: To take your Grandfather into the forest.

Đứa con lại hỏi: Tại sao lại chở ông nội vào rừng?

The child asked again: Why bring Grandpa into the forest?

Người cha đáp: Bởi vì ông nội đã già rồi.

The father explained: Because Grandpa is old.


Đứa trẻ con vô tư nói:

The carefree child says:

Ông nội già, nên cha đưa ông nội vào rừng. Vậy sau khi chở ông nội vào rừng rồi, cha hãy nhớ mang xe về cho con, để khi đến lúc cha già và con sẽ chở cha vào rừng!

Grandpa is old, so you take him into the forest. After taking Grandpa into the forest, remember to bring the wagon back for me, so that I can take you into the forest when you get old, Father!

Người cha giật mình khi nghe đứa con nhỏ nói, anh ta vội quẳng chiếc xe đi và bỏ ý định mang cha vào rừng. Từ đó về sau, hai vợ chồng hết lòng hiếu thảo với cha mình.

The father was startled when he heard the young child speak. He quickly threw the wagon away and gave up the idea of ​​taking his elderly father into the forest. From then on, the couple was very filial to their elderly father.


(Kể theo Truyện Cổ Dân Gian Trung Hoa)

(According to the Chinese Folk Tales)

BÀI HỌC ĐẠO LÝ:

THE MORAL LESSON:


Đến khi sinh ra và lớn lên, lại chịu ảnh hưởng của môi trường sống, môi trường giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội mà hình thành nhân cách. Khoa học đã chứng minh rằng con cái chịu ảnh hưởng rất lớn từ cách nuôi dạy của cha mẹ khi còn trong bào thai (thai kỳ).

When a child is born and raised, the child is influenced by its living environment. The educational environment of the family, school and society shapes the child's personality. Science has proven that children are greatly influenced by their parents' upbringing while in the womb (pregnancy).


Ông bà cha mẹ chính là người gieo hạt giống và là tấm gương cho con cháu về nhân cách và đạo đức. Đời sống và cách ứng xử của ông bà, cha mẹ là bài học rất thiết thực và sống động để cho con cái học tập và noi theo. Trẻ thơ luôn quan sát và học tập những người xung quanh chúng, như ông bà, cha mẹ, anh em, thầy cô, bè bạn, hàng xóm láng giềng, v.v…

Parents and grandparents are the ones who sow the seeds. They are role models for their children in terms of character and morality. The life and behavior of grandparents and parents are very practical and vivid lessons for their children to learn and follow. Children always observe and learn from those around them, such as grandparents, parents, brothers, teachers, friends, neighbors, etc.


Vì vậy, cha mẹ muốn con cái hiếu thảo, thì trước hết phải làm tấm gương hiếu thảo cho con cái noi theo. Có câu ca dao tục ngữ rằng: Nếu mình hiếu với mẹ cha, thì con cái cũng hiếu thảo với ta. Nếu mình ăn ở vô ích, đừng mong con hiếu thảo làm gì hoài công.

Therefore, parents who want their children to be filial, must first set a filial example for their children to follow. There is a proverb that says: "If you are filial to your parents, then your children are also filial to you. If you live in vain, don't expect your filial children to do nothing in vain."Cầu mong quý vị thoát khỏi đau khổ và tất cả những nguyên nhân của đau khổ, và đạt được niềm vui và bình an.

May you all be free from suffering and all the causes of suffering, achieve happiness and peace.


Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Namo Shakyamuni Buddha.


264 views1 comment

Recent Posts

See All

1 Kommentar


Thao Grassle
Thao Grassle
13. Feb. 2022

Thank you for sharing a wonderful story and lesson for everyone.

Gefällt mir
bottom of page